Yazılım Lisans Sözleşmesi

MANAGEENGINE SOFTWARE ÜRÜNLERİ İÇİN SATIŞ KOŞULLARI

1. Satış Koşullarını Kabulünüz

Zoho Corporation Private Limited ("biz" veya "Zoho") web sitesi www.manageengine.com’u (“Web Sitesi”) ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu belge ("Satış Koşulları") siz veya sizi ("siz") temsil eden işletme ve Zoho arasındaki yasal anlaşmayı teşkil etmekte olup, Web Sitesinden ManageEngine yazılım ürünlerini indirme ve satın alma koşullarını düzenler.

LÜTFEN DİKKAT: BİR YAZILIM ÜRÜNÜNÜ İNDİRMEK İÇİN WEB SİTESİNİ KULLANDIĞINIZDA, SATIŞ KOŞULLARINI VE AŞAĞIDA YER ALAN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ ŞARTLARINI KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ. SATIŞ KOŞULLARINI YA DA SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN SİPARİŞE VE/VEYA İNDİRME İŞLEMİNE DEVAM ETMEDEN WEB SİTESİNDEN ÇIKINIZ.

2. Amaç

Bu Web sitesinin amacı, Web sitesinde indirme ve satın alma için sağladığımız yazılım ürünleriyle ("Yazılım") ilgili bilgi sağlamaktır.

3. Değerlendirme Sürümünün İndirilmesi

Yazılımı, aşağıda yer alan Son Kullanıcı Lisans Sözleşmemizde ("EULA") belirtildiği gibi bir Değerlendirme Lisansı uyarınca ücretsiz deneme sürümü olarak indirme imkânı sunuyoruz. Yazılımın değerlendirme sürümü kopyasını kullanmanız, EULA’nın yürürlükteki şartlarına tabidir.

4. Ticari Lisansların Satın Alınması

Değerlendirme süresinin dolmasından sonra EULA’da belirtildiği gibi Yıllık Abonelik, Daimi veya geçerliyse Ücretsiz Sürüm uyarınca Yazılım Ticari Lisansını Web Sitesinden edinebilirsiniz. Yazılımın kopyasını kullanmanız, EULA’nın yürürlükteki şartlarına tabidir.

Yetkili ABD satıcımız Zoho Corporation ("Distribütör") ABD bölgesindeki Ticari Lisansların satışından sorumludur. ABD bölgesi içinde bir Ticari Lisans satın almanız, sizin ve Distribütörünüzün kararlaştırılabileceği fiyata veya herhangi bir özel satış koşuluna tabidir. Ödeme için Distribütöre geçerli bir kredi kartı numarası vermek veya farklı bir ödeme şekli sunmak sizin sorumluluğunuzdadır. Distribütör verdiğiniz kredi kartı numarası geçerli değilse siparişi iptal etme hakkını saklı tutar.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

Aşağıdaki şartlar, siz ve Zoho arasında ManageEngine ADSelfService Plus ("Lisanslı Yazılım") kullanımınızla ilgili olarak düzenlenmiş bağlayıcı bir anlaşmayı teşkil eder.

1. DEĞERLENDİRME LİSANSI:

Zoho Corporation Private Limited ("Zoho") tarafınıza, Lisanslı yazılımın denenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, indirme veya kurulum tarihinden itibaren otuz (30) gün süreyle geçerli olacak ikili nesne kodu biçiminde, münhasır olmayan, devredilemez bir Değerlendirme Lisansı sağlar. Bu Lisans, Lisanslı Yazılımın indirilmesi veya kurulumunun yapılmasıyla başlar ve otuz (30) gün sonra sona erer ("Değerlendirme Dönemi").

