Güvenlik Yanıt Merkezi

Güvenlik Yanıt Merkezi

ManageEngine Güvenlik Yanıt Merkezi

ManageEngine son derece güvenli ürünler sağlama konusuna büyük özen göstermektedir. ManageEngine Güvenlik Yanıt Merkezi (MESRC) kendi ürünleriyle ilgili olan güvenlik zaafiyetlerinin izlenmesi, tespit edilmesi, araştırılması, çözümlenmesi ve yanıtlanması için çalışmaktadır.

Zaafiyetlerin İzlenmesi

MESRC, güvenlik serüvenimizin bir parçası olarak ManageEngine ürünleri konusunda ya da ManageEngine ürünleri ile aynı pakette olan üçüncü taraf yazılımlar konusunda bildirilen herhangi bir zaafiyeti tespit etmek üzere US-CERT, National Vulnerabilities Database (Ulusal Zaafiyetler Veritabanı), Bugtraq gibi çeşitli güvenlik forumlarını sürekli olarak izlemektedir.

Müşterileri/Potansiyel Müşterileri/Araştırmacıları Dinlemek

MESRC, zaafiyetler konusunda kendi başına tedbirli olmakla kalmayıp bir güvenlik zaafiyeti tespit ettiklerini düşündüklerinde ManageEngine müşterilerini, potansiyel müşterilerini ve güvenlik uzmanlarını/araştırmacıları da bu zaafiyeti MESRC'ye bildirmeleri konusunda teşvik etmektedir. Zaafiyetler MESRC'ye https://bugbounty.zoho.com/ adresinden bildirilebilir. Zaafiyet raporlaması konusunda daha fazla bilgi için lütfen security@manageengine.comile bağlantıya geçiniz.

Rapor Edilen Zaafiyetlerin Yanıtlanması

MESRC bir zaafiyet konusunda bilgilendirildikten sonra ilgili ürün uzmanları aracılığıyla iddiaların doğrulanmasını sağlar, nedenini araştırır ve iyileştirici tedbirler alarak düzeltmeler uygular. Çözüm hazır olduğunda olağan destek süreci uygulanarak tüm müşterilere bir servis paketi/yama olarak sunulur.

Zaafiyetlerin ManageEngine ürünleri ile paket olarak gelen üçüncü taraf yazılımlarla ilgili olması ölçüsünde, rapor edilen zaafiyetler için sağlanan yanıt ilgili üçüncü taraf yazılım için sağlanan yanıta bağlı olur.

ManageEngine Ürünleri Kullanım, Destek ve Bakımı

ManageEngine ürünlerinin kullanımı, desteği ve bakımı tamamen ManageEngine ve müşteri arasında ilgili lisans sözleşmesi ile idare edilmektedir. Bu sayfada MESRC hakkında yer alan bilgiler lisans sözleşmesini hiçbir şekilde tadil edecek ya da genişletecek nitelikte değildir. ManageEngine ürünleri hakkında MESRC'ye bildirilen herhangi bir zaafiyete yönelik herhangi bir bilgi yalnızca ManageEngine tarafından sahip olunan bir bilgi olacaktır.