GLBA Uyum Denetimi ve Raporlama

Segment: Finansal Kuruluşlar

       
icon-selected-opt

Finansal Hizmetler Modernizasyonu Yasası olarak da bilinen Gramm-Leach-Bliley Yasası, tüketicilere krediler, finansal danışmanlık veya yatırım tavsiyeleri veya sigorta gibi finansal ürünler veya hizmetler sunan şirketler olan finansal kuruluşların, bilgi paylaşımı uygulamalarını müşterilerine açıklamalarını ve hassas verileri korumalarını şart koşar. Yasa, banka dışı ipotek kredileri | Gayrimenkul değerlendirmeleri | Kredi aracıları | Bazı finansal danışmanları veya yatırım danışmanlarını | Borç toplayıcıları | Vergi beyannamesi hazırlayanlar | Bankalar | Emlak yerleşim hizmeti sağlayıcıları vb. için geçerlidir.

IT-GLBA Bağlantısı

GLBA, bir finansal kuruluş için, kamuya açık olmayan bilgileri paylaşıp paylaşmadığından bağımsız olarak zorunludur. Yasa, bilgileri güvenlik ve veri bütünlüğü açısından öngörülebilir tehditlerden korumak üzere bir politika geliştirilmesini sağlar. Önemli verilerin depolandığı ve erişildiği Windows Sunucu ağındaki çeşitli kaynakların denetlenmesi ve izlenmesi sağlanmak zorundadır. ADAudit Plus, 7/24 izleme ve görüntülenmesi kolay, önceden yapılandırılmış rapor ve uyarılarla size gönül rahatlığı sunar. Değişiklikleri görüntülemek için 200’den fazla rapor arasından seçim yapma imkânı ve GLBA Uygunluk Raporları setiyle, uyumlu olmak artık çok kolay.

Not: Belirli bir maddenin şartlarının sağlanmasına yardımcı olacak muhtelif ADAudit Plus denetim raporlarını görüntülemek için aşağıdaki tablodaki bölüm numaralarına tıklayın.

Bölüm Numarası Gereklilikler Raporlar

6801( b)(1)(2)(3)

Müşteri kayıtlarının ve bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için;

Herhangi bir müşteriye önemli zarar veya rahatsızlık verebilecek bu kayıtlara veya bilgilere yetkisiz erişime veya kullanıma karşı koruma sağlamak için;

Müşteri kayıtlarının ve bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini temin etmek için.

  1. Başarılı Oturum Açma/ Oturum Kapama
  2. Başarısız Oturum Açma
  3. RDP Oturum Açma
  4. Dosya Erişimi
  5. Dosya Bütünlüğü İzleme
  6. AD’de Politika Değişiklikleri
  7. Kullanıcı, Grup ve İzin Değişiklikleri

ADAudit Plus’tan Gerçek Zamanlı Denetim Raporları

Belirli bir kategori altındaki gereklilikleri karşılayan ADAudit Plus’taki muhtelif denetim raporlarına daha geniş bir bakış. Raporlar, özel raporlama ve profil tabanlı raporlamanın yanı sıra ayrıntılı izleme ve raporlama / uyarı sağlar.

Örnek Gerçek Zamanlı Uyum Denetim Raporları

adaudit-plus-dashboard-thumb
Gösterge Panosu Görünümü
adaudit-plus-audit-reports-thumb
Denetim Raporları

Uygunluk Raporları

Dosya Denetim Raporları

6801 ( b) (1) (2) (3)

Dosya Oluşturma | Dosya Silme| Dosya Değişikliği | Başarısız ve Başarılı Erişim

Tüm Dosya veya Klasör Değişiklikleri | Oluşturulan Dosyalar | Değiştirilen Dosyalar | Silinen Dosyalar | Başarılı Dosya Okuma Erişimi | Dosya Okuma girişimi başarısız | Dosya Yazma girişimi başarısız | Dosya Silme girişimi başarısız | Klasör İzin Değişiklikleri | Klasör Denetim Ayar Değişiklikleri (SACL) | Taşınan (veya) Yeniden Adlandırılan Dosyalar | Kullanıcı tabanlı Değişiklikler | Sunucu tabanlı Değişiklikler | Kopyalanıp Yapıştırılan Dosyalar

AC-2 (A.8.3.3, A.11.2.1, A.11.2.2, A.11.2.4, A.15.2.1)

Başarılı / Başarısız Oturum Açma/ Oturum Kapama, RDP Oturum Açma

Oturum Açmış Kullanıcılar | Oturum Açma Süresi | Lokal Oturum Açma Başarısızlıkları | Oturum Açma Geçmişi | Terminal Hizmetleri Faaliyeti | Kullanıcıların Bilgisayarlarda Oturum Açma Süresi | İnteraktif Oturum Açma Başarısızlıkları | Sonlandırılmış Kullanıcı Oturumu | RADIUS Oturum Açma Başarısızlıkları (NPS) | RADIUS Oturum Açma Geçmişi (NPS)