İster Ücretsiz Sürüm, ister Standart/Profesyonel Sürüm olsun Lisanslı Yazılımı Değerlendirme Süresinden sonra kullanmayı istemiyorsanız bilgisayarınızda kurulu olan tüm kopyaları derhal silin. Bu 1. Maddenin şartları uyarınca Lisanslı Yazılımı farklı amaçlarla kullanmanız ya da yeniden satışa sunmanız yasaktır. Zoho bu kapsamda tarafınıza açıkça tanınmamış olan tüm hakları saklı tutar.

2. TİCARİ LİSANS:

Ücretsiz Sürüm: Geçerli olan yerlerde Ücretsiz Sürümü Değerlendirme Dönemi sonrasında da kullanmayı seçerseniz Lisanslı Yazılım, en fazla 50 kullanıcıyı self servis parola imkanıyla donatmanıza izin verirken süresi dolan parola bildirim özelliği tek başına sınırsız sayıda kullanıcıyı bilgilendirmek için kullanılabilir. Zoho, herhangi bir ücret talep etmeden Lisanslı Yazılımın kullanmanız için tarafınıza münhasır olmayan, devredilemez ve tüm dünyada geçerli bir lisans verir.

Yıllık Abonelik Lisansı: Yıllık abonelik lisansını seçmenizin bir parçası olarak Zoho, abonelik süreniz boyunca, hakkınız olan kullanıcı belgeleri, güncellemeler ve yükseltmeler ve tarafınıza sağlanan her tür eklenti dâhil olmak üzere Lisanslı Yazılımı Kullanmanız için ücrete tabi, münhasır olmayan, devredilemez ve tüm dünyada geçerli bir lisans verir ancak Lisanslı Yazılıma bu erişim ve Lisanslı Yazılımın Kullanımı, Zoho tarafından sağlanan Tek Kurulum Lisansına uygun olmak zorundadır. Abonelik Lisansı kapsamında Lisanslı Yazılım yalnızca bir yıllık abonelik süresi için lisanslı olacaktır. Lisanslı Yazılımı kullanmaya devam etmek için abonelik dönemi dolmadan en az 10 gün önce lisansınızı yenilemek zorundasınız. Lisansı yenilemezseniz Lisanslı Yazılımı abonelik dönemi sona erdikten sonra kullanmaya son vermeyi ve Lisanslı Yazılımı sistemlerinizden kaldırmayı kabul ediyorsunuz.

Kalıcı Lisans: Kalıcı Lisansı seçmenizin bir parçası olarak Zoho, hakkınız olan kullanıcı belgeleri, güncellemeler ve yükseltmeler ve tarafınıza sağlanan her tür eklenti dâhil olmak üzere Lisanslı Yazılımı Kullanmanız için ücrete tabi, münhasır olmayan, devredilemez ve tüm dünyada geçerli bir lisans verir ancak Lisanslı Yazılıma bu erişim ve Lisanslı Yazılımın Kullanımı, Zoho tarafından sağlanan Tek Kurulum Lisansına uygun olmak zorundadır.

"Kullanım" Lisanslı Yazılımın satın aldığınız lisansa göre depolanması, barındırılması, kurulumunun yapılması, yürütülmesi veya görüntülenmesi anlamına gelir.

"Tek Kurulum Lisansı" verilen lisans anahtarının, Lisanslı Yazılımın eş zamanlı olarak birden fazla kez Kullanılmayacağı anlamına gelir.

3. ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNLERİ:

Lisanslı Yazılım, üçüncü taraf satıcılara ait yazılımı içerebilmektedir ve bu Sözleşmenin diğer hükümlerinin genel uygulanabilirliğini sınırlandırmadan (a) Lisanslı Yazılıma dâhil olan üçüncü taraf yazılımına ait mülkiyet hakkının bunu sağlayan üçüncü tarafta kalacağını ve (b) Lisanslı Yazılımla kullanılabilen üçüncü taraf yazılımlarının dağıtımını hiçbir şekilde yapmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

