Back-ups automatiseren. Apparatuur herstellen. Voorbereid zijn op calamiteiten.

Configuratieback-ups

 Automatische configuratieback-ups

Steeds automatisch een back-up maken wanneer een wijziging wordt gedetecteerd.

 Configuratieback-ups plannen

Ervoor zorgen dat u nooit een belangrijke back-up van uw configuratiebestanden mist.

 Database-back-up en Disaster Recovery

Onmiddellijk herstel na een netwerkcalamiteit met een beveiligde databaseback-up.

  Baselineconfiguratie

De best werkende configuratie instellen als fallback-mechanisme in het geval van een calamiteit.

 Configuratieversies en vergelijking

Maak een back-up van uw configuratiebestanden met geautomatiseerde incrementele versies, die vervolgens kunnen worden gebruikt ter vergelijking.

 Versleutelde opslag van configuratie en centrale controle

Beveilig uw configuratiebestanden tegen kwaadwillende gebruikers in een centraal repository.

Voorkom netwerkonderbrekingen door middel van proactieve bewaking.

Wijzigingsbeheer

 Op rollen gebaseerde toegangscontrole

Beperk de toegang tot cruciale netwerkapparatuur en verhoog de netwerkbeveiliging.

 Realtime tracering van configuratiewijzigingen

Verbeter het inzicht met live updates over wijzigingen die in de apparatuur-configuratie worden aangebracht.

 Regels en berichten voor wijzigingsbeheer

Ontvang waarschuwingen wanneer niet-geautoriseerde medewerkers een configuratiewijziging aanvragen.

 Snel herstel van vertrouwde versies

De functionaliteit van een apparaat onmiddellijk herstellen met het rollback-mechanisme om te zorgen voor stabiele configuraties.

 Goedkeuringsmechanisme voor het uploaden van configuraties

Zorg voor volledige controle over welke wijzigingen op de configuratiebestanden kunnen worden toegepast.

 Verschillen weergeven

Gebruik met kleuren gecodeerde verschillen om wijzigingen in een configuratie op te sporen terwijl de versies naast elkaar worden weergegeven.

Netwerkbewerkingen in bulk uitvoeren vanaf elke plek.

Configlets

 Configuratietaken automatiseren

Terugkerende netwerkbewerkingen automatiseren en vanuit een centraal punt op alle apparaten toepassen.

 Opdrachttaken

Ervaar naadloze realisatie van complexe netwerkprocessen in bulk.

 Firmware-upgrade op afstand / Overdracht van een besturingssysteem-image

Voorkom kwetsbaarheden door de firmware van een apparaat vanaf afstand te upgraden naar de nieuwste versie.

Compliance controleren. Schendingen oplossen.

Compliance

  Bewaking van de compliance

Zorg ervoor dat uw bedrijf blijft voldoen aan PCI, HIPAA, Cisco IOS, SOX Compliance en aan aangepast beleid.

  Rapportage over compliance

Onderzoek de compliance van netwerkapparaten met beschrijvende rapporten.

  PCI-compliance

Bescherm alle betaalkaartgegevens met ultraveilige transacties.

  SOX-compliance

Voorkom boekhoudfraude door de transparantie van financiële gegevens te verbeteren.

 HIPAA-compliance

Beveilig gegevens over de staat door alle technische beveiligingen te implementeren.

Apparatuur doorzoeken, kiezen en onderzoeken.

Configuratiebeheer

 Wat is Network Configuration Management (NCM)

Maak kennis met de basisprincipes van Network Configuration Management en de voordelen hiervan voor uw bedrijf.

 Configuratie-ondersteuning voor apparatuur van verschillende leveranciers

De configuratie beheren van apparatuur van meer dan 200 leveranciers.

 Netwerkconfiguratie en wijzigingsbeheer

Wijzigingen bijhouden in realtime, configuraties controleren en updates voor configuraties op meerdere apparaten uitrollen.

 Netwerkapparatuur beheren

De betrouwbaarheid verhogen door netwerkapparatuur te beheren met krachtig apparatuur-beheer.

 Analyse van de netwerkconfiguratie

Patronen en trends identificeren in netwerkactiviteiten door diepgaande analyse van configuraties.

 Configuratietaken automatiseren

De configuratie automatiseren zodat er geen handmatig configuratiebeheer meer nodig is.

‌Analyseren met intuïtieve rapporten.

Rapporten en grafieken

 Rapporten over conflicten bij opstarten/draaien

Ervoor zorgen dat de opstartconfiguratie en de draaiende configuratie synchroon zijn en met behulp van grafieken en diagrammen controleren of er conflicten zijn.

 EOL/EOS-rapport

Bewaking van informatie over einde van de ondersteuning (end of support), het einde van de verkoop (end of sale) en het aflopen van de levensduur van alle apparatuur met het EOL/EOS-rapport

 Activiteiten van gebruikers traceren

De verantwoording van alle gebruikers van het netwerk verbeteren door de activiteiten van gebruikers vast te leggen.

 Rapporten over inventaris, configuratiewijzigingen, compliance

Ervoor zorgen dat u klaar bent voor audit door alle tijdverslindende rapportagetaken te automatiseren.

Meer informatie