Funktioner i RecoveryManager Plus

  •  

    Sikkerhedskopi af Active Directory

  •  

    Sikkerhedskopiering af Office 365

  •  

    Exchange-sikkerhedskopi

Sikkerhedskopiér alle Active Directory-objekter i dit domæne. Gendan hele objekter eller endda specifikke attributter for individuelle objekter afhængigt af situationen.

Sikkerhedskopiér udelukkende de ændringer, der er foretaget efter den sidste sikkerhedscyklus for at fremskynde sikkerhedskopieringsprocessen.

Gendan individuelle attributter for objekter, der er blevet ændret.

Definér en fastholdelsesperiode for sikkerhedskopier, og bortskaf sikkerhedskopieringsoplysninger, der ikke længere er nødvendige.

Udfør gendannelseshandlinger uden at skulle genstarte dine domænecontrollere for at sikre kontinuerlig, høj tilgængelighed.

Fortryd selv den mindste ændring af en attributværdi for at fortryde uønskede ændringer.

Oprethold flere versioner af en sikkerhedskopi for hvert objekt. Gendan eller rul tilbage til den version, du har brug for.

Rul hele din AD, bestemte OU'er, eller endda individuelle objekter tilbage til et tidligere tidspunkt.

Gendan slettede AD-objekter og alle deres attributter, inklusive gruppemedlemskab og adgangskoder, med et enkelt klik. Du kan også gendanne et slettet objekts overordnede objekter.

Gendan enten alle brugerens attributter eller bare nogle få udvalgte, herunder deres gruppemedlemskaber, senest indstillede adgangskoder og meget mere.

Sikkerhedskopier alle ændringer, der er foretaget i grupper, herunder tilføjelser eller sletninger af gruppemedlemmer, ændringer af rettigheder og tilladelser for sikkerhedsgrupper og så videre. Når du gendanner en gruppe, gendannes også linkede objekter, der er blevet slettet.

Sikkerhedskopiér og gendan alle gruppepolitikobjekter på dit domæne. Spor enhver ændring foretaget med hensyn til GPO'er og fortryd enhver specifik ændring, eller rul alle ændringer tilbage på én gang.

Sikkerhedskopiér alle AD-objekter, der findes i en OU/container med ét klik. Gendan tildelingstilladelser, der tidligere blev tildelt under gendannelse af slettede OU'er/containere.

Sikkerhedskopiér alle computerobjekter i dit domæne. Når en computerkonto gendannes, gendannes også den sidst indstillede adgangskode til computerkontoen, hvorved computeren omgående tilsluttes domænet igen.

Sikkerhedskopiér DNS-zoner og DNS-nodes i dit domæne. Spor DNS-konfigurationsændringer i dit domæne, og sikkerhedskopiér dem, så de let kan gendannes i tilfælde af en katastrofe.

Mens du gendanner en slettet bruger, skal du gendanne dennes gruppemedlemskaber sammen med alle andre attributter. Gendan hurtigt brugernes sikkerhedstilladelser, så autoriserede brugere kan få adgang til følsomme ressourcer hurtigst muligt.

Spor og lokalisér ændringer foretaget til postkassebrugere, distributionsgrupper og mailkontakter. Udfør planlagte og trinvise sikkerhedskopier af Exchange-relaterede attributter, og gendan eller rul tilbage disse ændringer enten delvist eller fuldstændigt.

Sikkerhedskopiér alle attributter for en kontakt, så du kan gendanne enten alle dette objekts attributter eller kun nogle få specifikke, om nødvendigt. Gendan tilknyttede attributter, såsom kontaktens distributionsgruppemedlemskab, leder og direkte rapporter – alt sammen på én gang.

Føj ikke-admin-brugere til RecoveryManager Plus, så de kan udføre visse sikkerhedskopierings- og gendannelsesopgaver. Tildel hver bruger en rolle (f.eks. kontrollant, operatør eller administrator) for at give dem forskellige niveauer af administrativ adgang.

Mere om produktet