Funktioner Online Demo Ladda ner Kontakt
ManageEngine SupportCenter Plus

Customer Support Desk

SupportCenter Plus är en helt web-baserad mjukvara för KundService och KundSupport med bland annat problemetikettering, konto och avtalshantering, SLA-hantering och kunskapsdatabas samlat i ett lättanvänt paket till ett bra pris. Mjukvaran hjälper till att spåra och lösa kundproblem på snabbast möjliga sätt, och ger på detta sätt en överlägsen kundsupport och kundtillfredsställelse på en ny, högre nivå.
 


Självservice-portal

Självservice-portalen är en nyckelkomponent som minskar belastningen på support hos dig. Genom att kunderna själva kan skapa nya service-ärenden och hitta lösningar via webben dygnet runt, kan SupportCenter Plus öka produktiviteten hos dina handläggare och minska dina kostnader för levererade IT-tjänster. Kunderna kan också följa status på sina ärenden online, vilket minskar onödiga uppföljningssamtal hos HelpDesk:

Innehåll

 • Användarvänligt web-gränssnitt för att skapa nya ärenden.
 • Administratörer kan konfigurera webbportalen efter sina egna önskemål.
 • Slutanvändarna kan kontrollera status på sina ärenden online.
 • 'Mina uppgifter' för påminnelser.
 • Integrerad kunskapsdatabas-modul hittar snabbt lösningar på de vanligaste problemen.

Fördelar

 • Minskar belastningen på support.
 • Gör att kunderna själva kan hitta lösningar snabbt.
 • Håller kunderna informerade.
 • HelpDesk är tillgänglig dygnet runt.
 • Kunderna kan följa historiken för tidigare ärenden.

Spårning av kund-case

SupportCenter Plus låter kunderna utfärda problemetiketter via web-browers eller via e-post. Även foruminlägg kan konverteras till problemetiketter från version 6.0. Det automatiserar ett stort antal viktiga flödesuppgifter som till exempel case-routing, kvittering av beställare/handläggar-meddelanden och hantering av SLA-regler. Utifrån det kan din supportavdelning bli än mer produktiv, hålla samtliga informerade, ge överlägsen service, förbättra tiderna för problemlösning, dela kunskap på ett effektivt sätt och, framförallt, hålla kunderna nöjda.
 
 
 
Kunskapsdatabas

SupportCenter Plus innefattar en online Solutions Module (Kunskapsdatabas) i vilken du kan dokumentera bästa processer och lösningar på vanliga problem. Kunskapsdatabasen fungerar som en effektiv källa till kunskapsdelning, den ökar supportproduktiviteten genom att höja den allmänna kunskapen och hjälper till för effektiv kunskapshantering. Den förbättrar också tiden för problemlösning signifikant då handläggarna i den snabbt kan hitta lösningar till problem.

Innehåll

SupportCenter Plus erbjuder för enkel kunskapshantering
 • Enkelt att bygga upp egen kunskapsdatabas.
 • Sökbara lösningar i kunskapsdatabasen via specificerade nyckelord.
 • Delar ut en speciell kunskapsdatabas till slutanvändarna (separat från teknikernas) med access endast till enklare problem.
 • Grupplösningar delade i ämnen och underämnen underlättar tillgängligheten.
 • Tillgång till Mest använda och Senast använda lösningar via förinställningar.

Fördelar

 • Dubbelarbete undviks med centraliserad lösningsbank.
 • Effektiv kunskapsdelning förbättrar produktiviteten överlag.
 • Användarna får konsekventa svar oberoende av vilken tekniker som hanterar deras ärende.
 • Snabbare lösningar vid första samtalet.
 • Slutanvändarna kan lösa vanliga problem dygnet runt via web-browsern.
 • Minskad belastning på HelpDesk.

Servicenivåavtal

Dagens företagande beror i stor utsträckning på kvaliteten på dess IT. Svagheter i IT-tjänster kan bli både dyrbar och skadlig för verksamheten. Fler och fler företag inför väldigt strikta Servicenivåavtal för att säkerställa en hög kvalitet inom IT. Att definiera Servicenivåavtal blir än mer viktigt då man outsourcar sin IT. Det ställer oerhörda krav på HelpDesk-teknikerna att säkerställa IT på denna höga nivå.

