EventLog Analyzer ile Kapsamlı Oracle Veritabanı Denetimi

Kuruluşlar, müşteri kayıtları, kredi kartı bilgileri, finansal detaylar gibi gizli iş verilerini genellikle Oracle veritabanı sunucularında depolamaktadır. Bu veri havuzları çoğunlukla hem içeriden hem de dışarıdan güvenlik ihlallerinin hedefidir. Bu tip hassas verilerin tehlikeye atılması müşterilerin kuruluşa duydukları güveni çok ciddi şekilde zedeleyebilir. Dolayısıyla, veritabanı güvenliği IT yöneticileri açısından yüksek önceliklidir. Veritabanı güvenliğini sağlamak için, yöneticilerin Oracle veritabanı sunucularını denetlemeleri, kritik verileri kullanan kullanıcı işlemlerini izlemeleri ve veritabanı sunucusundaki hesap değişikliklerini takip etmeleri gerekir.

EventLog Analyzer Oracle veritabanının sorunsuz şekilde denetlenmesini ve norm dışı raporlarının ve uyarılarının izlenmesini kolaylaştırır. İlgili çözüm aşağıda belirtilenlerle ilgili detaylı raporlar verir

 • Veritabanında kullanıcı faaliyetsi
 • Kullanıcı hesaplarında yapılan değişiklikler
 • Oracle veritabanı sunucularına kullanıcı erişimleri
 • Güvenlik ihlali girişimleri ve fazlası.

EventLog Analyzer uygulamasıyla veritabanı sunucularında herhangi bir değişiklik olduğunda, kullanıcı faaliyetlerindeki anormalliklerde, yetkisiz kullanıcı erişimlerinde, güvenlik ihlali girişimlerinde, gizli verileri erişimlerde ve benzeri durumlarda gerçek zamanlı e-posta/SMS bildirimleri alabilirsiniz.

EventLog Analyzer Oracle Veritabanının Denetimine Nasıl Yardımcı Olur?

Oracle Veritabanında Hesap Değişikliklerinin Denetimi

Kullanıcı hesaplarındaki değişikliklerin, bir başka deyişle, ayrıcalıklı hesabının yaratılması, değiştirilmesi, görev değişikliği vs.’nin sürekli olarak izlenmesi güvenlik saldırısı girişimlerinin izinsiz giriş seviyesinde tespit edilmesine yardımcı olur. Bu aynı zamanda gizli/arka kapı hesaplarının yaratılmasını ve verilere yetkisiz erişim girişimlerini durdurmanıza yardımcı olur.

EventLog Analyzer yöneticilerin Oracle veritabanında kullanıcı hesaplarında yapılan değişiklikleri denetlemesine yardımcı olan norm dışı raporlar verir. Bu kapsamlı ve ayrıntılı raporlar aşağıdakiler konusunda bilgi verir:

 • Kullanıcı hesabının yaratılması, değiştirilmesi ve silinmesi.
 • Görevin yaratılması, değiştirilmesi ve silinmesi
 • Kullanıcı hesaplarına verilen veya iptal edilen/yürürlüğü kaldırılan görevler
 • Kullanıcı hesabının veya görevin kimin tarafından ve nereden yaratıldığı/ değiştirildiği veya silindiği ve işlemin ne zaman yapıldığı.

Oracle Sunucusuna Erişimin İzlenmesi

Oracle veritabanı sunucularında gizli veriler depolandığı için, sunuculara kullanıcı erişimlerinin ve sunucu faaliyetlerinin izlenmesi yetkisiz erişim girişimlerinin önlenmesine yardımcı olur.

EventLog Analyzer sunucuya kimin eriştiği, ne zaman eriştiği ve nereden eriştiği konusunda bilgi veren ayrıntılı raporlar oluşturur. Bu raporlar yöneticilerin yetkisin erişim girişimlerinin en erken aşamada tespit edilebilmesini ve böylelikle hassas verilerin korunmasını sağlar.

İlgili çözüm aşağıdakilerle ilgili raporlar verir

 • Kullanıcı oturum açma, oturum kapama ve uzak kullanıcı oturum açma işlemleri
 • Başarısız oturum açma girişimleri, kullanıcının kimlik bilgileri ve maksimum başarısız oturum açma girişimleri
 • Oturum açma, başarısız oturum açma işlemleri, oturum açma hatalarıyla ilgili eğilim raporları
 • Sunucu başlatma ve kapatma bilgileri

Oracle Veritabanı Güvenlik Raporları

Güvenlik saldırıları her zaman veritabanında depolanan müşteri verilerini veya gizli bilgileri hedef alır.

Güvenlik saldırıları her zaman veritabanında depolanan müşteri verilerini veya gizli bilgileri hedef alır.

EventLog Analyzer meydana gelen olayların tam olarak görüntülenebilmesine yardımcı olan Oracle veritabanına özgü önceden tanımlanmış güvenlik raporları verir.Bu raporlar aşağıdakilerle ilgili bilgiler verir

 • Veritabanının güvenliğini daha da güçlendirmek için analiz edilmek üzere SQL Enjeksiyonu ve hizmeti kullanılmaz kılma (Denial of Service) saldırıları veya saldırı girişimleri.
 • Saldırının ne zaman meydana geldiği, saldırının kaynağı, saldırının hedefi, vs. gibi saldırı şeklinin tam olarak anlaşılabilmesine yardımcı olan bilgiler
 • Oturum açma hatalarına bağlı olarak kilitlenen kullanıcı hesapları veya parolalarının süresi dolmuş olan kullanıcı hesapları gibi saldırgan tarafından kendi çıkarları için kullanılabilecek olan kullanıcı hesapları.

Oracle Veritabanı İzleme

Oracle veritabanında yapılan işlemleri EventLog Analyzer’in aşağıdaki hususlarda detaylı bilgiler veren önceden tanımlanmış olan raporlarıyla izleyin ve takip edin:

 • Tabloların, kümelerin, harekete geçiricilerin/tetikleyicilerin, vs. yaratılması, silinmesi veya değiştirilmesi gibi veritabanındaki yapısal değişiklikler.
 • Tablo seçimi, ekleme, veritabanı tablolarının yer aldığı dizinde/şemada yapılan güncellemeler vs. gibi yürütülen veritabanı sorguları.

Raporlar ayrıca değişikliklerin kimin tarafından yapıldığı veya sorguyu kimin çalıştırdığı, işlemin nereden ve ne zaman yapıldığı gibi hassas bilgileri de verir.