Utför kritiska SharePoint-hanteringsuppgifter

Med SharePoint Manager Plus kan du utföra kritiska hanteringsuppgifter relaterade till behörigheter och grupper med dess effektiva hanteringskonsol.

Du kan utföra åtgärder som t.ex. att bevilja, återkalla, kopiera och flytta SharePoint-behörigheter, skapa och ta bort SharePoint-grupper, kopiera och flytta användare över grupper och olika funktioner på granulär nivå med det lättanvända gränssnittet.

Du kan också kontrollera behörigheterna som tilldelats webbplatser, undersidor och dokumentbibliotek med hjälp av de fördefinierade rapporterna. Dessutom tillhandahåller SharePoint Manager Plus en plattform för att utföra dessa hanteringsåtgärder för både lokala och Office365-miljöer.

Vår lösning tillhandahåller även omfattande rapporter om alla genomförda hanteringsåtgärder, vilket är fördelaktigt för granskning.

Rapporter för SharePoint-hantering

Rapporter för SharePoint-hantering

Rapporter för SharePoint-hantering

Du kan effektivt hantera dina lokala och Office 365 SharePoint-servrar med fördefinierade rapporter från SharePoint Manager Plus.

Dessa rapporter hjälper dig att spåra ändringar i behörigheter och grupper och visar samtidigt den detaljerade listan över webbplatsanvändare och deras privilegier. Den ger också detaljerad information om inventeringar som servergrupper, innehållsdatabaser, webbapplikationer och webbplatssamlingar. Den presenterar också granulära nivåer och analysrapporter. Dessutom säkerställer vår lösning sömlöst samarbete genom att tillhandahålla uttömmande information om innehåll med komponenter som t.ex. listor och dokumentbibliotek.

SharePoint Manager Plus erbjuder rapporter som bidrar till att hantera Office 365 SharePoint-servrar också. Vår lösning erbjuder fullständig insyn i infrastrukturen för din Office 365, bidrar till att hantera ditt lagringsutrymme och spårar säkerhetsnivån och komponentnivåändringar, med den utökade rapportfunktionen.

Effektiv SharePoint-servergranskning

SharePoint Manager Plus gör det möjligt för dig att granska både komponentnivå- och säkerhetsnivåändringar.

Vår lösning erbjuder färdiga rapporter som fungerar som en hjälp vid spårning av ändringar som sker i platsinsamlingar, platser, listor och dokumentbibliotek.

Den övervakar och spårar användarbehörighets- och säkerhetsändringar, såsom gruppskapande, modifiering och radering.

efficient-sharePoint-server-auditing

Övervaka SharePoint Online

Monitoring SharePoint Online

SharePoint Manager Plus övervakar hela tiden SharePoint-tjänsternas hälsa för att säkerställa att dina kritiska resurser inte upplever något oväntat driftstopp.

Om en händelse som kan störa dina tjänster upptäcks utfärdas omedelbart en varning.

Denna funktion möjliggör också SharePoint Online-kvotövervakning. Du kan se det maximala lagringsutrymmet som finns i varje klient och utrymmet som har använts.

Utforska infrastrukturen för SharePoint

SharePoint Manager Plus gör det möjligt för administratörer att visa hela den hierarkiska arkitekturen för SharePoint-distribuering. Det ger en detaljerad bild av både lokala servrar och Office 365 SharePoint-servrar.

Vår lösnings alternativ ”Utforskaren” listar komponenter för alla SharePoint-servrar som läggs till för övervakning och granskning. Alternativet gör det möjligt för dig att visa flera SharePoint-serverarkitektur på en enda konsol.

Den ger även detaljerad information kring varje komponent, inklusive dess egenskaper och tillhörande säkerhetsbehörigheter.

Explore SharePoint Infrastructure

Meddelandekonsol

Alerting Console

SharePoint Manager Plus hjälper till att upptäcka kritiska förändringar på komponentnivåer som radering av webbplatser, radering av dokument, radering av underwebbplatser och mer.

Lösningen ger också varningsmeddelanden till administratörer som innehåller detaljerad information om de ändringar som har skett. SharePoint Manager Plus erbjuder även ett alternativ där administratörerna kan sortera varningsprofilen i olika säkerhetsnivåer (som t.ex. Obs, Fel och Kritiskt).

Lösningens varningskriterier ger noggranna utkast för att uppfylla granskningskraven för organisationen. De fördefinierade kriterierna inkluderar alla ändringar som händer på komponentnivå och även säkerhetsnivåändringar, såsom ett nytt grupptillägg, tillägget av medlemmar till en grupp, gruppradering, gruppmodifiering, behörighetsändringar med mera.

SharePoint-migration

SharePoint Manager Plus inbyggda migreringsverktyg effektiviserar processen att migrera dina SharePoint-resurser till en ny eller befintlig miljö.

Att flytta alla dina resurser mellan olika miljöer kan vara en jobbig uppgift, med tanke på mängden affärskritiska resurser.

SharePoint Manager Plus gör detta till en enkel process med banbrytande verktyg för att systematiskt planera och utföra migreringen.

SharePoint Migration

Arkivering av revisionslogg

Audit Log

De flesta av IT-regleringsmandaten som PCI DSS och GDPR anger att loggdata ska arkiveras och lagras för rättsteknisk analys./

SharePoint Manager Plus hjälper dig att uppfylla detta krav med sitt arkivalternativ. Lösningen arkiverar alla granskningsloggar som samlats in från SharePoint-servrar under konfigurerbara tidsperioder.

Den gör det även möjligt för administratören att läsa in de arkiverade loggdata till databasen för att generera rapporter och varningar som fungerar som en hjälp vid rättsteknisk analys.

Automatisera säkerhetskopiering av SharePoint

Automatisera och förenkla processen för säkerhetskopiering av dina SharePoint-lokala data med SharePoint Manager Plus.

Med vår lösning kan du schemalägga säkerhetskopior med lämpliga intervall som hjälper administratörer att spara tid och resurser för andra viktiga uppgifter.

Säkerhetskopierade data kan återställas när som helst med SharePoint Manager Plus intuitiva gränssnitt.

Audit Log

Läs mer