M365 Security Plus

 •  

  Denetim

 •  

  İzleme

 •  

  Arama

 •  

  Atama

Exchange Online Denetimi

Exchange Kullanıcı Faaliyetleri

Posta kutusu oturum açma faaliyeti, farklı gönder hakkı kullanımı vb. dahil olmak üzere posta kutusu sahiplerinin, sahip olmayanların ve temsilcilerin faaliyetlerini takip edin.

Exchange Yönetici Faaliyetleri

Posta kutusu oluşturma ve silme gibi yönetici faaliyetlerini ve posta kutusu izinlerine, temsilcilerine, büyüklüklerine vb. yönelik değişiklikleri denetleyin.

Posta Kutusu İzin Değişiklikleri

Kimin, hangi izin değişikliğini, ne zaman yaptığına dair bilgiler dahil olmak üzere posta kutusu izin değişiklikleriyle ilgili denetim bilgilerini alın.

Posta Kutusu Özellik Değişiklikleri

İsim, telefon numarası, ofis, bölüm vb. değiştirilmiş kullanıcı özelliklerini denetleyin.

Ortak Klasörler

Oluşturulan, değiştirilen veya silinen ortak klasörlerle ilgili denetim ayrıntılarını görüntüleyin. Oluşturulan, kabul edilen ve reddedilen senkronizasyon ve geçiş taleplerini denetleyin.

İstenmeyen Posta ve Kötü Amaçlı Yazılım Algılama

İstenmeyen posta olarak işaretlenmiş, içeriğe göre bloke edilmiş, bloke edilen kullanıcılar tarafından gönderilmiş, taşıma kurallarına göre filtrelenen iletiler gibi iletilerle ilgili denetim ayrıntılarını görüntüleyin.

Mobil Cihaz Denetimi

Mobil cihaz politikaları, erişim seviyesi değişiklikleri ve silinen mobil cihazlarla ilgili ayrıntılar dâhil olmak üzere mobil cihaz yapılandırmalarıyla ilgili denetim günlüğü ayrıntılarını edinin.

Takvim Faaliyetleri

Takvim olayları vb. için metin iletisi ayarlarını görmek için posta kutusu takvim ayarlarını denetleyin.

OWA Faaliyetleri

OWA posta kutusu politikalarını, posta kutusu yapılandırmalarını, OWA takvim ayarlarını vb. son ayrıntılarla denetleyin.

Azure Active Directory Denetimi

Kullanıcı Yönetim Faaliyetleri

Azure AD hesabınızda gerçekleştirilen kullanıcı oluşturma, değiştirme ve silme faaliyetleriyle ilgili denetim ayrıntılarını edinin.

Lisans Faaliyetleri

Lisanslarınızı etkin şekilde yönetmek için Azure AD hesabınızda yapılan lisans değişikliklerini yakından izleyin.

Grup Yönetim Faaliyetleri

Oluşturulan, değiştirilen ve silinen kullanıcı gruplarıyla ilgili denetim ayrıntılarını görüntüleyin. Gruplarda üyelik değişikliklerini kimin yaptığından haberdar olun.

Parola Faaliyetleri

Sıfırlanan veya değiştirilen kullanıcı parolalarını, değiştirilmiş kimlik bilgilerini ve zorunlu parola değişikliklerini denetleyin.

Rol Yönetim Faaliyetleri

Bir yöneticinin bir kullanıcıyı yönetici (admin) olarak atadığını, bir kullanıcıyı yönetici rolünden aldığını veya şirket iletişim bilgilerini değiştirdiğini takip edin.

Kullanıcı Oturum Açma Faaliyetleri

Kullanıcı oturum açma faaliyetlerini kontrol altında tutun. Kullandıkları uygulama, istemci IP adresi vb. ayrıntılarla kullanıcıların başarılı ve geçersiz oturum açma denemelerini denetleyin.

Uygulama Yönetim Faaliyetleri

Bir hizmet amirine, temsilci girişine veya hizmet amirine kimlik bilgileri eklediği veya sildiği zamanlar dâhil olmak üzere uygulama yönetim faaliyetlerini denetleyin.

