Grup Politikası nesnesi (GPO) denetim raporları listesi

Son zamanda yaratılan GPO’lar:

Son zamanda yaratılan GPO’lar
Yaratılan bütün Grup Politikası Nesnelerini listeler. "GPO ismi", “kim yarattı”, “GPO’nun yaratıldığı zamanı” içeren değişiklik bilgileri Domain Controller bilgileri ve “Ana nesne” varsayılan olarak listelenir. ADAudit Plus, kullanıcının önemli gördüğü diğer değişiklik bilgilerini görüntülemek için listeye sütun eklenmesine/çıkarılmasına olanak sağlar.

Son zamanda silinen GPO’lar:

Bu raporda silinen bütün Grup Politikası Nesneleri listelenir. "GPO ismi", “kim sildi”, “GPO’nun silindiği zamanı” içeren değişiklik bilgileri Domain Controller bilgileri ve Ana nesne varsayılan olarak listelenir. Silinen GPO,
  • İlgili GPO’da yapılandırılan bütün ayarların ve
  • Bir veya birden fazla OU izinin, GPO’nun uygulandığı Etki Alanlarının veya Sitelerin tamamen silindiği anlamına gelir.
Recently deleted GPO

Son zamanda değişiklik yapılan GPO’lar:

Son zamanda değişiklik yapılan GPO’lar
ADAudit Plus GPO’da yapılan bütün değişiklikleri kaydeder ve “Son zamanda değişiklik yapılan GPO’lar raporunda” bu değişiklikleri kullanışlı ve kolay anlaşılan raporlar halinde listeler. Değişiklik zamanı ve GPO’da yapılan değişiklik dikkati çeken şekilde görüntülenir. Halen mevcut olan raporlarda GPO’da konfigürasyon değişikliği yapılmış olduğu bilgisi ile birlikte GPO’nun modifiye edildiği bilgisi görüntülenir. Ancak, bunu GPO’da yapılan konfigürasyon değişikliklerinin detaylı raporları izler.

GPO Bağlantı Değişiklikleri

"Grup Politikası nesnesinde" yapılan bağlantı değişiklikleri GPO’nun kapsamını genişletir veya azaltır. Bağlantı değişikliği, GPO’ya bağlı olan bir nesnenin çıkarıldığını veya yeni bir nesnenin ilave edildiğini ifade eder. GPO’dan izlenmeyen bağlantı kaldırma Faaliyeti – bağlantılı nesnelere uygulanmakta olan politika kısıtlamalarının kaldırılmış olduğu ve bunun da, GPO’lardan birisinin konfigürasyonunun diğer OU’larda veya Sitelerde çoğaltılmasına yol açabileceği anlamına geldiği için, bu değişikliğin denetlenmesi gerekir. Bu beklenmedik bir davranıştır ve buna karşı sert önlemlerin alınması gerekir. ADAudit Plus Grup Politikası nesnelerine eklenen veya çıkarılan bütün bağlantılarla ilgili detaylı raporlar verir ve gerekli düzeltici / aksaklık giderici prosedürlerin uygulanmasına yardımcı olur.
GPO Bağlantı Değişiklikleri

GPO değişiklik geçmişi:

GPO değişiklik geçmişi:
The "GPO Geçmişi" Raporunda seçilen bir Grup Politikası nesnesinde yapılmış olan değişikliklerin geçmişiyle ilgili detaylar listelenir. Seçilen etki alanında tekli veya çoklu GPO’ların geçmişi tek bir web ara yüzünden görüntülenebilir. Bu belge veya rapor, hataların, izinsiz girişlerin ve diğer adli bilişimin derinlemesine izlenmesine yardımcı olmak üzere bir araç/ kaynak işlevi görür.
Profesyonel Sürümde mevcut olan İleri GPO denetim raporlarını görüntüleyin.