ADSelfService Plus Raporları.

ADSelfService Plus yöneticinize bağlı bütün etki alanlarında kullanıcıların parolalarının durumlarına bütünsel bir bakış sağlayan alışılmışın dışında çeşitli raporlar sunar. Belirli OU’lar veya etki alanının tamamı için raporlar oluşturabilirsiniz. Etki alanındaki kullanıcıların parola durumuyla ilgili bütün temel ve üst seviye bilgilerin hızlı anlık görüntüsü gösterge tablosunda mevcuttur.

ADSelfService Plus yöneticilerin aşağıda belirtilenleri yapabilmesine olanak sağlar:

  • Raporların sabit aralıklarla oluşturulmasına ilişkin programın belirlenmesi.
  • Yöneticilerin posta adresine gönderilecek olan yaratılan raporların anında yapılandırılması.
  • Raporların CSV, PDF, XLS, HTML, ve çevrimdışı kullanım için CSVDE gibi çoklu formatta gönderilmesi.

ADSelfService Plus raporları üç farklı kategoriye ayrılır:

Kullanıcı raporları

Bu raporlar kullanıcının parolasının durumu ve hesabının kilitlenmesi hakkındaki detayları verir. Bu raporlarda hesapları kilitlenen, parolalarının son kullanma süresi dolmuş olan ve parolaları sona ermek üzere olan kullanıcılar listelenir.

Bu gruptaki raporlar yöneticilerin OU seviyesindeki verilere erişmesini ve kullanıcıların belirli kapsayıcılardaki bilgilerini görebilmesini sağlar.

Kullanıcı raporları listesi

Kilitli Kullanıcılar

Self service password Kilitli Kullanıcılar

Bu raporda kilitlenmiş kullanıcıların listesi verilir. Yöneticilerin kilitli hesapları görmesine ve düzenli olarak kontrol etmek ve otomatik olarak kilitlerini açmak için bir programlayıcıyı çalıştırabilmelerini sağlar. Alternatif olarak, kayıtlı kullanıcılar ADSelfService Plus'ın web portalı oturum açma ekranı veya mobil uygulaması vasıtasıyla hesaplarının kilidini manüel olarak da açabilirler.

Parolalarının son kullanma süresi yakında sona erecek olan Kullanıcılar

Self service password Parolalarının son kullanma süresi yakında sona erecek olan Kullanıcılar

Kullanıcıları parolalarının son kullanma tarihini bildirmek için proaktif önlemlerin alınması hesapların kilitlenmesini büyük ölçüde azaltacaktır. ADSelfService Plus parolalarının son kullanma süresi “N” gün sayısı içinde (Active Directory'nin parola politikasında belirtildiği üzere) dolacak olan kullanıcıları listeleyen bir rapor üretir. Parolaları sona erecek olan kullanıcılarla ilgili rapor manüel olarak veya günün belirli bir zamanında otomatik olarak üretilir. ADSelfService Plus bütün etki alanı kullanıcılarına parolalarının yaklaşan son süresini e-posta, SMS ve/veya anlık bildirimlerle bildirir ve kullanıcıların etki alanında oturum açma parolalarını ADSelfService Plus'ın self-servis portalını kullanarak sıfırlamalarını tavsiye eder.

Parolalarının Son Kullanma Süresi Dolmuş olan Kullanıcılar

Self service password Parolalarının Son Kullanma Süresi Dolmuş olan Kullanıcılar

Parolalarının son kullanma süresi dolmuş olan kullanıcılar raporunu programlayabilir ve raporu belirli e-posta adreslerine gönderebilirsiniz. Bu raporda parolaları sona ermiş olan kullanıcılar, güncel parola, parolanın sona erdiği zaman ve kullanıcının en son oturum açma zamanının listesi verilir. Bu rapor ayrıca kullanıcı tarafından en son hatalı parola girişi yapılan zaman, yanlış parola sayısı gibi öznitelikleri içerecek şekilde uyarlanabilir ve Kolon Ekle/Çıkar düğmesine tıklanarak daha fazlası da yapılabilir.

