Ayrıcalıklı kimlik yönetimi

Ayrıcalıklı kullanıcı hesaplarını daha iyi yönetmeye, kritik BT varlıklarına idari erişimi tamamen kontrol etmeye ve uyum direktiflerini başarıyla ele almaya yönelik sağlam çözümler.

Password Manager Pro

Kurumlar için ayrıcalıklı hesap koruma ve erişim yönetimi

Password Manager Pro

 • Ayrıcalıklı hesapları keşfedin, saklayın, kontrol edin, denetleyin ve izleyin.
 • BT verimliliğini artırmak için parola saklamayı merkezileştirin ve kritik sistemlerde sık parola değişikliklerini otomatikleştirin.
 • Onay iş akışları ve şifre erişimi için gerçek zamanlı uyarılarla önleyici ve saptayıcı güvenlik kontrolleri oluşturun.
 • BT kaynaklarına ve uygulamalarına rollere ve iş sorumluluklarına dayalı erişimi kontrol edin.
 • Güvenli bir ağ geçidinden uzak sistemlere doğrudan RDP, SSH ve SQL bağlantıları başlatın.
 • Tüm kullanıcı aktivitesinin eksiksiz kaydı için tüm ayrıcalıklı erişimi kaydedin ve denetleyin.
 • AWS ve Azure sistemlerinde çalışan altyapınızı korumak için sanallaştırma desteğinden yararlanın.
Key Manager Plus

SSH anahtarı ve SSL sertifika yaşam döngüsü yönetimi

Key Manager Plus

 • Ağınızdaki tüm SSH anahtarlarını ve SSL sertifikalarını keşfedin ve bunları güvenli merkezi bir havuzda birleştirin.
 • Hedef sistemlerde yeni anahtar çiftleri oluşturun ve konuşlandırın ve bunları periyodik olarak döndürün.
 • Sertifika ve CSR oluşturma prosesini merkezileştirin; zayıf SHA-1 sertifikalarını belirleyip ortadan kaldırın.
 • Let’s Encrypt ile entrasyonla ortak alanlar için SSL sertifikalarının iktisap edilmesini, konuşlandırılmasını, yenilenmesini ve iptal edilmesini otomatik hale getirin.
 • Yeni elde edilmiş sertifikaları ilgili uç sunucularına konuşlandırın. Yapılandırma güvenlik açıklarını, zayıf şifre paketlerini vb. saptayıp çözüme kavuşturun.
 • Doğrudan SSH bağlantılarını hedef sistemlerle başlatın; tüm kullanıcı faaliyetini denetleyin ve izleyin.
ADManager Plus

İşletmeler için ayrıcalıklı kimlik ve erişim yönetimi.

ADManager Plus

 • Kullanıcı hesaplarını toplu olarak sağlayın ve bunlara ihtiyaç duydukları ayrıcalıkları yalnızca tek bir işlemle atayın.
 • Otomasyonlar ve iş akışları aracılığıyla kullanıcılara tam zamanında (JIT) ayrıcalıklı erişim sağlayın.
 • İç içe geçmiş grupların parçası olarak ayrıcalıklı erişim elde eden kullanıcılar da dahil olmak üzere kullanıcıların ve grupların ayrıcalıklı izinler konusunda derinlemesine bir bakış elde etmek için yerleşik raporlar kullanın.
 • Ayrıcalıklı kullanıcıların ve grupların sahip olduğu klasör (paylaşım ve NTFS) izinlerini yönetin ve raporlayın.
 • Belirli bir süre boyunca aktif olmayan ayrıcalıklı hesapları otomatik olarak kilitleyin.
 • Temsilcilere görev tayini için ayrıcalıklı roller oluşturun ve hangi eylemin, hangi nesne üzerinde ve ne zaman gerçekleştirildiği de dahil olmak üzere bu temsilciler tarafından gerçekleştirilen işlemleri denetleyin.
ADSelfService Plus

Ayrıcalıklı erişim ve ayrıcalıklı hesap güvenliği için self servis.

