Hvorfor har du brug for en automatisk Windows-patch-administrations-software?

I betragtning af det store antal frigivne programrettelser er det umuligt for IT-administratorer at tage sig af det hele manuelt. Derfor kræves en automatiseret patch-administrationsløsning, der giver dig mulighed for at automatisere hele patch-administrationscyklussen til Windows-systemer og -applikationer. Den type software sigter mod at overvinde sårbarhederne, der skaber sikkerhedssvagheder, ødelægger kritiske systemdata eller er skyld i, at systemet ikke er tilgængeligt.

IT-administratorer synes ofte det er svært at sammensætte en sikkerhedsløsning uden at forstå, hvor sårbare deres systemer er. De kigger efter patch-implementerings-software, der ikke kun laver patch-implementering, men også scanner for netværkssårbarheder, identificerer manglende sikkerhedsrettelser og hotfixes, anvender dem straks og mindsker risikoen.

Hvordan kan du administrere patches til Windows ved hjælp af Desktop Central?

Desktop Centrals agentbaserede løsning håndterer alle aspekter af Windows-patch-administration. Dette inkluderer systemopdagelse, identificering af de krævede Windows-opdateringer, implementering af relevante programrettelser, hotfixes, sikkerhedsopdateringer og patch-rapporter for at gøre netværkadministratorernes job nemt. Netværksadministratorer kan vælge denne fuldstændigt automatiserede patch-administrationsløsning og behøver ikke længere at bekymre sig om programrettelse i Windows-systemer. Desktop Centrals patch-administrationsløsning fungerer både til Windows Active Directory og Workgroup-baserede netværker.

Patch management dashboard that gives you insights on your network in one go Patch-based view System based view: Allows you to identify Healthy, Vulnerable and highly vulnerable systems at a glance Deploy patches manually or schedule the deployment at off hours Deployment policies that give you granular control over patch deployment Test and approve patches before deployment: manually or automatically Set it and forget it: Automate the complete patch management lifecycle with comprehensive customization optionsNumerous pre-defined pach reports that can be scheduled, shared or downloaded easily

Patch-administrationsfunktioner

 • Hosted Patch-database på ManageEngine-webstedet for at vurdere netværkets sårbarhedsstatus
 • Fuldautomatiseret patch-administrationsløsning til både fysiske og virtuelle aktiver.
 • Løsning med alt fra at detektere de manglende patches/hotfix til at implementere de pågældende patches
 • Patch-baseret implementering – Distribuer en patch til alle de relevante systemer
 • Systembaseret patch-distribution – Distribuer alle de manglende patches og hotfixes til et system
 • Mulighed for at teste og godkende programrettelser inden samlet implementering
 • Automatisk håndtering af patch-afhængigheder og patch-sekventering
 • Detaljerede rapporter om systemsårbarheder, programrettelser, OS osv.
 • Periodiske opdateringer om patch-implementeringsstatus.
 • Support til både Microsoft og ikke-Microsoft-patches.
 • Support til definitionsopdateringer af anti-virus til Microsoft Forefront Client Security-software.

Automatisk systemopdagelse

Desktop Central-løsningen udfører automatisk opdagelse af Windows-systemer ved hjælp af Active Directory. Administratorer kan vælge de systemer, der skal administreres ved hjælp af Desktop Central. Desktop Central-agenterne, der er installeret i de styrede systemer, udfører de handlinger, der er initieret fra Desktop Central-serveren. Denne agent er ansvarlig for sårbarhedsvurderingsscanningen og patch-implementering.

Onlinesårbarhedsdatabase

Onlinesårbarhedsdatabasen er en portal på ManageEngine-webstedet. Den er vært for den seneste sårbarhedsdatabase, der er blevet offentliggjort efter en grundig analyse. Webstedet viser alle tilgængelige Windows-opdateringer.Desktop Central-serveren, der findes på kundelokationen, downloader programrettelser fra denne database. Den giver oplysninger, der er nødvendige for patch-scanning og -installation.

Den Desktop Central-server, som er placeret på virksomheden (kundelokationen) scanner systemerne i virksomhedsnetværket, kontrollerer for manglende og tilgængelige Windowsprogramrettelser mod den omfattende sårbarhedsdatabase, downloader og implementerer manglende Microsoft-patches og -servicepakker, genererer rapporter for effektivt at håndtere virksomhedens patch-administrationsproces.

