YAZILIM LİSANSI SÖZLEŞMESİ

Aşağıdaki şartlar, siz ve Zoho Corporation Pvt. Ltd. ("Zoho") arasında ManageEngine Analytics Plus kullanımınızla ("Lisanslı Yazılım") ilgili olarak düzenlenmiş bağlayıcı bir anlaşmayı teşkil eder.

(i) Elektronik siparişi tamamlamadan veya Lisanslı Yazılımı yetkili web sitesinden indirmeden önce veya (ii) geçerli şekilde alternatif sipariş süreciyle sipariş edildikten sonra teslim edilmiş olan medyadan Lisanslı Yazılımın kurulumunu yapmadan önce lütfen aşağıdaki lisansı dikkatlice okuyunuz. Bu Lisans Sözleşmesini okumuş, anlamış olduğunuzu ve şartlarına tabi olmayı kabul ettiğinizi ikrar ediyorsunuz. Bu Sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız, ya (i) sipariş işlemine devam etmeden web sitesi sayfasından ayrılınız ya da (ii) geçerli şekilde ödemenizin eksiksiz olarak iade edilmesi için Lisanslı Yazılımın gönderildiği tarihten itibaren otuz (30) gün içinde sağlanmış olan kullanılmamış medya ve belgeleri iade ediniz.

1. Değerlendirme Lisansı:

Zoho tarafınıza, Lisanslı Yazılımın denenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, indirme veya kurulum tarihinden itibaren otuz (30) gün süreyle geçerli olacak ikili nesne kodu biçiminde, münhasır olmayan, devredilemez bir Değerlendirme Lisansı sağlar. Bu Lisans, Lisanslı Yazılımın indirilmesi veya kurulumunun yapılmasıyla başlar ve otuz (30) gün sonra sona erer ("Değerlendirme Dönemi")..

İster Kişisel Sürümü, ister Profesyonel Sürümü olsun Lisanslı Yazılımı kullanmayı istemiyorsanız herhangi bir amaçla kullanılmamış olan otomatik oluşturulan yedek kopyalar hariç olmak üzere Lisanslı Yazılımı derhal bilgisayarınızdan kaldırmayı kabul etmiş olursunuz. Bu 1. Maddenin şartları uyarınca Lisanslı Yazılımı farklı amaçlarla kullanmanız ya da yeniden satışa sunmanız yasaktır. Zoho bu kapsamda tarafınıza açıkça tanınmamış olan tüm hakları saklı tutar.

2. Kişisel Sürüm:

Geçerli olan yerlerde Kişisel Sürümü Değerlendirme Süresinden sonra da kullanmayı tercih ederseniz Lisanslı Yazılım web sitesinde listelendiği gibi Lisanslı Yazılımın Kişisel Sürümünde desteklenen özellikleri kullanmanıza izin verir. Zoho, herhangi bir ücret talep etmeden Lisanslı Yazılımın kullanmanız için tarafınıza münhasır olmayan, devredilemez ve tüm dünyada geçerli bir lisans verir.

3. Profesyonel Sürüm:

3.1 Ticari Lisans: (a) Kalıcı Lisans: Kalıcı Model lisansı seçiminizin bir parçası olarak, Zoho tarafınıza, geçerli olan yerlerde tüm güncellemeler dahil Zoho bünyesinden indirilen veya tarafından sağlanan medya üzerinde alınan kullanıcı belgeleriyle birlikte, Lisanslı Yazılımı kullanmanız için, ücrete tabi, münhasır olmayan, devredilemez, kalıcı ve tüm dünyada geçerli bir lisans sağlar ancak Lisanslı Yazılıma bu erişim ve Lisanslı Yazılımın Kullanımı, Zoho tarafından sağlanan Tek Kurulum Lisansına uygun olmak zorundadır. "Kullanım" Lisanslı Yazılımın depolanması, barındırılması, kurulumunun yapılması, yürütülmesi veya görüntülenmesi anlamına gelir. "Tek Kurulum Lisansı" bir Lisanslı Yazılım kopyasının kurulumunun yalnızca bir makinede yapılabileceği anlamına gelir.

(b) Abonelik Lisansı: Abonelik Modeli lisansı seçiminizin bir parçası olarak, Zoho tarafınıza, geçerli olan yerlerde tüm güncellemeler dahil Zoho bünyesinden indirilen veya tarafından sağlanan medya üzerinde alınan kullanıcı belgeleriyle birlikte, Lisanslı Yazılımı kullanmanız için, ücrete tabi, münhasır olmayan, devredilemez, tüm dünyada geçerli bir lisans sağlar ancak Lisanslı Yazılıma bu erişim ve Lisanslı Yazılımın Kullanımı, Zoho tarafından sağlanan Tek Kurulum Lisansına uygun olmak zorundadır. "Kullanım" Lisanslı Yazılımın depolanması, barındırılması, kurulumunun yapılması, yürütülmesi veya görüntülenmesi anlamına gelir. "Tek Kurulum Lisansı" bir Lisanslı Yazılım kopyasının kurulumunun yalnızca bir makinede yapılabileceği anlamına gelir.

