Analytics Plus'ı neden çok seveceksiniz?

Kolaylıkla bağlanın ve karşıya yükleme yapın

Verileri çabuk kavranabilen raporlara dönüştürmek için dosyalar, URL yayınları ve SQL ya da NoSQL veritabanları dâhil olmak üzere çeşitli kaynaklardan içe aktarın.

Kolaylıkla bağlanın ve karşıya yükleme yapın
 •  Dosyalar ve yayınlar

  Web URL yayınlarından veri çekerken .CSV, .XLS, .HTML, .JSON, .XML, ve .TSV gibi düz dosyalardan karşıya veri yükleyin.

 •  Veritabanları

  Oracle, MSSQL, MySQL, ve PostgreSQL gibi SQL veri tabanları ile Mongo DB, Cassandra gibi NoSQL veritabanları ile senkronizasyon sağlayın.

 •  Veri harmanlama

  Farklı tablolar arasında veri harmanlayın ve birleştirin. Örneğin, pazarlama kampanyalarınızın performansını görüntülemek için pazarlama rakamlarını pazarlama yatırımları ile birleştirebilirsiniz.

Derinlemesine KPI analizi

Kalıpları ve olağandışı durumları tespit etmek için güçlü görselleştirmeler kullanan kavranılması kolay raporlar ve kontrol panelleri oluşturun. Gelişime ihtiyaç duyan alanları hassas şekilde tespit etmek için belirli metrikleri derinlemesine irdeleyin.

 •  Kullanımı kolay arayüz

  Rapor oluşturucumuzun sürükle-bırak arayüzü, bu konuda uzman olmasanız dahi karmaşık raporları kolaylıkla oluşturmanıza izin verir. Verileriniz üzerinde çalışmayı kolaylaştırmak için hesap tablosu gibi bir görüntülemeyle sunulur.

 •   Görselleştirme çeşitliliği

  Verilerinizi göstermek için 30'u aşkın çizelge, parçacık, pivot tablo ve tablolu görünüm arasından seçim yapın. Çalışma sırasında görselleştirmeleri değiştirin.

 •  Akıllı kontrol panelleri

  Birden fazla raporu tek bir canlı kontrol panelinde birleştirin. Görüntüleri, biçimlendirilmiş metni, parçacıkları ve web bileşenlerini esnek bir tasarımcı düzeni içine yerleştirin. Enteraktif kontrol panellerimiz analizi kolaylaştırarak daha iyi kararlar almanıza yardımcı olur.

 •  Güçlü formül motoru

  Bu entegre formül motoru ve onun kapsamlı matematiksel ve istatistiksel fonksiyonlar kitaplığı size ham verilerinizden metrikler türetme kabiliyeti sağlar.

In-depth analysis of KPIs

Paketten çıktığı gibi entegrasyon

ManageEngine'nin ITSM, Destek ve IT İşlemleri paketini entegre ederek yardım masası, müşteri desteği işlemleri, ağ ve uygulama gözetimi konularında derinlemesine kavrayış sahibi olun.

 • ServiceDesk PlusServiceDesk Plus

  ServiceDesk Plus verilerini çok çeşitli çizelgeler ve görselleştirmeler kullanarak canlandırın. Çizelgeleri, tamamı tek bir kontrol panelinde yer alan çeşitli ServiceDesk Plus modüllerinden yararlanarak doldurun.

 • SupportCenter PlusSupportCenter Plus

  Çok çeşitli çizelgeler, tablolu raporlar ve özet raporlar kullanarak müşteri desteği verilerini görsel olarak analiz edin. Kilit hesaplardan gelen gereksinimleri ve eğilimleri tahmin edin ve 65'i aşkın hazır KPI raporuna erişerek işletme üzerindeki etkiyi ölçün.

 • Applications ManagerApplications Manager

  Uygulamalar, sunucular ve sistemler hakkında fiziksel, sanal altyapıda ve bulut altyapısında genel bir görünüme sahip olun. Applications Manager verileriyle entegrasyon sağlayın, 100'ü aşkın KPI kullanarak analiz gerçekleştirin ve enteraktif kontrol panelini ve raporları kullanarak bulguları gösterin.

 • OpManagerOpManager

  Ağdaki tüm cihazların anlık görüntüsünü alın, sorunlu cihazları tespit edin ve bu kilit işletme süreçlerinin kontrol panellerini görüntüleyin. Çizelgeler, parçacıklar, KPI metrikleri, pivot tablolar ve diğer tablolu görünüm bileşenlerini kullanarak ayrıntıları görüntüleyin.

Paylaşım ve işbirliği

Bırakın, verileriniz konuşsun. Sezgisel dışa aktarma, katıştırma ve yayımlama seçeneklerimizle raporlarımızı organizasyonunuz genelinde kolaylıkla paylaşabilirsiniz.

Paylaşım ve işbirliği
 •  Yüksek hassasiyetli erişim kontrolü

  Meslektaşlarınızın ya da müşterilerinizin paylaştığınız raporlarla ne görebildiği ve ne yapabildiği konusunda tam kontrol sahibi olun. Verinin salt okunur olmasından tam sahiplik seviyesine kadar erişim izinleri yelpazesinden seçim yapın.

 •  Yazdırma ve e-posta ile gönderme

  Bırakın raporlar size gelsin. Raporları ve kontrol panellerini zamanlayın ve sonuçların size otomatik olarak e-posta ile gelmesini sağlayın. Raporları dışa aktarın ya da çevrimdışı erişim için yazdırın.

 •  Raporları yayımlama ve katıştırma

  Raporlarınızı diğer Analytics Plus kullanıcıları tarafından erişilebilecek şekilde yayımlayın. Raporlarınızı ve kontrol panellerinizi web siteleri, intranetler, bloglar ve uygulamalar genelinde katıştırarak daha geniş bir kitleye ulaşın.

Daha fazla bilgi edin