Exchange Posta Kutusu Trafik Raporları

Exchange Reporter Plus'ın Posta Kutusu trafik raporları, hem sayı hem de boyut bakımından posta kutusu trafiğiyle ilgili açık bir içgörü sunar. Bir Exchange yöneticisine, Exchange posta kutusu kullanıcılarının posta gönderim modellerini izlemesi ve e-posta ileti trafiğini izlemeleri için gereken istatistikleri sağlar.

Bu raporlar, posta kutusu trafiğini izlemek ve analiz etmek için yararlı bir araç da sağlar ve Exchange yöneticilerine kuruluştaki posta kutularının kullanımını ihtiyatlı şekilde izlemelerine yardım eder. Yöneticiler eski trafiğin yanı sıra artık bu günün trafiğini de izleyebilirler. Exchange Reporter Plus’ın posta kutusu trafik raporları, 2003, 2007, 2010, 2013 veya 2016 sunucularında trafik günlüklerinden derlenen verilerle çubuk grafikler veya oransal büyüme şemaları olarak sunulur.

Exchange Reporter Plus dört posta kutusu trafiği raporu barındırır :

Gönderene Göre İleti Sayısı

  • Gönderene Göre İleti Sayısı
  • Gönderene Göre İleti Boyutu
  • Alıcıya Göre İleti Sayısı
  • Alıcıya Göre İleti Boyutu

Bu raporlar, Exchange e-posta iletişiminin her iki ucunda posta kutusu trafiğiyle ilgili daha dikkatli olmanızı sağlar. Bir yöneticinin e-posta gönderip alan kullanıcıları ve yanıt süresini görmesine imkân verir. Bu trafik raporları aşağıdaki yönler bakımından daha ayrıntılı olmaktadır:

Response time

  • E-posta trafiğinin kaynağı:Her bir rapor, etki alanları arası posta kutusu trafiğini, yöneticinin harici etki alanlarıyla iletişimi kontrol altında tutması için yararlı bir sinyal olan etki alanları arası posta kutusu trafiğinden ayırır.
  • Saatlik ve Günlük Rapor:Posta kutusu trafik eğilimlerini analiz etmek için kullanışlı olacak şekilde tüm raporları saat bazına görüntüleyebilirsiniz.
  • Yanıt süresi: E-posta yanıt süresi raporunu kullanarak seçilen posta kutularında yer alan e-posta iletileri için ayrılan yanıt süresini görüntüleyin.

Bu raporlar gerçek iş çözümlerine ulaşılmasına yardımcı olabilirler. Birkaç örnek vaka aşağıda ele alınmıştır:

Vaka 1 - E-postalar için Sunucu-Boş Alanı Optimize Etme:

Normal koşullarda bile bir sunucunun diğer sunucudan büyük ölçüde daha fazla yükü kaldırıyor olabileceği durumlar olabilir. Bu durumlarda posta kutusu trafiği raporlarından toplanan veriler sunucu yüklerini dengelemeye ve Exchange ortamının daha sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamaya yardımcı olabilir. Bu da Exchange server performansını izlemeye ve gelecek kapasitesini planlamaya yardımcı olabilir.

Vaka 2 - Sunuculardaki İstenmeyen Faaliyete Karşı Koruma:

Belirli bir Exchange kullanıcısının posta kutusundan kaynaklanan veya bu posta kutusuna yönlendirilen anormal derecede yüksek posta faaliyeti, bazı kötü amaçlı faaliyetlerin açık bir işaretidir. Nadir durumlarda, bu durum kasıtlı olabilir ve çoğunlukla bu anormal faaliyetlerin arkasında çalışan bir kötü amaçlı yazılımdır. Bir exchange yöneticisi, Exchange Reporter Plus'ın Exchange posta kutusu trafik raporlarından derlenen verileri kullanarak doğru zamanda ikaz edilerek gerekli adımları atabilir.

Exchange Reporter Plus'ın diğer raporlarında olduğu gibi, bu rapor zaman dilimine ve görüntülenecek sütunlara göre özelleştirilebilir; CSV, PDF (Adobe Acrobat), XLS (Excel) ve HTML gibi standart formatlara aktarılabilir.