4. KULLANIM KISITLAMALARI:

Bu Sözleşmenin tüm diğer şartlarına ek olarak (i) Lisanslı Yazılımın bir kopyasının kurulumunu birden fazla sunucuya yapmayacak; (ii) her tür telif hakkı, ticari marka veya diğer tescil uyarılarını Lisanslı Yazılım veya kopyalarından çıkaracak; (iii) geçici olarak acil durumlar için bir yedek veya arşiv kopyası dışında herhangi bir kopya üretmeyecek; (iv) Lisanslı Yazılımı veya herhangi bir bölümünü tek başına ya da uygulamanızın parçası olarak kiralamayacak, lisansını veya alt lisansını vermeyecek veya dağıtmayacak; (v) Lisanslı Yazılımı modifiye etmeyecek veya iyileştirmeyecek; (vi) Lisanslı Yazılımı bir bilgisayar tabanlı hizmetler işinde kullanmayacak veya Lisanslı Yazılımın görsel çıktısını halka açık olarak göstermeyecek veya Lisanslı Yazılımı başka bir kişi veya işletmenin çıkarına kullanmayacaksınız; (vii) Lisanslı Yazılımda tersine mühendislik yapmayacak, kaynak koda dönüştürmeyecek veya sökmeyecek veya (viii) üçüncü tarafların Lisanslı Yazılıma erişim sağlamasına, yazılımı kullanmasına veya destek hizmeti vermesine izin vermeyeceksiniz.

5. TEKNİK DESTEK:

Zoho, abonelik lisansının parçası olarak, abonelik dönemi boyunca herhangi bir ek ücret talep etmeden sorun bildirimi için e-posta desteği, ürün güncelleme, yükseltme ve ürün belgelerine çevrimiçi erişim dâhil olmak üzere destek hizmeti sağlar. Ürün bilgilerine çevrimiçi erişim, ürün güncellemeleri, yükseltmeler, hizmet paketleri, e-posta ve telefon desteği dahil olmak üzere Teknik Destek hizmeti, kalıcı lisansın bir parçası olarak sunulmamaktadır. Kalıcı lisansınız için teknik destek hizmetlerini, o günkü bakım ve destek ücretini ödeyerek satın alabilirsiniz.

6. MÜLKİYET VE FİKRİ MÜLKİYET:

Zoho, Lisanslı Yazılımın tüm hak, mülkiyet ve çıkarlarının sahibidir. Zoho, Lisanslı Yazılıma son verme veya çıkarmama, Lisanslı Yazılımın ücretini, özelliklerini, teknik özelliklerini, kapasitesini, işlevlerini, lisans şartlarını, sürüm yayın tarihlerini, genel kullanılabilirliğini veya özelliklerini değiştirme hakkı dâhil olmak üzere burada tarafınıza tanınmayan tüm hakları açıkça saklı tutar. Zoho tarafından Lisanslı Yazılımın yalnızca lisansı size verilmekte olup, ürün size satılmamaktadır.

7. DENETİM:

Zoho, olağan iş saatleri içinde tesislerinizde bu tür bir denetim yapma niyetini en az yedi (7) gün önceden yazılı olarak bildirerek Lisanslı Yazılım Kullanımınızı denetleme hakkına sahiptir.

8. GİZLİLİK:

Lisanslı Yazılım, ABD kanunlarıyla korunan Zoho’ya ait tescilli bilgileri içerir ve burada Lisanslı Yazılımın gizliliğini korumak için tüm makul çabayı göstermeyi kabul ediyorsunuz. Lisanslı Yazılımla temas eden veya yazılıma erişim sağlayan çalışanlarınıza bu Sözleşmenin şartlarını makul olarak iletmeyi ve bu kişilerin Lisanslı Yazılımın herhangi bir bölümünü, bu Sözleşme kapsamında izin verilmeyen bir amaçla kullanmasına bilerek izin verme dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili şartlara uygun hareket etmelerini sağlamak için makul düzeyde çaba göstermeyi kabul ediyorsunuz.

