Ayrıcalıklı kimlik yönetimi

Ayrıcalıklı kullanıcı hesaplarını daha iyi yönetmeye, kritik BT varlıklarına idari erişimi tamamen kontrol etmeye ve uyum direktiflerini başarıyla ele almaya yönelik sağlam çözümler.

Password Manager Pro

Kurumlar için ayrıcalıklı hesap koruma ve erişim yönetimi

Password Manager Pro

 • Ayrıcalıklı hesapları keşfedin, saklayın, kontrol edin, denetleyin ve izleyin.
 • BT verimliliğini artırmak için parola saklamayı merkezileştirin ve kritik sistemlerde sık parola değişikliklerini otomatikleştirin.
 • Onay iş akışları ve şifre erişimi için gerçek zamanlı uyarılarla önleyici ve saptayıcı güvenlik kontrolleri oluşturun.
 • BT kaynaklarına ve uygulamalarına rollere ve iş sorumluluklarına dayalı erişimi kontrol edin.
 • Güvenli bir ağ geçidinden uzak sistemlere doğrudan RDP, SSH ve SQL bağlantıları başlatın.
 • Tüm kullanıcı aktivitesinin eksiksiz kaydı için tüm ayrıcalıklı erişimi kaydedin ve denetleyin.
 • AWS ve Azure sistemlerinde çalışan altyapınızı korumak için sanallaştırma desteğinden yararlanın.
Key Manager Plus

SSH anahtarı ve SSL sertifika yaşam döngüsü yönetimi

Key Manager Plus

 • Ağınızdaki tüm SSH anahtarlarını ve SSL sertifikalarını keşfedin ve bunları güvenli merkezi bir havuzda birleştirin.
 • Hedef sistemlerde yeni anahtar çiftleri oluşturun ve konuşlandırın ve bunları periyodik olarak döndürün.
 • Sertifika ve CSR oluşturma prosesini merkezileştirin; zayıf SHA-1 sertifikalarını belirleyip ortadan kaldırın.
 • Let’s Encrypt ile entrasyonla ortak alanlar için SSL sertifikalarının iktisap edilmesini, konuşlandırılmasını, yenilenmesini ve iptal edilmesini otomatik hale getirin.
 • Yeni elde edilmiş sertifikaları ilgili uç sunucularına konuşlandırın. Yapılandırma güvenlik açıklarını, zayıf şifre paketlerini vb. saptayıp çözüme kavuşturun.
 • Doğrudan SSH bağlantılarını hedef sistemlerle başlatın; tüm kullanıcı faaliyetini denetleyin ve izleyin.
ADManager Plus

İşletmeler için ayrıcalıklı kimlik ve erişim yönetimi.

ADManager Plus

 • Kullanıcı hesaplarını toplu olarak sağlayın ve bunlara ihtiyaç duydukları ayrıcalıkları yalnızca tek bir işlemle atayın.
 • Otomasyonlar ve iş akışları aracılığıyla kullanıcılara tam zamanında (JIT) ayrıcalıklı erişim sağlayın.
 • İç içe geçmiş grupların parçası olarak ayrıcalıklı erişim elde eden kullanıcılar da dahil olmak üzere kullanıcıların ve grupların ayrıcalıklı izinler konusunda derinlemesine bir bakış elde etmek için yerleşik raporlar kullanın.
 • Ayrıcalıklı kullanıcıların ve grupların sahip olduğu klasör (paylaşım ve NTFS) izinlerini yönetin ve raporlayın.
 • Belirli bir süre boyunca aktif olmayan ayrıcalıklı hesapları otomatik olarak kilitleyin.
 • Temsilcilere görev tayini için ayrıcalıklı roller oluşturun ve hangi eylemin, hangi nesne üzerinde ve ne zaman gerçekleştirildiği de dahil olmak üzere bu temsilciler tarafından gerçekleştirilen işlemleri denetleyin.
ADSelfService Plus

Ayrıcalıklı erişim ve ayrıcalıklı hesap güvenliği için self servis.

ADSelfService Plus

 • Kullanıcıların ayrıcalıklı gruplara erişim talep etmesine izin verir.
 • Ayrıcalıklı hesaplara self servis talepler için çok seviyeli bir onay iş akışını devreye sokun.
 • Çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirerek ayrıcalıklı hesapların güvenliğini arttırın.
 • Bir sözlük kuralı konulması da dahil olmak üzere gelişmiş parola politikası gerekliliklerini etkinleştirerek ayrıcalıklı hesapları parola saldırılarına karşı koruyun.
Password Manager Pro MSP

Hizmet sağlayıcılar için eksiksiz ayrıcalıklı kimlik yönetimi

Password Manager Pro MSP

 • Açık ve net veri ayırma için çok kiracılı mimariyle desteklenen merkezi bir konsolden istemcilerin ayrıcalıklı hesaplarını güvenle saklayın ve yönetin.
 • İstemci ağlarına erişimi kontrol etmek için kimlik bilgilerini MSP teknisyenleri arasında seçici olarak paylaşın.
 • İstemcilerin hassas bilgiler için en iyi uygulama güvenlik kılavuzları ötesinde kritik veri koruması sağlar.
 • Erişim ayrıntılarıyla ilgili derinlemesine raporlarla, politika uygulama ve istemcilerin güvenini kazanmak için sıkı kontroller sürdürmeyle güvenliği göz önüne serin.