Abonelik Lisansı kapsamında Lisanslı Yazılım yalnızca hedeflenen süre için lisanslıdır. Bu dönemden sonra Aboneliğinizi yenilemezseniz Lisanslı Yazılımı kullanmaya son vermeyi ve yazılımı sisteminizden kaldırmayı kabul ediyorsunuz. Lisanslı Yazılımı abonelik döneminden sonra da kullanmaya devam etmek için lisansınızı dönem dolmadan en az 10 gün önce yenilemek zorundasınız. Abonelik Lisansının parçası olarak tüm Güncellemeler, Yükseltmeler, problem bildirimi için e-posta desteği ve Lisanslı Yazılımın ürün belgelerine çevrimiçi erişim hedef süre boyunca herhangi bir ek maliyet olmadan tarafınıza sağlanacaktır.

4. Üçüncü Taraf Ürünleri:

Lisanslı Yazılım, üçüncü taraf satıcılara ait yazılımı içerebilmektedir ve bu Sözleşmenin diğer hükümlerinin genel uygulanabilirliğini sınırlandırmadan (a) Lisanslı Yazılıma dâhil olan üçüncü taraf yazılımına ait mülkiyet hakkının bunu sağlayan üçüncü tarafta kalacağını ve (b) söz konusu üçüncü taraf yazılımının lisans şartları aksini öngörmediği sürece Lisanslı Yazılımla kullanılabilen üçüncü taraf yazılımlarının dağıtımını yapmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

5. Kullanım Kısıtlamaları:

Bu Sözleşmenin tüm diğer şartlarına ek olarak: (i) Lisanslı Yazılımın bir kopyasının kurulumunu birden fazla sunucuda veya makinede yapmayacak; (ii) her tür telif hakkı, ticari marka veya diğer tescil uyarılarını Lisanslı Yazılım veya kopyalarından çıkaracak; (iii) geçici olarak acil durumlar için bir yedek veya arşiv kopyası dışında herhangi bir kopya üretmeyecek; (iv) Lisanslı Yazılımı veya herhangi bir bölümünü tek başına ya da uygulamanızın parçası olarak kiralamayacak, lisansını veya alt lisansını vermeyecek veya dağıtmayacak; (v) Lisanslı Yazılımı modifiye etmeyecek veya iyileştirmeyecek; (vi) Lisanslı Yazılımda tersine mühendislik yapmayacak, kaynak koda dönüştürmeyecek veya sökmeyecek; (vii) çalışanlarınız, yüklenicileriniz, danışmanlarınız veya sizin tarafınızdan görevlendirilmiş olan diğer üçüncü taraflar hariç olmak üzere herhangi bir üçüncü tarafın yukarıdakileri adınıza veya çıkarınıza gerçekleştirmesine izin vermeyeceksiniz.

6. Teknik Destek:

Zoho, abonelik lisansının parçası olarak, abonelik dönemi boyunca herhangi bir ek ücret talep etmeden sorun bildirimi için e-posta desteği, ürün güncelleme, yükseltme ve ürün belgelerine çevrimiçi erişim dahil olmak üzere destek hizmeti sağlar. Ürün bilgilerine çevrimiçi erişim, ürün güncellemeleri, yükseltmeler, hizmet paketleri, e-posta ve telefon desteği dahil olmak üzere Teknik destek hizmeti, kalıcı lisansın bir parçası olarak sunulmamaktadır. Kalıcı lisansınız için teknik destek hizmetlerini, o günkü bakım ve destek ücretini ödeyerek satın alabilirsiniz.

7. Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet:

Zoho, Lisanslı Yazılımın tüm hak, mülkiyet ve çıkarlarının sahibidir. Zoho, Lisanslı Yazılıma son verme veya çıkarmama, Lisanslı Yazılımın ücretini, özelliklerini, teknik özelliklerini, kapasitesini, işlevlerini, lisans şartlarını, sürüm yayın tarihlerini, genel kullanılabilirliğini veya özelliklerini değiştirme hakkı dahil olmak üzere burada tarafınıza tanınmayan tüm hakları açıkça saklı tutar. Zoho tarafından Lisanslı Yazılımın yalnızca lisansı size verilmekte olup, ürün size satılmamaktadır.