Sårbarhedsvurderingsscanning

Desktop Central scanner alle systemer for manglende Windows-patches i operativsystemerne såvel som applikationer. Den rapporterer sårbarhedsniveauet efter scanningen. Disse manglende Windows-patches identificeres fra den lokale sårbarhedsdatabase, som periodisk synkroniseres med ManageEngines eksterne onlinesårbarhedsdatabase.

Godkendelse af patches

Oftest implementeres patches i et testmiljø, før de rulles ud til hele netværket. Dette gør implementeringen fejlfri og stabil. Når du har et team af systemadministratorer, kan du sikre dig, at de patches, der er testet af teamet, er direkte godkendt til implementering, hvilket giver administratorer mere tid til andre kritiske opgaver.

Patch-implementering

Desktop Central implementerer patches baseret på manglende Microsoft-patches eller systemsårbarheder. Ved implementering anvender agenten de relevante sikkerhedsopdateringer og Windowspatches. Status for patch-implementering opdateres derefter som status i Desktop Central. Installationsprocessen kan planlægges fra patch-indstillingerne. Windows-server-patch-administration er en proces til installation og forberedelse til at patche alle Windows-servere i dit IT-miljø.

Patch-rapporter

Patch-rapporter er tilgængelige for systemsårbarhedsniveau, manglende Windows-patches, relevante Windows-patches og opgavestatus. Rapporterne kan eksporteres til PDF- eller CSV-formater.

Patch-administration baseret på sværhedsgrad

Desktop Central gør det muligt for administratorer at oprette og konfigurere sværhedsgrader for de manglende patches, hvilket fjerner behovet for at evaluere systemsundhed og sårbarhedsstatus baseret på en fælles liste over manglende patches. Dette hjælper med at implementere programrettelser baseret på sværhedsgrad og sikrer nøjagtighed i forbindelse med identificering af manglende patches.

Automatiseret patch-administrationsløsning

Automatiser din patch-administrationsproces ved hjælp af Desktop Centrals automatiserede patch-implementeringsfunktion. Du kan nu automatisk implementere manglende patches på computere i dit netværk. Det giver Automate Windows Patching, som automatiserer regelmæssige desktop managementaktiviteter såsom installation af software, programrettelser og service packs. De opgaver, du kan automatisere ved hjælp af den automatiserede patch-implementeringsfunktion, omfatter:

 • Scanning af computere med jævne mellemrum for at identificere manglende patches
 • Identificering og download af de manglende patches fra leverandørernes hjemmesider
 • Download af påkrævede patches og oprettelse af opgaver, der er relateret til patch-implementering
 • Download af obligatoriske patches automatisk og installation af dem på specifikke computere

Automatisering af alle patch-implementeringsniveauer nævnt ovenfor kan specificeres for et specifikt sæt klientsystemer. Du kan vælge at have forskellige niveauer af automatisering til forskellige sæt klientsystemer. Processen med at implementere programrettelser afhænger automatisk af det automatiseringsniveau, du vælger. Denne patch-administrations-software til virksomheder drager fordel af automatisering og sikrer, at alle computere forbliver ajour med de nyeste patch-frigivelser fra OS- og applikationssoftwareleverandører.

Opdateringer til Microsoft Forefront Client Security Definition

Opdateringer til Anti-Virus-definition er ganske afgørende for virksomheder, der kører Microsoft Forefront Client Security-software til at beskytte deres netværk mod angreb fra trojanere og vira. Med den konstant stigende mængde af ondsindet kode, er netværksadministratorer nødt til at holde øje med disse hyppige definitionsopdateringer for at undgå mulige uheld. Du kan dog forenkle processen ved hjælp af Desktop Centrals patch-administrationsindstillinger. Brug automatisk patch-implementering til ofte at scanne systemerne for virusdefinitionsopdateringer, angiv den handling, der skal udføres, når scanningen er afsluttet.

Understøttede operativsystemer og applikationer

 • Windows XP Professional
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows 10
 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
 • Windows Server 2012 R2 Server Standard (evalueringsinstallation) Edition (x64)
 • Windows Server 2016

Se den fulde liste af understøttede applikationer

 

Gratis patch-administrations-software

Administrer Windows-patches ved hjælp af gratisudgaven af Desktop Central.

Se Patch-administration og Patch-administrationslivscyklus for flere oplysninger.