Yöneticiler ayrıca parolalarının son kullanma süresi dolmuş olan kullanıcıları kontrol etmek veparolalarını otomatik olarak önetici tarafından belirlenen varsayılan değerde sıfırlayabilirler. Alternatif olarak, kayıtlı kullanıcılar ADSelfService Plus'ın web portalından, oturum açma ekranından veya mobil uygulamasından parolalarını manüel olarak da sıfırlayabilirler. Yöneticiler aynı zamanda ürünü,  parolalarının son kullanma süresi dolduğunda kullanıcılara alternatif e-posta veya mobil bildirim gönderecek şekilde yapılandırabilir.

Denetim raporları

ADSelfService Plus kayıtlı kullanıcıların yöneticilerle etkileşim kurmasına gerek olmadan çoklu self servis fonksiyonunu yapabilmesini sağlar. Bu kapsamlı denetim raporları grubu, yöneticilerin seçilen bir süre içinde kullanıcılar tarafından yapılan self servis işlemleri izleyebilmesini sağlar.

Denetim raporları listesi

Parola Sıfırlama Denetim Raporu

Self service password Parola Sıfırlama Denetim Raporu

TBu raporda ADSelfService Plus’ı kullanarak oturum açma parolalarını sıfırlamış olan kullanıcıların listesi verilir. Parolanın sıfırlanma zamanı ve sıfırlama işleminin yapıldığı cihaz ve cihazın IP adresi gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Raporda aynı zamanda yöneticilerin parola sıfırlamak için kullanıcıların en çok aradıkları yöntemi analiz etmesine olanak sağlamak üzere parola sıfırlama modu (GINA, web portal, mobil uygulama veya araç vasıtasıyla) da gösterilir.

Hesap Kilidi Açma Denetim Raporu

Self service password Parola Sıfırlama Denetim Raporu

Bu raporda ADSelfService Plus’ı kullanarak hesaplarının kilidini açan kullanıcıların listesi verilir. Ayrıca, yöneticilerin kullanıcıların hesap kilidini açmak için kullandıkları uygulamaları analiz edebilmelerine imkan vermek üzere, hesabın kilidinin açıldığı zaman, hesabın kilidini açmak için kullanılan makine, kullanılan makinenin IP adresi ve bunun gibi bilgiler de görüntülenebilir.

Kendi kendine Güncelleme Denetim Raporu

Self service password Parola Sıfırlama Denetim Raporu

Bu raporda, belirli bir süre içinde Active Directory'deki kişisel bilgilerini güncellemek için ADSelfService Plus’ı kullanan kullanıcıların listesi verilir. Ayrıca, kendi kendine güncellemenin yapıldığı zaman, kullanılan makinenin IP adresi, yapılan girişim sayısı ve kendi kendine güncelleme işleminin durumu gibi bilgileri de görüntüleyebilirsiniz. Buna ilave olarak, yalnızca başarılı veya başarısız işlemleri görüntülemek için bir filtre de uygulanabilir.

Parola Değişikliği Denetim Raporu

Self service password Parola Sıfırlama Denetim Raporu

Bu raporda oturum açma parolalarını değiştirmek için ADSelfService Plus’ı kullanan kullanıcıların listesi verilir. Raporda ayrıca yöneticilerin parola değiştirmek için kullanıcıların en çok aradıkları yöntemi analiz etmesine olanak sağlamak üzere kullanıcıların parolalarını nasıl değiştikleri de (GINA, web portal, mobil uygulama veya araç vasıtasıyla) gösterilir.

Bildirim Teslim Raporu

Self service password Parola Sıfırlama Denetim Raporu

Bu rapor çeşitli ADSelfService Plus bildirimlerinin teslimat durumuna odaklanır. Rapor, kayır bildirimlerinin, hesap veya parola süre sonu bildirimlerinin, son kullanma süresi dolan parola bildirimlerinin ve self servis işlemlerin yapılması üzerine gönderilen bildirimlerin teslimat durumuyla ilgili bilgi verir.