ADSelfService Plus

 • Kullanıcıların ayrıcalıklı gruplara erişim talep etmesine izin verir.
 • Ayrıcalıklı hesaplara self servis talepler için çok seviyeli bir onay iş akışını devreye sokun.
 • Çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirerek ayrıcalıklı hesapların güvenliğini arttırın.
 • Bir sözlük kuralı konulması da dahil olmak üzere gelişmiş parola politikası gerekliliklerini etkinleştirerek ayrıcalıklı hesapları parola saldırılarına karşı koruyun.

Uygulama Kontrolü ve Ayrıcalık Yönetimi Yazılımı

Application Control Plus

 • Tüm çalışan uygulamaları hemen keşfederek filtreleyin.
 • Ön tanımlı kurallar kullanarak uygulama kontrol listesi oluşturmayı ve yönetimini basitleştirin.
 • Güven odaklı bir yaklaşım uygulamaya koyarak uygulamalara yönelik beyaz listeleri oluşturun.
 • Kötü amaçlı yazılım ve uygulamaları kara listeye alarak kötü amaçlı yazılımları, sıfırıncı gün zafiyetlerini ve gelişmiş kalıcı tehditleri önleyin.
 • Kullanılabilir çeşitli esnek modları kullanarak ağınızın benzersiz ön koşullarını yerine getirin.
 • Gri listedeki uygulamaları kolaylıkla yönetin ve çözüme kavuşturun.
 • Uygulamaya özel ayrıcalıklı erişimi kontrol altına alın ve ayrıcalıklı kimlik bilgilerinden yararlanan saldırı ihtimallerini azaltın.
Password Manager Pro MSP

Hizmet sağlayıcılar için eksiksiz ayrıcalıklı kimlik yönetimi

Password Manager Pro MSP

 • Açık ve net veri ayırma için çok kiracılı mimariyle desteklenen merkezi bir konsolden istemcilerin ayrıcalıklı hesaplarını güvenle saklayın ve yönetin.
 • İstemci ağlarına erişimi kontrol etmek için kimlik bilgilerini MSP teknisyenleri arasında seçici olarak paylaşın.
 • İstemcilerin hassas bilgiler için en iyi uygulama güvenlik kılavuzları ötesinde kritik veri koruması sağlar.
 • Erişim ayrıntılarıyla ilgili derinlemesine raporlarla, politika uygulama ve istemcilerin güvenini kazanmak için sıkı kontroller sürdürmeyle güvenliği göz önüne serin.
PAM360

İşletme BT’leri İçin Eksiksiz Ayrıcalıklı Erişim Güvenliği

PAM360

 • Ayrıcalıklı hesapları eksiksiz olarak yönetmek ve bir birleştirilmiş konsoldan erişimi kontrol etmek için web tabanlı çözüm.
 • Kullanıma hazır Digicert, GoDaddy ve Let's Encrypt gibi popüler sertifika yetkilileriyle entegre olur ve SSL sertifikalarının ve dijital kimliklerin uçtan uca yaşam döngüsü yönetimini sağlamaya yardımcı olur.
 • Ayrıcalıklı hesaplar, SSH anahtarları ve SSL sertifikaları gibi ayrıcalıklı kimliklerin keşfedilmesini otomatik hale getirir.
 • Ayrıcalıklı kullanıcıların güvenli ve şifresiz geçitlerden uzak ana makinelere doğrudan tek tıkla bağlantılar başlatmalarına yardımcı olur.
 • Kullanıcılara vaktinde ayrıcalıklı erişim atar, belirli bir süreden sonra izinleri otomatik olarak iptal ederek şifreleri anında sıfırlar.
 • Kullanıcı oturumlarını gölgeler ve inceleme denetimlerini desteklemek için gerçek zamanlı olarak kaydeder.
 • AI ve ML odaklı normal dışı durum saptama kabiliyetleriyle ayrıcalıklı hesap işlemleriyle ilgili tüm olayları izler ve bağlam bakımından zengin günlükleri SNMP sunucularına iletir.
 • Kullanıcı erişimi ve faaliyet verileriyle ilgili çeşitli sezgisel, planlanabilir ve özel raporlar sağlayarak işletmelerin çeşitli düzenlemelere uygunluklarını devam ettirmelerine yardımcı olur.
 • CI/CD platformlarını kimlik bilgileri temelli saldırılara karşı korur ve A-A iletişimleri için güvenli API’ler aracılığıyla kimlik bilgilerini kod olarak gömme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Uzaktan erişim güvenliği için ayrıcalıklı oturum yönetimi

