Office 365 ActiveSync Raporları

Çok sayıda exchange yöneticisi, kuruluşlarıyla ilişkilendirilen çok sayıda mobil cihazı yönetmeyi yorucu buluyor. “Kendi cihazını getir” (BYOD) gibi politikalar, çalışanları kapsamlı çevrimiçi erişilebilirliği sağlamak için kendi kişisel akıllı cihazlarını kullanmaya teşvik etmektedir. Microsoft Office 365'in piyasaya sürülmesi akıllı aygıtların kullanımını ileri taşıdı. Dolayısıyla günümüzün yöneticileri, Office 365 ile yapılandırılan her cihazı mikro düzeyde yönetebilmek için PowerShell betikleri, CSV dosyaları ve Excel tablolarıyla mücadele ediyor.

Neyse ki ManageEngine Exchange Reporter Plus, Office 365 ActiveSync Raporlarıyla yardımınıza koştu. Yöneticiler artık kullanıcılar, Office 365 posta kutuları ve ilgili politikalar labirentinde iz sürmek zorunda kalmıyor. Web tabanlı raporlama aracı, akıllı telefonları ilgili posta kutuları ve politikalarıyla eşleştirir ve ActiveSync cihazları hakkında işleme koyulabilir bilgiler sağlayan kapsamlı bir raporlar seti sağlar.

ActiveSync Cihaz Ayrıntıları

ActiveSync Cihaz Ayrıntıları

Bu rapor, güvenlik tehditleri veya ihlalleri durumunda belirli cihazların izlenmesine yardımcı olabilecek ayrıntılar sağlar. İlgili Office 365 posta kutularıyla senkronize edilen tüm mobil cihazları listeler. Verilerin tablo halinde gösterilmesi, cihaz adı, ilgili kullanıcı adı, cihaz IMEI numarası, işletim sistemi, ilk senkronizasyon zamanı ve son başarılı senkronizasyon gibi bilgileri sağlar.

Cihaz Politikası Uygulama Durumu

Cihaz Politikası Uygulama Durumu

Bu rapor, her mobil cihaza uygulanan geçerli politikayı ve uygulandığı zamanı görüntüler. Rapor ayrıca Politika Uygulama Durumu adı verilen ve politikanın tamamen veya kısmen uygulanıp uygulanmadığını gösteren ayrı bir sütunda uygulanan politikanın kapsamı da sağlar.

İstemcilere Göre Mobil Kullanıcılar

İstemcilere Göre Mobil Kullanıcılar

Bu rapor öncelikle her senkronize edilen mobil cihaz için istemci türünü (EAS veya MOWA) görüntüler. Ayrıca istemci sürümünü ve erişim durumunu gösterir.

Aktif Olmayan ActiveSync Cihazları

Aktif Olmayan ActiveSync Cihazları

Cihazlar yönetici tarafından yapılandırılabilen belirli bir süre sonra aktif olmayabilirler. Bununla birlikte boş alan ve güvenlik nedenleriyle artık kullanılmayan cihazların ayrıntılarını görerek bunların ortadan kaldırılması veya eski durumuna getirilmesi önem taşır. Bu rapor, bir zamanlar Office 365 hesaplarıyla yapılandırılmış tüm aktif olmayan mobil cihazların bir listesini oluşturur.

Office 365 ActiveSync raporlarıyla, yöneticiler Exchange Server ile senkronize edilen mobil cihazlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayan karmaşık bir raporlama mekanizması elde ederler. ActiveSync cihazları ve politikalarıyla ilgili verileri bulmak için Windows PowerShell'de sınırsız sorgu betiği yürütülmesine gerek yoktur. Bu raporlar ayrıca istenen bir hedef klasöre aktarılabilir veya CSV, PDF, XLS ve HTML gibi formatlarda e-postayla gönderilebilirler. 

o365-promotional-banner