8. Denetim:

Zoho, olağan iş saatleri içinde tesislerinizde bu tür bir denetim yapma niyetini en az yedi (7) gün önceden yazılı olarak bildirerek Lisanslı Yazılım Kullanımınızı denetleme hakkına sahiptir.

9. Gizlilik:

Lisanslı Yazılım, ABD kanunlarıyla korunan Zoho’ya ait tescilli bilgileri içerir ve burada Lisanslı Yazılımın gizliliğini korumak için tüm makul çabayı göstermeyi kabul ediyorsunuz. Lisanslı Yazılımla temas eden veya yazılıma erişim sağlayan çalışanlarınıza bu Sözleşmenin şartlarını makul olarak iletmeyi ve bu kişilerin Lisanslı Yazılımın herhangi bir bölümünü, bu Sözleşme kapsamında izin verilmeyen bir amaçla kullanmasına bilerek izin verme dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili şartlara uygun hareket etmelerini sağlamak için makul düzeyde çaba göstermeyi kabul ediyorsunuz.

10. Garanti Reddi:

Zoho, Lisanslı Yazılımın hatasız olacağını garanti etmez. Burada öngörülenler hariç Lisanslı Yazılım ticari elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk dâhil olmak üzere herhangi bir garanti olmadan ve Lisanslı Yazılımı kullandığınızda elde edebileceğiniz performansa veya sonuçlara ilişkin herhangi bir garanti olmadan "olduğu gibi" sağlanmaktadır. Lisanslı Yazılımın kullanıma uygunluğunu belirlemekten ve program hataları, verilerinizin, programlarınızın veya ekipmanınızın zarar görmesi veya kaybolması ve faaliyetlerin kullanılamaz hale gelmesi veya kesintiye uğraması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanımıyla ilgili tüm riskleri üstlenmekten münferiden sorumlusunuz.

11. Sorumluluğun Sınırlandırılması:

Zoho durumda programın kullanılmasından veya kullanılmamasından doğan özel, arızi, dolaylı, cezai veya arızi zararlar için veya Zoho’ya bu tür hasarların olasılığı bildirilmiş olsa bile herhangi bir hak talebi için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlü olmayacaktır. Zoho’nun bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleriyle veya Lisanslı Yazılımla ilgili tüm yükümlülüğü, sizin tarafınızdan Lisanslı Yazılım için ödenen lisans ücretini aşmayacaktır.

12. Kullanım Detaylarının Toplanması:

Zoho, Lisanslı Yazılımın çeşitli özelliklerinin kullanım sıklığı, erişilen sayfalar, Lisanslı Yazılımın kurulumunun yapıldığı sistemin yapılandırılması, lisans ayrıntıları ve eklenen kullanıcı sayısı, çalışan eklentiler, ürün sonlandırma ve başlangıç zamanları, kullanım bilgileri ve uyarı bilgileri gibi Lisanslı Yazılımı kullanımınıza ilişkin ayrıntıları toplar. Toplanan Kullanıcı Ayrıntıları, kişisel bilgileri kapsamaz. Zoho, talebiniz üzerine Lisanslı Yazılımı kullanımınızla ilgili olarak toplanan verilerin ayrıntılarını sağlamayı kabul eder. Kullanım Detaylarının toplanmasının varsayılan olarak etkinleştirildiğini ve Zoho’nun Kullanım Detaylarınızı toplamasını istemiyorsanız Lisanslı Yazılımın kullanıcı arayüzüyle devre dışı bırakılması gerektiğini anlıyor ve ikrar ediyorsunuz.

13. Tazminat:

Zoho, (i) ilgili hak talebiyle ilgili olarak Zoho’ya yazılı bildirimde bulunmanız; (ii) masrafları Zoho’ya ait olmak üzere savunma ve/veya uzlaşma sürecinde Zoho ile işbirliği yapmanız ve (iii) Zoho’nun savunma ve tüm uzlaşmayla ilgili müzakereleri yürütmesine izin vermeniz kaydıyla sizi, Lisanslı Yazılımın herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir geçerli ABD patentini, telif hakkını veya ticari sırrını ihlal ettiği iddiasından doğan her tür hak talebi, dava veya yasal sürece karşı savunmayı ve tazmin etmeyi kabul eder. Yukarıda yer alan Zoho’nun size karşı tek yükümlülüğüdür ve fikri mülkiyet ihlali açısından bu Sözleşme uyarınca tek ve münhasır yasal çözümünüz olacaktır.

Zoho (i) Lisanslı yazılımın Zoho tarafından sağlanmamış olan herhangi bir program veya ekipmanla birleştirilmesinden, çalıştırılmasından veya kullanılmasından; (ii) Lisanslı Yazılımın Zoho dışındaki bir taraf tarafından modifikasyonundan ve (iii) makul bir süre içinde Zoho tarafından sağlanmış olan Lisanslı Yazılımın herhangi bir ikamesini veya modifikasyonunu uygulayamamanızdan kaynaklandığı veya kaynaklandığının iddia edildiği ölçüde ihlal iddiaları açısından tazminat yükümlülüğü olmayacaktır.