Access Manager Plus

 • Uzaktan erişimi güvenceye almaya ve ayrıcalıklı oturumları merkezi bir konsoldan yönetmeye yönelik web tabanlı yazılım.
 • Ayrıcalıklı kullanıcıların tek tıkla şifresiz geçitler üzerinden uzak hedef sistemlere erişim sağlamasını temin eder.
 • Kullanıcılara rollerine göre kritik öneme sahip sistemlere granüler erişim sağlar.
 • Windows, iki yönlü uzaktan dosya aktarımı ve veri merkezi erişimini kolaylaştırmak için Windows ve Linux jump sunucuları için RemoteApp’i destekler.
 • Ayrıcalıklı oturumları gerçek zamanlı olarak izler ve her ayrıcalıklı kullanıcı oturumunu oturum sonrası gözden geçirme için geri oynatma kabiliyetleriyle kaydeder.
 • Yöneticilerin kötüye kullanımı engellemek için normal dışı durumları sonlandırmasına imkân verir.
 • Her ayrıcalıklı oturum faaliyetini, adli bilişim incelemeleri amacıyla denetim izleriyle yakalar.
 • HIPAA, PCI, GDPR, NERC-CIP gibi çeşitli sektör ve devlet düzenlemeleriyle işletmelerin uyumlu kalmasına yardım eder.
PAM360 (MSP)

MSP’ler için kapsamlı ayrıcalıklı erişim yönetimi

PAM360 (MSP)

 • İş bilgi sistemlerine ayrıcalıklı erişimi merkezi olarak kontrol etmek ve ayrıcalıklı kullanıcı faaliyetlerini izlemek için gelişmiş kabiliyetlere sahip web tabanlı çözüm
 • Ayrıcalıklı kimliklerin - ayrıcalıklı hesaplar, SSH anahtarları ve SSL sertifikaları keşfini otomatik hale getirir.
 • Kullanıma hazır DigiCert, GoDaddy, and Let's Encrypt gibi popüler belgelendirme yetkileriyle entegre olur ve SSL sertifikalarının ve dijital kimliklerin uçtan uca yaşam döngüsü yönetimini sağlamaya yardımcı olur.
 • Yetkili kullanıcılara güvenli, parolasız geçitlerle uzak ana makinelere doğrudan, tek tıkla bağlantı başlatmada yardımcı olur.
 • Kullanıcılara tam vaktinde ayrıcalıklı erişim sağlar, belirli bir dönemden sonra izinleri otomatik olarak iptal eder ve parolaları anında sıfırlar.
 • Kullanıcı oturumlarını gölgeler ve bunları incelemeye dayalı denetimleri desteklemek için gerçek zamanlı olarak kaydeder.
 • Yapak zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) odaklı anomali saptama kabiliyetleriyle ayrıcalıklı hesap işlemleriyle ilgili tüm olayları yakından izler ve bağlam bakımından zengin günlükleri SNMP sunucularına iletir.
 • İşletmelerin çeşitli yönetmeliklere uyum sağlamasına yardım eden kullanıcı erişimi ve faaliyet verileriyle ilgili çeşitli iç görüye dayalı, planlanabilir ve özel raporlar sağlar.
 • Sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım (CI/DC) platformlarını kimliğe dayalı saldırılara karşı korur ve uygulamadan uygulamaya (A-A) iletişimleri için güvenli API’ler aracılığıyla kimlik kod gömme işlemlerini ortadan kaldırır.