Gerçek Zamanlı IT Uygunluk Denetimi

Uygunluk düzenlemelerine tabi olan kuruluşlar şimdi ADAudit Plus gibi otomatik bilgi izleme sistemlerine güvenmek zorundadır. Bu sistemler etkin bilgi güvenliği kontrolünü, sürekli, ayrıntılı ve kapsamlı izleme yapılmasını ve azami gizlilik, bütünlük ve doğrulukta birçok denetim raporunu sağlar. Uygunluk düzenlemelerine tabi olan kuruluşlar şimdi ADAudit Plus gibi otomatik bilgi izleme sistemlerine güvenmek zorundadır. Bu sistemler etkin bilgi güvenliği kontrolünü, sürekli, ayrıntılı ve kapsamlı izleme yapılmasını ve azami gizlilik, bütünlük ve doğrulukta birçok denetim raporunu sağlar. Bu güvenlik yazılımı kullanıcı faaliyetlerini ve SOX, HIPAA, PCI-DSS, FISMA, ve GLBA gibi çeşitli uygunluk gereksinimlerini sağlamak için gereken veri erişimlerini /değişikliklerini izler.

ADAudit Plus size 7 gün 24 saat izleme olanağı, eposta uyarıları ve kolayca görüntülenen önceden yapılandırılmış raporlar sunar. Değişiklikleri görüntülemek için kullanabileceğiniz 200+ raporla, uygunluğu sağlamak bundan daha kolay olamaz.

Gerçek Zamanlı SOX Uygunluk Denetimi

2002 tarihli Sarbanes-Oxley Yasası, Birleşik Devletlerde faaliyet gösteren bütün halka açık şirketlere katı standartlar getirmektedir. Bu yasa halka açık olmayan/özel şirketler için geçerli değildir. Yasa, uygunluk, kurallar ve gereksinimlerle ilgilenen Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (Securities and Exchange Commission - SEC) tarafından yönetilmektedir. ADAudit Plus, kurumsal ağ güvenliğini sağlamak ve yetkili / yetkisiz sistemde uyarılarla/raporlarla ağın sürekli olarak izlenebilmesi için otomatik SOX 302 / 404 uygunluk sistemi sağlar.

Bazı SOX Uygunluk Denetim Raporları

Son Kullanıcı Oturum Açma Faaliyetsi | Başarısız Oturum Açma İşlemleri | Terminal Servisleri Faaliyetsi | Bağlanma Süresi | Etki Alanı Politika Değişiklikleri | Oturum Açma Geçmişi | Kullanıcı Yönetimi | Grup Yönetimi | Bilgisayar Yönetimi | OU Yönetimi | GPO Yönetimi | İdari Kullanıcı İşlemleri | Bütün Dosya veya Klasör Değişiklikleri

Gerçek Zamanlı HIPAA Uygunluk Denetimi

1996 tarihli Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 – HIPAA) 1996 tarihli Yurtiçi Gelirler Yasasında değişiklik yapan bir federal yasadır. Yasa, sağlık sigortası teminatlarının grup ve münferit piyasalarda taşınabilirliğini ve sürekliliğini iyileştirmek üzere düzenlenmiştir.

Başlık–I HIPAA Uygunluğu - HIPAA iş değiştirdiklerinde veya işlerini kaybettiklerinde çalışanların ve ailelerinin sağlık sigortası teminatlarının devam etmesini sağlar.

Başlık-II HIPAA Uygunluğu - İdari Basitleştirme (Administrative Simplification - AS) hükümlerinin uygulanması için, elektronik sağlık hizmeti faaliyetleriyle ilgili ulusal standartlar ve hizmet sağlayıcıların ulusal kimlikleri, sağlık sigortası planları ve işverenlerin sağlık verilerinim güvenliğini ve gizliliğini ele almaları ihdas edilmelidir.

Bazı HIPAA Uygunluk Denetim Raporları

Bütün Dosya ve Klasör Değişiklikleri | OU Yönetimi | Bilgisayar Yönetimi | Grup Yönetimi | Kullanıcı Yönetimi | Bağlanma Süresi | Terminal Servisleri Faaliyetsi | Başarısız Oturum Açma İşlemleri | Son Kullanıcı Oturum Açma Faaliyetsi

Gerçek Zamanlı PCI-DSS Uygunluk Denetimi

PCI DSS, kart sahibi verilerini saklayan, işleyen ve/veya ileten kuruluşlar için geçerlidir. Kart sahibi verilerinin içerdiği veya bu verilerle bağlantılı teknik ve operasyonel sistem bileşenlerini kapsar. İşletmeniz ödeme kartı kabul ediyor veya işliyorsa PCI DSS gerek şartlarına uymalıdır.

Bazı PCI-DSS Uygunluk Denetim Raporları

Son Kullanıcı Oturum açma faaliyeti | Başarısız Oturum Açma İşlemleri | Terminal Servisleri Faaliyetsi | Oturum Açma Geçmişi | İdari Kullanıcı İşlemleri | Bütün Dosya veya Klasör Değişiklikleri | RADIUS Oturum Açma Geçmişi (NPS) | Başarılı Dosya Okuma Erişimi | Klasör İzin Değişiklikleri | Klasör Denetim Ayarı Değişiklikleri

Gerçek Zamanlı FISMA Uygunluk Denetimi

Federal Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Yasası (FISMA) federal kurumların kendileri tarafından veya kurum adına toplanan ve muhafaza edilen bilgilerin ve federal kurumlar ya da kurumun bir yüklenicisi veya kurum adına bir başka kuruluş tarafından kullanılan veya işletilen bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamalarını zorunlu kılmaktadır.

Bazı FISMA Uygunluk Denetim Raporları

Terminal Servisleri Faaliyetsi | Yerel Oturum Açma Hataları | Oturum Açma Geçmişi | Grup Yönetimi | Kullanıcı Yönetimi | İdari Kullanıcı İşlemleri | Bilgisayar Yönetimi | OU Yönetimi | Bütün Dosya veya Klasör Değişiklikleri | Başarısız Dosyaya Yazma Girişimi | Başarısız Dosya Silme Girişimi

Gerçek Zamanlı GLBA Uygunluk Denetimi

Finansal Hizmetlerin Modernizasyonu Yasası olarak da bilinen Gramm-Leach-Bliley Yasası, finansal kuruluşların – tüketicilere, kredi, finansal veya yatırım tavsiyesi veya sigorta gibi finansal ürünler sunan şirketler – bilgi paylaşımı uygulamalarını müşterilerine açıklamalarını ve müşterilerinin hassas verilerini korumalarını zorunlu kılmaktadır. Yasa banka dışındaki ipotek karşılığı kredi veren kuruluşlar, gayrimenkul değerleme uzmanları, kredi komisyoncuları, bazı finans veya yatırım danışmanları, alacak tahsildarları, vergi beyannamesi düzenleyicileri, bankalar ve gayrimenkul alım satımında anlaşma hizmeti sağlayıcılar için geçerlidir.

Bazı GLBA Uygunluk Denetim Raporları

Klasör Denetim Ayarı Değişiklikleri | Klasör İzin Değişiklikleri | Başarılı Dosya Okuma Erişimi | Bütün Dosya veya Klasör Değişiklikleri | GPO Yönetimi | Kullanıcı Yönetimi | Grup Yönetimi | Etki Alanı Politika Değişiklikleri | Bağlanma Süresi | Yerel Oturum Açma Hataları | Terminal Servisleri Faaliyetsi