Sikkerhedskopiering og gendannelse af alle Active Directory-objekter. Gendan hele objekter eller blot specifikke attributter.
 •  
  BRUGERE
   
 •  
  GRUPPER
   
 •  
  OU'er
   
 •  
  COMPUTERE
   
 •  
  KONTAKTER
   
 •  
  GPO'er
   

Værktøj til backup og gendannelse af Active Directory-gruppe

Active Directory-grupper spiller en afgørende rolle i håndteringen af sikkerhedsrettigheder og -tilladelser. Grupper bruges til at oprette e-maildistributionslister. Uregulerede eller uautoriserede tilføjelser eller sletninger af brugere fra grupper kan true sikkerheden for følsomme ressourcer eller dokumenter ved at give adgang til uautoriserede brugere. For at forhindre databrud i sådanne tilfælde vil et værktøj, der følger alle de ændringer, der foretages til grupperne, være meget praktisk. Sporing af enhver ændring ved hjælp af Microsoft-værktøjer eller PowerShell er imidlertid næsten umulig. Du kan i stedet bruge et værktøj, der hjælper dig med at følge ændringerne og fortryde uønskede eller potentielt skadelige ændringer.

En pragmatisk løsning til backup og gendannelse af AD-grupper

RecoveryManager Plus er et Active Directory værktøj til backup og genoprettelse, der sporer alle ændringer foretaget til AD grupper, og hjælper administratorer med at annullere uønskede ændringer. Ved hjælp af denne software kan du nemt sikkerhedskopiere alle ændringer, der er foretaget i en gruppes attributter. Dette gør det muligt for administratorer at analysere alle ændringer og annullere en enkelt ændring eller endda føre hele gruppen tilbage til den ønskede tilstand fra en liste over tilgængelige gendannelsespunkter.

Højdepunkter i RecoveryManager Plus:

Følgende funktioner i RecoveryManager Plus gør det til et ideelt Active Directory sikkerhedskopieringsværktøj, der er afgørende for enhver organisation.

 • Gendan slettede grupper: Gendan slettede grupper og alle deres bestanddele nemt. Gruppens medlemmer bliver også genoprettet med alle deres egenskaber intakt.
 • Historik af gruppemedlemskab: Hent den komplette historik af AD-objekter, der er blevet tilføjet som medlemmer eller fjernet fra gruppen. Dette gør det muligt for administratorer at analysere den frekvens, i hvilken ændringer af gruppemedlemskab finder sted.
 • Gendannelse af gruppens Exchange-attributter: Sikkerhedskopier og gendan gruppens Exchange-relaterede attributter, som størrelse af besked, beskedbegrænsninger og udvidelsesattributter, sammen med alle andre attributter i gruppen.
 • Gendanne sikkerhedstilladelser: Gendan sikkerhedsrettigheder og tilladelser til sikkerhedsgrupper sammen med andre attributter. Dette hjælper administratorer med at undgå at konfigurere tilladelserne eller rettighederne til sikkerhedsgrupperne fra bunden.
 • Styring af ændring: Sikkerhedskopier alle ændringer af gruppeattributter, som tilføjelse eller sletning af gruppemedlemmer, tilknyttede attributter og navngivningsattributter. Enhver uønsket ændring kan tilbageføres individuelt ved hjælp af dette værktøj.
 • Tilbageføring af grupper: Tilbagefør en gruppe til et tidligere tidspunkt. Dette er især nyttigt, hvis flere uautoriserede ændringer blev foretaget til en gruppe.
 • Hierarkisk gendannelse: Gendan slettede overordnede beholdere i gruppen, mens du gendanner slettede grupper. Når en gruppe, du ønsker at gendanne, er i en slettet OU eller en beholder, gendannes den slettede overordnede beholder sammen med gruppen.
 • Gendannelse af tilknyttede attributter Gendan tilknyttede attributter, som administreretAf og medlemAf, når du gendanner en slettet gruppe.
 • Styring og sammenligning af versioner: Hver ændring, der foretages til grupper og deres attributter, gemmes som en anden version i sikkerhedskopien. Dette giver administratorer mulighed for at vende tilbage til deres foretrukne version i tilfælde af en katastrofe.