9. GARANTİ REDDİ:

Zoho, Lisanslı Yazılımın hatasız olacağını garanti etmez. Burada öngörülenler hariç Lisanslı Yazılım ticari elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk dâhil olmak üzere herhangi bir garanti olmadan ve Lisanslı Yazılımı kullandığınızda elde edebileceğiniz performansa veya sonuçlara ilişkin herhangi bir garanti olmadan "olduğu gibi" sağlanmaktadır. Lisanslı Yazılımın kullanıma uygunluğunu belirlemekten ve program hataları, verilerinizin, programlarınızın veya ekipmanınızın zarar görmesi veya kaybolması ve faaliyetlerin kullanılamaz hale gelmesi veya kesintiye uğraması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanımıyla ilgili tüm riskleri üstlenmekten münferiden sorumlusunuz.

10. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI:

Zoho durumda programın kullanılmasından veya kullanılmamasından doğan özel, arızi, dolaylı, cezai veya arızi zararlar için veya Zoho’ya bu tür hasarların olasılığı bildirilmiş olsa bile herhangi bir hak talebi için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlü olmayacaktır. Zoho’nun bu sözleşme kapsamındaki yükümlülükleriyle veya Lisanslı Yazılımla ilgili tüm yükümlülüğü, sizin tarafınızdan Lisanslı Yazılım için ödenen lisans ücretini aşmayacaktır.

11. TAZMİNAT:

Zoho, (i) ilgili hak talebiyle ilgili olarak Zoho’ya yazılı bildirimde bulunmanız; (ii) masrafları Zoho’ya ait olmak üzere savunma ve/veya uzlaşma sürecinde Zoho ile işbirliği yapmanız ve (iii) Zoho’nun savunma ve tüm uzlaşmayla ilgili müzakereleri yürütmesine izin vermeniz kaydıyla sizi, Lisanslı Yazılımın herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir geçerli ABD patentini, telif hakkını veya ticari sırrını ihlal ettiği iddiasından doğan her tür hak talebi, dava veya yasal sürece karşı savunmayı ve tazmin etmeyi kabul eder. Yukarıda yer alan Zoho’nun size karşı tek yükümlülüğüdür ve fikri mülkiyet ihlali açısından bu Sözleşme uyarınca tek ve münhasır yasal çözümünüz olacaktır.

Zoho (i) Lisanslı yazılımın Zoho tarafından sağlanmamış olan herhangi bir program veya ekipmanla birleştirilmesinden, çalıştırılmasından veya kullanılmasından; (ii) Lisanslı Yazılımın Zoho dışındaki bir taraf tarafından modifikasyonundan ve (iii) makul bir süre içinde Zoho tarafından sağlanmış olan Lisanslı Yazılımın herhangi bir ikamesini veya modifikasyonunu uygulayamamanızdan kaynaklandığı veya kaynaklandığının iddia edildiği ölçüde ihlal iddiaları açısından tazminat yükümlülüğü olmayacaktır.

12. FESİH:

Bu Sözleşme, herhangi bir taraf tarafından feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır. Bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda mülkiyetinizde bulunan Lisanslı Yazılımın tüm kopyalarını imha ederek veya Zoho’ya iade ederek feshedebilirsiniz. Zoho, bu Sözleşmenin herhangi bir şartını ihlal etmeniz dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere bu Sözleşmeyi herhangi bir nedenle feshedebilir. Fesih durumunda Lisanslı Yazılımın tüm kopyalarını imha edecek veya Zoho’ya iade edeceksiniz ve yazılı olarak bilinen tüm kopyaların imha edilmiş olduğunu yazılı olarak tasdik edeceksiniz. Gizlilik, tescilli haklar, ifşa etmeme ve sorumluluğun sınırlandırılmasıyla ilgili tüm hükümler bu Sözleşme feshedildikten sonra da geçerli olacaktır.