Kimlik Doğrulama Hataları

Self service password Parola Sıfırlama Denetim Raporu

Bu raporda, kimlik doğrulama prosedürlerini yürütürken son kullanıcı tarafından yapılan başarısız girişimlerin sayısı verilir. Bu rapor varsayılan veya ihtiyaca göre uyarlanan süre için görüntülenir. Rapor ayrıca, sabit bir süre içinde tekrarlanan kimlik doğrulama hatalarına bağlı olarak bloke edilen bütün kullanıcıları görüntüleyebilmenizi ve yöneticilerin aynı ekrandan bu kullanıcıların blokesini kaldırmalarını sağlar.

Kullanıcı Girişimi Denetim Raporu

Self service password Parola Sıfırlama Denetim Raporu

Bu denetim raporu self servis portalda oturum açmak için son kullanıcı tarafından yapılan girişim sayısı, oturum açma girişimlerinin tarihi ve zamanı, oturum açma girişimlerinin durumu ve girişimin başlatıldığı makinenin IP adresi verilir.  Bu rapor kullanıcı hesabının neden kilitlendiğinin belirlenmesinde yararlı olacaktır.

Kayıt raporları

Bu raporlarda kullanıcıların kayıt durumlarıyla ilgili bilgi verilir. Kayıtlı ve kayıtlı olmayan kullanıcıların sayısı, kayıt şekli, doğrulama kodunu almak için kaydedilen posta kimlik bilgisi veya mobil cihaz numarası, lisanslı kullanıcılar raporu, kayıtlı kullanıcıların güvenlik soruları ve yanıtları gibi bilgiler görüntülenir.

Kayıt raporları listesi

Kayıtlı Kullanıcılar Raporu

Self service password Parola Sıfırlama Denetim Raporu

Bu rapor ADSelfService Plus’a kaydolan bütün kullanıcıların bir listesini verir. İlave olarak, yöneticiler kullanıcıların kaydını rapordan doğrudan tek bir tıkla silebilir.

Kayıtlı Olmayan Kullanıcılar Raporu

Self service password Parola Sıfırlama Denetim Raporu

Bu raporda ADSelfService Plus uygulamasına henüz kaydolmamış olan kullanıcıların listesi vurgulanır.

Lisanslı Kullanıcılar Raporu

Self service password Parola Sıfırlama Denetim Raporu

Bu raporda halen ADSelfService Plus'ın lisanslarını kullanmakta olan kullanıcılar listelenir. Bu raporda verilen bilgiler etkin lisans yönetimi için yararlıdır.

Rapor ayrıca yöneticilere artık lisansa ihtiyacı olmayan kullanıcıları kısıtlama seçeneği de sunar. Bu süreç “Sahipsiz Lisanslar” raporu üretilerek ve "Kullanıcıları Kısıtla" özelliğinin yardımıyla lisansları silinerek gerçekleştirilir. Bu işlem manüel olarak yapılabilir veya belirli aralıklarla çalışacak şekilde programlanabilir.

Güvenlik Soruları Raporu

Self service password Parola Sıfırlama Denetim Raporu

Bu raporda kayıtlı kullanıcıların listesiyle birlikte kullanıcıların güvenlik soruları ve yanıtları verilir. Bu raporla verilen bilgiler yardım masası görevlilerine yardımcı olur.

Kayıtlı Cihazlara Anlık Bildirim Raporu

Self service password Parola Sıfırlama Denetim Raporu

Bu raporda anlık bildirimler için kaydedilmiş olan mobil cihazların listesi verilir. Rapor yöneticilere Android cihazları veya iPhone’ları görüntüleyecek şekilde filtreleme olanağı sağlamaktadır. Yönetici ayrıca kayıtlı cihazları doğrudan raporlardan çıkabilir.