Windows ve Linux üzerinde kurulan DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) sunucusunun denetimi

Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) sunucusu ağ altyapısının hayati bir parçasıdır. IP adresleri tahsis edildiğinde meydana gelen istemci-sunucu alışverişinin denetlenmesi ağ yöneticileri için yararlıdır. Başarılı ve başarısız kiralamalar, sunucun IP havuzunun boşalması veya mesaj talepler ve bunlara karşılık gelen onaylarla ilgili bilgiler ağ yönetimine yardımcı olur. Buna ilaveten, yöneticiler güvenlik önlemlerini uygulamaya koymak için yetki mesajları (ilgili durumlarda) ve uyarı mesajları gibi güvenlik bilgilerini izleyebilirler.

DHCP sunucuları için EventLog Analyzer

EventLog Analyzer hem Windows hem de Linux sistemlerin DHCP sunucu günlüklerini okuyabilir ve bunlarla ilgili rapor düzenleyebilir. Uygulama ağ yönetimini basitleştiren çeşitli raporlar vermektedir. Bu raporlar DHCP bağlantılı bütün iletişimin (ip kiralama isteği (discover) ve ip kiralama teklifi (offer) mesajları), işlemlerin (oturum açma, yetki ve DNS güncellemeleri) ve hatalı olayların ayrıntılarını verir. EventLog Analyzer ayrıca aktif istemcilerin ve MAC adreslerinin listeleri de dahil olmak üzere size genel bir bakış ve Üst N rapor sunar.

Windows sisteminde DHCP izleme

 • Özel raporlar, verilen, yenilenen veya reddedilen gibi kira işlemlerini listeler.
 • DNS sunucu raporları DHCP IP adresi tahsislerinden sonra başarılı ve başarısız sunucu güncellemelerini gösterir.
 • Raporlar DHCP sunucusunun Active Directory etki alanına bağlantısı ve etki alanı kapsamındaki yetkisinin detaylarını verir.
 • DHCP sunucusu ağda tahsis edilen bir IP adres havuzuyla çalışır. EventLog Analyzer raporları bu havuzun genişleyip genişlemediğini veya tükenip tükenmediğini belirtir.
 • Bağımsız raporlar, kritik, hata veya uyarı gibi değişen önem derecesindeki olayları harmanlar.
 • Üst N rapor en aktif istemcilerin ve MAC adreslerinin belirlenmesine yardımcı olur.
 • DHCP oturum açma süreci ve yukarıdaki olayların tümü ile ilgili genel bir bakış sunan raporlar.

Linux sisteminde DHCP izleme

 • İstemci-sunucu mesaj alışverişinin her adımı kendi raporunda görülebilir.
 • Bütün bilgi mesajları tek bir raporda listelenir.
 • En aktif IP adresleri, MAC adresleri, ağ geçitleri ve işlemler üst N raporda görüntülenir.
 • Genel bakış raporunda bütün DHCP olay günlükleri özetlenir.