Dosya Erişimi

Tüm Dosya veya Klasör Değişiklikleri | Oluşturulan Dosyalar | Değiştirilen Dosyalar | Silinen Dosyalar | Başarılı Dosya Okuma Erişimi | Dosya Okuma girişimi başarısız | Dosya Yazma girişimi başarısız | Dosya Silme girişimi başarısız | Klasör İzin Değişiklikleri | Klasör Denetim Ayar Değişiklikleri (SACL) | Taşınan (veya) Yeniden Adlandırılan Dosyalar | Kullanıcı tabanlı Değişiklikler | Sunucu tabanlı Değişiklikler | Kopyalanıp Yapıştırılan Dosyalar

AD’de Politika Değişiklikleri (GPO Değişiklik Raporları)

Yakın Zamanda Oluşturulan GPO’lar | Yakın Zamanda Silinen GPO’lar | Yakın Zamanda Değiştirilen GPO’lar | GPO Bağlantı değişiklikleri | GPO Geçmişi | İleri GPO Raporları: Grup Politikası Ayarları Değişiklikleri | Bilgisayar Yapılandırması Değişiklikleri | Kullanıcı Yapılandırması Değişiklikleri | Parola Politikası Değişiklikleri | Hesap Kilitleme Politikası Değişiklikleri | Güvenlik Ayarları Değişiklikleri | Yönetici Şablon Değişiklikleri | Kullanıcı Haklarını Atama Değişiklikleri | Windows Ayarları Değişiklikleri | Grup Politikası İzin Değişiklikleri | Grup Politikası Tercihleri Değişiklikleri | Grup Politikası Ayarları Geçmişi | Genişletilmiş Özellik Değişiklikleri

Lokal Politika Değişiklikleri (Sunucu Denetim Raporları)

Özet Raporu | Proses İzleme | Politika Değişiklikleri | Sistem Olayları | Nesne Yönetimi | Planlı Görev

Kullanıcı, Grup ve İzin Değişiklikleri:

Kullanıcı Yönetim Raporları

Yakın Zamanda Oluşturulan Kullanıcılar | Yakın Zamanda Silinen Kullanıcılar | Yakın Zamanda Etkinleştirilen Kullanıcılar | Yakın Zamanda Devre Dışı Bırakılan Kullanıcılar | Yakın Zamanda Kilitlenmiş Kullanıcılar | Yakın Zamanda Kilidi Açılmış Kullanıcılar | Sık Sık Kilitlenen Kullanıcılar | Yakın Zamanda Parola Değiştiren Kullanıcılar | Sık Kilitlenen Kullanıcılar | Yakın Zamanda Parola Belirlemiş Kullanıcılar| Kullanıcı Tabanlı Parola Değişiklikleri | Kullanıcı Tabanlı Parola Sıfırlama| Yakın Zamanda Değiştirilmiş Kullanıcılar | Parola Geçerlilik Süresi Asla Dolmayacak Şekilde Ayarlanmış Kullanıcılar | Genişletilmiş Kullanıcı Özellikleri | Kullanıcı Özelliği Yeni ve Eski Değeri | Kullanıcılar Üzerindeki Son Değişiklik | Hesap Kilitleme Çözümleyicisi | Kullanıcı Nesne Geçmişi

Grup Yönetim Raporları

Yakın Zamanda Oluşturulan Güvenlik Grupları | Yakın Zamanda Oluşturulan Dağıtım Grupları | Yakın Zamanda Silinen Güvenlik Grupları | Yakın Zamanda Silinen Dağıtım Grupları | Yakın Zamanda Değiştirilen Gruplar | Güvenlik Gruplarına Yakın Zamanda Eklenen Üyeler | Dağıtım Gruplarına Yakın Zamanda Eklenen Üyeler | Güvenlik Gruplarından Yakın Zamanda Çıkarılmış Üyeler | Dağıtım Gruplarından Yakın Zamanda Çıkarılmış Üyeler | Genişletilmiş Özellik Değişiklikleri | Grup Özelliği Yeni ve Eski Değer | Grup Nesne Geçmişi

İzin Değişiklikleri Raporu

Etki Alanı Seviyesi İzin Değişiklikleri | OU İzin Değişiklikleri | Kapsayıcı İzin Değişiklikleri | GPO İzin Değişiklikleri | Kullanıcı İzin Değişiklikleri | Grup İzin Değişiklikleri | Bilgisayar İzin Değişiklikleri | Şema İzin Değişiklikleri | Yapılandırma İzin Değişiklikleri | DNS İzin Değişiklikleri