Innehåll
 • Tydligt definierade SLA-regler för att urskilja prioriterade ärenden per beställare, avdelning eller kategori.
 • Automatisk uppdatering av ärenden för att möta SLA-regler som avgör problemlösningstiden.
 • Uppföljning på SLA-överensstämmelse via automatisk eskalering (upp till 4 nivåer) i händelse av överträdelse av SLA vid fördefinierade tidsintervaller.
 • Mäter servicenivån med hjälp av SLA-överträdelse-rapporter.

Fördelar
 • Proaktiv servicenivåhantering.
 • Större kundtillfredsställelse genom att leverera exakt i förhållande till förväntningarna.
 • Bättre kommunikation med kunderna genom rimliga servicenivåer.

Kontakthantering

SupportCenter Plus låter dig bygga upp och bibehålla affärsrelationer genom att tillhandahålla värdefull kundinformation. Integrera kontohanteringen med SupportDesk, så får du en snabb bild över alla dina kundrelationer. Denna centrala banken låter hela ditt team följa kontodata, servicenivåavtal, användarinformation och produktägardetaljer. Genom att importera information från MS-Outlook. kan du verkligen minska din arbetsinsats.


Innehåll
 • Hantera alla dina kundkonton från en central plats.
 • Ha koll på alla dina kunder och deras kontaktinformation.
 • Spara kontoinformation som användarnamn, företag, telefonnummer, adresser, URL-er, e-postadresser, servicenivåavtal och mycket mera.
 • Enkelt att samla närliggande kontakter på ett enda konto.
 • Använd förinställda databasfält för att enkelt mata in information eller lägg till fält som passar dina speciella önskemål.
 • Samla, se över och redigera alla användartransaktioner, inklusive e-post, etikettering, konversationer och serviceuppdrag i ett enda system.

Fördelar
 • Direkt översikt över alla dina supportfrågor; närsomhelst, varsomhelst.
 • Öka produktivitetsnivån och ge service till flera kunder snabbare med all kontaktinformation inom räckhåll.
 • Bekräfta slutanvändaridentitet och verifiera vilka användare som har rätt till support.
 • Möt alla olika behov hos dina kunder genom en överskådlig historik över alla användarinteraktioner.
 • Följ upp användarens supporthistorik över tiden för att förutse behov och möjligheter till merförsäljning.


Produktkatalog

Alla produkter som säljs till en kund kan kategoriseras till en speciell produkttyp. Produktkatalog-modulen ger dina handläggare möjlighet att lägga till nya produkttyper lika väl som att följa upp och hantera alla produkter köpta av en kund. Dina handläggare får möjlighet att organisera produktinformation på ett mer effektivt sätt. Du kan också låta alla dina kontakter se och ta del av information om de produkter de har köpt.


Innehåll
 • Möjlighet att enkelt lägga till och hantera nya produkttyper.
 • Hantera en mängd information om dina produkter genom användning av egna inställda fält som kostnad, leveransinformation och så vidare.
 • Låt dina handläggare skapa och hantera en lista över de produkter som säljs till dina kunder.
 • Låt dina kontakter se och ta del av produktinformation.

Fördelar
 • Kategorisera alla produkter sålda av företaget på ett effektivt sätt.
 • Följ upp produkter effektivare genom att otal olika inställningsmöjligheter för produktuppföljning.
 • Större kundtillfredsställelse genom att leverera exakt det som förväntas.


Kundens servicerapporter

Rapporter är av yttersta vikt då det handlar om kundsupport. Ärenden som är öppna, stängda eller försenade vid vilken tidpunkt som helst, SLA-överträdelser som har inträffat, vilken kund initierar den största mängden ärenden och vem som tar hand om ärendena kan lätt granskas i de rapporter som genereras i SupportCenter Plus. Några av alla de användbara rapporterna som genereras syns nedan. Med MS-SQL och My-SQL support som backend kan du ställa egna SQL-frågor och generera egna rapporter via Frågerapport-tillvalet. Anpassningsbara rapportmallar finns tillgängliga så att du generera rapporter som passar just dig och dina behov.For more information Click here(in English)
 
       
Copyright 2005 ZOHO Corp.