DAG İzleme Raporları

Veritabanı erişilebilirlik grupları (DAG) veritabanı geri kazanımında önemli bir rol oynayan bileşenler dizisidir. Veritabanı arızası durumunda, sunucunun geri kazanım mekanizmasının verimliliği büyük ölçüde DAG operasyonlarına bağlıdır. ManageEngine Exchange Reporter Plus, DAG’larla ilgili içgörü sağlamak için DAG İzleme Raporları geliştirmiştir.

Yineleme Sağlığı

Yineleme Sağlığı

İzleme aracı, DAG yineleme verileri sağlamak için Windows PowerShell komut zincirini kullanır. Raporlama programı, bu verileri toplar ve yinelemeyle ilgili olarak her işlemin denetim adını listeleyerek veritabanı yineleme sağlığını tespit eder. Ayrıca işlemin başarı veya başarısızlık durumunu ve arıza durumunda, ilgili hatayı görüntüler.

Kullanıcılar raporlama dönemini seçebilir ve hataları izlemek, analiz etmek ve çözmek için yineleme sağlık raporlarını görüntüleyebilirler.

Veritabanı Kopya Durumu

Veritabanı Kopya Durumu

Bu rapor, Exchange ortamında çeşitli konumlarda bulunan her veritabanının kopya durumunu sağlar. Kopyalama adı, kopya durumu, kopya süresi gibi her bir veritabanının verilerini almak için "Get-MailboxDatabaseCopyStatus" komut zincirini kullanır.

DAG İzleme Raporlarıyla, yöneticiler sunucu için daha iyi bir kurtarma mekanizması sağlamak için DAG işlemlerini titizlikle analiz edebilirler. Raporlar, Exchange 2010 ve 2013 ortamlarında yapılandırılabilirdir. Ayrıca bir hedef klasöre aktarılabilir ve kayıtları derlemek için istenen formatlarda e-postayla gönderilebilirler.