14. Fesih:

Bu Sözleşme, herhangi bir taraf tarafından feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır. Bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda mülkiyetinizde bulunan Lisanslı Yazılımın tüm kopyalarını imha ederek veya Zoho’ya iade ederek feshedebilirsiniz. Zoho, bu Sözleşmenin herhangi bir şartını ihlal etmeniz dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere bu Sözleşmeyi herhangi bir nedenle feshedebilir. Fesih durumunda Lisanslı Yazılımın tüm kopyalarını imha edecek veya Zoho’ya iade edeceksiniz ve yazılı olarak bilinen tüm kopyaların imha edilmiş olduğunu yazılı olarak tasdik edeceksiniz. Gizlilik, tescilli haklar, ifşa etmeme ve sorumluluğun sınırlandırılmasıyla ilgili tüm hükümler bu Sözleşme feshedildikten sonra da geçerli olacaktır.

15. Genel:

ABD’de veya Kanada’da ikamet ediyorsanız, bu kanunlar Kaliforniya’da ikamet edenler arasında tamamen Kaliforniya’da akdedilen ve ifa edilen anlaşmalar için geçerli olduğundan, bu Sözleşme kanunlar ihtilafına atıfta bulunmadan Kaliforniya Eyaleti kanunlarına tabi olacak ve her bakımdan buna göre yorumlanacaktır. Farklı bir ülkede ikamet ediyorsanız, bu kanunlar Hindistan Cumhuriyeti’nde ikamet edenler arasında tamamen Hindistan Cumhuriyeti'nde akdedilen ve ifa edilen anlaşmalar için geçerli olduğundan, bu Sözleşme kanunlar ihtilafına atıfta bulunmadan Kaliforniya Eyaleti kanunlarına tabi olacak ve her bakımdan buna göre yorumlanacaktır. ABD’de veya Kanada’da ikamet ediyorsanız, Kuzey Kaliforniya Bölgesi mahkemelerinin yargı yetkisine boyun eğmeyi kabul ediyorsunuz. Farklı bir ülkede ikamet ediyorsanız Chennia/Hindistan mahkemelerinin yargı yetkisine boyun eğmeyi kabul ediyorsunuz. Bu Sözleşme taraflar arasındaki tüm anlaşmayı teşkil eder ve taraflar arasındaki tüm önceki iletişimlerin ve anlaşmaların yerine geçer. Bu Sözleşmeden herhangi bir şekilde feragat edilmesi veya bu Sözleşmenin herhangi bir modifikasyonu yalnızca yazılı olarak düzenlenmesi ve her iki tarafça imzalanması kaydıyla etkili olacaktır. Bu Sözleşmenin herhangi bir bölümü geçersiz veya yürürlüğe koyulamaz bulunursa geriye kalanı tarafların amacını makul şekilde yansıtacak şekilde yorumlanacaktır. Lisanslı Yazılımı veya Lisanslı Yazılımı içeren uygulamanızı, ABD ihracat yönetmeliklerine ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere riayet etme amacı dışında ihraç etmeyeceksiniz.

16. Otomatik Güncelleme Politikası:

Zoho, .ppm dosyaları aracılığıyla mevcut müşterilere düzeltmelerini ve özelliklerini sağlamak için Lisanslı Yazılımını düzenli olarak günceller. Müşterilerin Lisanslı Yazılımın güncel sürümüne ulaşmalarını kolaylaştırmak için Kişisel Sürüm ve Profesyonel sürüm müşterileri için otomatik yükseltme varsayılan olarak etkinleştirilir. Otomatik yükseltme özelliğinin varsayılan olarak etkinleştirildiğini ve Lisanslı Yazılımı otomatik olarak yükseltmek istemiyorsanız Lisanslı Yazılımın kullanıcı arayüzüyle devre dışı bırakılması gerektiğini anlıyor ve ikrar ediyorsunuz.

17. Yeniden Markalandırma:

Zoho logosunu ve telif hakkı bildirimini Lisanslı Yazılımın grafik kullanıcı arayüzünden ("GUI") kaldırarak ve logonuzu GUI’de göstererek Lisanslı Yazılım için yeniden marka oluşturabilirsiniz. Öte yandan GUI’de telif hakkı bildirimine yer vermeyecek ve Zoho tarafından sağlanan "powered by ManageEngine" Logosunu GUI’nin sağ köşesine yerleştireceksiniz. Web sitesinde sağlanan Yeniden Markalama Talimatlarına uyacaksınız.