13. GENEL:

ABD’de veya Kanada’da ikamet ediyorsanız, bu kanunlar Kaliforniya’da ikamet edenler arasında tamamen Kaliforniya’da akdedilen ve ifa edilen anlaşmalar için geçerli olduğundan, bu Sözleşme kanunlar ihtilafına atıfta bulunmadan Kaliforniya Eyaleti kanunlarına tabi olacak ve her bakımdan buna göre yorumlanacaktır. Farklı bir ülkede ikamet ediyorsanız, bu kanunlar Hindistan Cumhuriyeti’nde ikamet edenler arasında tamamen Hindistan Cumhuriyeti'nde akdedilen ve ifa edilen anlaşmalar için geçerli olduğundan, bu Sözleşme kanunlar ihtilafına atıfta bulunmadan Kaliforniya Eyaleti kanunlarına tabi olacak ve her bakımdan buna göre yorumlanacaktır. ABD’de veya Kanada’da ikamet ediyorsanız, Kuzey Kaliforniya Bölgesi mahkemelerinin yargı yetkisine boyun eğmeyi kabul ediyorsunuz. Farklı bir ülkede ikamet ediyorsanız Chennia/Hindistan mahkemelerinin yargı yetkisine boyun eğmeyi kabul ediyorsunuz. Bu Sözleşme taraflar arasındaki tüm anlaşmayı teşkil eder ve taraflar arasındaki tüm önceki iletişimlerin ve anlaşmaların yerine geçer. Bu Sözleşmeden herhangi bir şekilde feragat edilmesi veya bu Sözleşmenin herhangi bir modifikasyonu yalnızca yazılı olarak düzenlenmesi ve her iki tarafça imzalanması kaydıyla etkili olacaktır. Bu Sözleşmenin herhangi bir bölümü geçersiz veya yürürlüğe koyulamaz bulunursa geriye kalanı tarafların amacını makul şekilde yansıtacak şekilde yorumlanacaktır. Lisanslı Yazılımı veya Lisanslı Yazılımı içeren uygulamanızı, ABD ihracat yönetmeliklerine ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere riayet etme amacı dışında ihraç etmeyeceksiniz.

Öne Çıkanlar

Self-servis parola

Active Directory kullanıcılarını parola sıfırlama/hesap kilidi açma işlemlerini kendi kendilerine yapmalarına imkan vererek onları uzun yardım masası görüşmelerinden kurtarın. ADSelfService Plus ‘Değişiklik Parola' konsoluyla Active Directory kullanıcıları için zahmetsiz parola değişiklikleri.

Tek oturum açmayla tek kimlik

100’den fazla bulut uygulamasına tek tıkla kusursuz erişim sağlayın. Kurum tek oturum açma işlemiyle kullanıcılar, ADSelfService Plus sayesinde Active Directory kimlik bilgileriyle tüm bulut uygulamalarına erişim sağlayabilirler!

Süresi Dolmak Üzere Olan Parola/Hesap Bildirimi

Bu süresi dolmak üzere olan parola/hesap bildirimlerini göndererek Active Directory kullanıcılarını süresi dolmak üzere olan parola/ hesaplarından haberdar edin.

Parola Senkronize Edici

Office 365, G Suite, IBM iSeries ve daha fazlası dahil olmak üzere Windows Active Directory kullanıcı parola/hesap değişikliklerini birden fazla sistemde otomatik olarak senkronize edin.

Parola Politikası Yürütücüsü

Karmaşık parola gerekliliklerini göstererek Active Directory kullanıcılarının uyumlu parolalara bağlı kalmalarını sağlayarak ADSelfService Plus ile çeşitli hackleme tehditlerine dayanıklı güçlü kullanıcı parolalarını garantileyin.

Kendi Kendine Dizin Güncelleme ve Kurum Arama

Active Directory kullanıcılarının bilgilerini güncellemesine imkan veren portal ve aranan kişinin iletişim numarası gibi arama anahtarlarının kullanılmasıyla emsal kurumlar hakkında bilgi aramaya yönelik hızlı arama imkanı.