Windows Dosya Bütünlüğünü İzleme Yazılımı

Dosya Bütünlüğünü İzleme (FIM), konfigürasyonlarda, dosyalarda ve dosya özniteliklerinde (dll, exe ve diğer sistem dosyaları) yapılan değişikliklerle ilgili olarak Microsoft Windows ağ güvenliği açısından kritiktir. Ağ çapında değişiklik yapma girişimleri veya yetkisiz değişikliklerle ilgili veri ihlalleri sürekli olarak izlenir; izlenen klasörlere /dosyalara (Günlük, denetim, metin, exe, web, konfigürasyon, DB dosyaları)erişilmesi halinde önceden tasarlanmış raporlar ve anında e-posta uyarıları gönderilir. Windows Sunucuların güvenliğinin PCI DSS (Req. 10.5, 11.5), SOX (Sec 404), FISMA (NIST SP800-53 Rev3), HIPAA (NIST Yayın 800-66) düzenlemelerinin uygunluk gerek şartlarını karşılamasını sağlar.

FIM Nasıl Çalışıyor

Sistem, Konfigürasyon, Program Dosyaları ve Klasörleri ADAudit Plus tarafından sürekli izlenir ve bir değişikliğin tespit edilmesi üzerine, hızlıca önlem almaya yardımcı olmak üzere detaylı olay özetiyle birlikte anında uyarı e-postaları gönderilir. Sistem saldırı riski altında iken, saldırganlar genellikle erişimi sağlamak ve saldırının tespit edilmesini önlemek için bazı kilit dosyalarda değişiklik yaparlar. ADAudit Plus ile Kimin Neyi Nereden ve Ne zaman değiştirdiğini öğrenin.

Dosya sistemlerinde değişiklikler izlenir

Windows Sistem Dosyaları: SysWOW64 | System32 | Program Dosyaları | DLL’ler | Sürücüler | Kurulu Programlar

Kısıtlı veriler: Kişisel Bilgiler | Finansal Tablolar | Kart Faaliyeti Dosyaları

İle ŞİMDİ Denetleyin

'Seç ve İzle-Raporları Gönder'görüntülemesi kolay önceden yapılandırılmış raporlar Windows ağında kullanıcı faaliyetlerinin izlenmesine yardımcı olur. Her rapordaki 20+ filtre özelliği ile rapordaki ayrıntıların tam yerleri kolaylıkla bulunur. Yapılandırılan Etki alanları / raporların süresi boyunca rapor görünümleri arasında geçiş yapılır. Ayrıca, kurumsal ağ analizi ve IT uyumu için XLS, HTML, PDF ve CSV formatlarında periyodik e-posta raporları programlanır.

ADAudit Plus’ın'E-posta Uyarıları'' yöneticileri görev icabı yapılması gereken işlerin yükünden kurtarır. Bir değişiklik / yetkisiz erişim günlüğe kaydedildiğinde, e-postayla uyarı gönderilerek yöneticinin derhal önlem alması sağlanır. Uyarı Profilleri önceden yapılandırılmıştır ve kurulumla birlikte daima tetiktedir. Rapor profilindeki olaylar için, önem derecesine bağlı olarak isteğe göre uyarlanmış uyarılar da ayarlanabilir.

ManageEngine ADAudit Plus’ın Avantajları

  • Dosya İzleme– Yönetici, Kullanıcılar, Yardım masası, İK, vs. tarafından sistemin, konfigürasyonun ve dosya değişikliklerinin izlenmesi
  • Dashboard’da Görüntüleme– Yapılandırılmış etki alanı için bütün kritik denetim verilerinin tek görünümü
  • Raporlar ve Uyarılar– . İzlenen klasörlerde/ dosyalarda yapılan değişiklikleri önceden yapılandırılmış 150+ raporla ve ayarlanan e-posta uyarılarıyla görüntüleyin
  • IT Denetçileri– IT Denetçileri için sadece raporları görüntüleyecek şekilde oturum açma olanağı.
  • Veri Arşivi– Güvenlik ve Adli bilişim için AD olay verilerinin arşivlenmesi
  • 32 bit | 64 bit–Hem 32 bit hem de 64 bit Windows platformlarını destekler.
  • Raporları Gönderir ve Uygunluğu Sağlar–XLS, CSV, PDF ve HTML formatında denetim raporlarıyla PCI, SOX, GLBA, FISMA, HIPAA düzenlemelerinin uygunluk gereksinimleri karşılanır.
  • Önemli Özellikler– Burada yalnızca önemli özellikler listelenmiştir, ürünün çok daha fazla sayıdaki özelliğini görmek için ADAudit Plus’ın Online Demo’sunu tecrübe edin.

Önceden yapılandırılmış Windows Dosya Bütünlüğünü İzleme Raporları

Windows Dosya Bütünlüğü İzleme değişikliği denetim raporlarının Temel Faydaları

Değiştirilen Dosyalar

Değiştirilen Dosyalar

Kimin değişiklik yapma girişiminde bulunduğu ve Faaliyetin zamanıyla ilgili detaylarla birlikte, seçim yapabileceğiniz 35+ filtre özelliği ile dosyalarda yapılan güncellemeleri öğrenin.

Silinen Dosyalar

Silinen konfigürasyon ve sistem dosyalarını, her dosyanın ne zaman silindiğini ve kim tarafından ve ne zaman silindiğini bu raporla takip edin.

Silinen Dosyalar
Klasör İzin Değişiklikleri

Klasör İzin Değişiklikleri

Klasör erim izni değişikliklerini kontrol edin ve hangi izinlerin değiştirildiğini yeni ve eski değerlerle birlikte görüntüleyin.

Klasör Denetim Ayarı Değişiklikleri (SACL)

Denetim özelliğinin yetkisiz olarak değiştirilmemesini sağlamak için her klasörü izleyen kritik izin değişikliği raporu.

Klasör Denetim Ayarı Değişiklikleri (SACL)
Dosya Kopyala ve Yapıştır

Dosya Kopyala ve Yapıştır

Terminal Servisleri Faaliyet Raporu Uzak Masaüstü Servisleri faaliyetsini izler. Günlüğe kaydedilen olayları bütün yönleriyle derinlemesine tetkik eden öznitelikler listesinden Terminal Servisleri Faaliyetsi kaynak bilgisayarın hayatı bilgileri, istemcinin IP adresi, erişim geçmişi ile izlenir.

Bu Windows Dosya Bütünlüğünü İzleme özelliği Dosya Sunucu Eklentisi olarak mevcuttur.