Kullanıcı Özellik Değişiklikleri

Ekran adı değişikliklerini, iletişim bilgileri değişikliklerini ve diğer kullanıcı özellikleri değişikliklerini denetleyin.

Grup Özellik Değişiklikleri

Grup adlarına, e-posta adreslerine ve diğer grup özelliklerine yönelik değişiklikleri denetleyin.

OneDrive For Business Denetimi

Dosya ve Klasör Faaliyetleri

Dosya ve klasör değişikliklerini yakından izlemek için oluşturulan, değiştirilen, silinen, yeniden adlandırılan, kopyalanan veya saklanan dosyaları denetleyin.

Ortak Faaliyetler

Ortak davetler, şirket bünyesinde ortak bağlantılar, anonim bağlantılar, erişim talepleri ve ortak dosyalar, klasörler ve sahalar ile denetim ayrıntılarını görüntüleyin.

Senkronizasyon Faaliyetleri

OneDrive for Business´a hangi dosyaların yüklendiğini ve karşıdan yüklendiğini ve hangi cihazlara senkronizasyon izni verildiğini veya hangi cihazların senkronizasyondan bloke edildiğini görün.

Sway Faaliyetleri Denetimi

Etkinleştirilmiş veya Devre Dışı Bırakılmış Sway

Sway hizmetini hangi kullanıcıların, ne zaman etkinleştirdikleri veya devre dışı bıraktıkları ile ilgili denetim ayrıntılarını öğrenin.

Sway Faaliyetleri

Oluşturulan, değiştirilen, silinen ve görüntülenen Sway'leri takip edin.

Sway Ortak Faaliyetleri

Hangi Sway’lerin harici paylaşım seçeneğinin ve kopyalama seçeneğinin etkinleştirilmiş veya devre dışı bırakılmış olduğunu görün.

Power BI Denetimi

Power BI Gösterge Panelleri

Kullanıcıların oluşturduğu, görüntülediği, değiştirdiği, sildiği, yazdığı veya paylaştığı gösterge panelleriyle ilgili gerçek zamanlı ayrıntılar edinin.

Power BI Raporları

Kullanıcıların oluşturduğu, değiştirdiği, sildiği, dışa aktardığı, yazdırdığı veya indirdiği Power BI raporlarını izlemek için ayrıntılı denetim raporları kullanın.

Yönetici Faaliyetleri

Deneme aboneliklerini, oluşturulan ve silinen Power BI gruplarını, görüntülenen kullanım metriklerini, oluşturulan ve silinen şirketle ilgili içerik paketlerini ve diğer yönetici portal faaliyetlerini denetleyin.

Microsoft Teams Denetimi

Ekip Olayları

Kullanıcı faaliyetlerini ve eğilimlerini ekiplerin ve kanalların oluşturulmasını denetleyerek takip edin. Bu denetim raporlarını planlayın ve raporların e-postayla otomatik olarak gelen kutunuza gönderilmesini sağlayın.

Kullanıcı Oturum Açma İşlemleri

Kötü amaçlı faaliyetin yaygın bir işareti olan zorunlu oturum açma işlemlerini saptamak ve kuruluşunuzun çeşitli sektör gerekliliklerine uyum sağlamasını temin etmek için kullanıcı oturum açma faaliyetlerini izleyin.

Ayar Değişiklikleri

Kuruluş, ekip ve kanal ayarları değişikliklerini takip ederek iş yerinizin tehlikede olup olmadığını belirleyin. Kimlerin, hangi değişiklikleri, ne zaman yaptıklarını görmek için denetim raporları yürütün.

Uyumluluk Yönetimi

eDiscovery (e-keşif)

eDiscovery yöneticilerini ve üyelerini, görüntülenen ve silinen eDiscovery vakalarını, vaka saklama kurallarını ve daha fazlasını denetleyin.

EOP DLP

Oluşturulan, silinen ve değiştirilen Veri Kaybı Önleme kuralları ve politikalarıyla ilgili denetim bilgilerini ve alınan hassas bilgi türleri listesini görüntüleyin.

EOP Kullanıcıları ve Grupları

Kullanıcı nesneleri, grup nesneleri ve alıcı nesneleri listesini kimin görüntülediğini ve aldığını görün.

Daha fazla bilgi edin