Fordelene ved en automatiseret softwareimplementeringsløsning | Hvordan hjælper Desktop Central? | Definition

Fordele ved at bruge et automatiseret software-implementeringsværktøj

Implementering af software til alle maskiner i et netværk kan være en overvældende opgave for IT-administratorer, især hos store virksomheder. Med et stadigt voksende antal endpoints, bliver det en reel udfordring at rulle software ud på tværs af organisationer. Desktop Central giver dig mulighed for at distribuere softwarepakker til alle computere på dit netværk på tværs af Windows, Mac og Linux fra en central konsol uden brugerindgriben.

Desktop Central leveres med et funktionssæt, der har følgende avancerede muligheder for at tilbyde større fleksibilitet og kontrol over softwareimplementeringsprocessen:

Create ready-to-deploy software packages from 5000+ pre-defined templates in a few clicks | Software deployment toolsMaintain a central repository of software packages for convenient software deployment | Software deployment tools Præ-implementeringsaktiviteter | Deployment software Præ-implementeringsaktiviteter: Configure condition-checks and deploy configurations before installing the package Post-implementeringsaktiviteter | Deployment software<" /> Schedule software deployment at off-hoursAllow users to install software by themselves using the self-service portal | Software Deployment tools

 • Prædefinerede applikationsskabeloner
 • Selvbetjeningsportal
 • Præ-implementeringsaktiviteter
 • Post-implementeringsaktiviteter
 • Softwarearkiv
 • Installation/afinstallation ved hjælp af den samme pakke
 • Planlæg implementering udenfor arbejdstid
 • Installer applikationer som bruger

Prædefinerede applikationsskabeloner

For at implementere applikationer skal du først oprette softwarepakker, hvilket kan være besværligt. Desktop Central har over 4500 præ-definerede applikationsskabeloner, komplet med installations-/afinstallationsknapper, som kan bruges til at oprette pakker med det samme. Dette sparer tid og gør processen hurtigere og mere nøjagtig.

Selvbetjeningsportal

En af de mest almindelige opgaver for en IT-administrator er at implementere anmodede applikationer til brugere, som der regelmæssigt rejses en masse helpdesk-tickets for. Disse tickets kræver normalt meget tid og mange ressourcer at løse. Ved hjælp af Desktop Centrals selvbetjeningsportal kan du give brugerne mulighed for at installere applikationer på egen hånd. Alt, du skal gøre, er at offentliggøre de applikationer, der oftest bliver anmodet om, til selvbetjeningsportalen og reducere antallet af helpdesk-tickets markant.

Præ-implementeringsaktiviteter

En af de vigtigste årsager til softwareimplementeringsfejl er, at computeren ikke opfylder forudsætningerne. Det kan tage meget tid at finde ud af det nøjagtige problem og derefter fejlfinde. Desktop Central's Præ-implementeringsaktiviteter giver dig mulighed for at udføre tilstandskontrol og anvende konfigurationer før installation, for at sikre, at computeren opfylder alle krav og har alle konfigurationer indstillet.

Post-implementeringsaktiviteter

Software implementeringsprocessen er ikke afsluttet, selv efter at softwaren er installeret. Du skal sikre dig, at applikationen er tilgængelig for brugeren, at alle de tidligere versioner er blevet afinstalleret, genveje er konfigureret, og alle de applikationsspecifikke konfigurationer anvendes. Desktop Central's Post-implementeringsaktiviteter giver dig mulighed for at anvende opfølgningskonfigurationer, køre brugerdefinerede scripts, ændre registerindstillinger, oprette genveje, oprette/tilføje stier og meget mere efter installationen.

Softwarearkiv

Alle softwarepakker, der oprettes ved hjælp af Desktop Central, gemmes i et centralt Softwarearkiv. Når de er gemt, kan disse pakker genbruges flere gange. Der er to typer softwarearkiver tilgængelige i Desktop Central: Netværksdelingsarkiv og HTTP-arkiv. Netværksdelingsarkivet bruges, når der implementeres softwarepakker til LAN-agenter, og HTTP-arkivet er nødvendigt for at implementere softwarepakker til WAN-agenter.

Installation/afinstallation ved hjælp af den samme pakke

Oprettelse af forskellige pakker til installation eller afinstallation af det samme program kan blive omstændigt. Når du opretter en pakke i Desktop Central, kan den bruges til at udføre funktioner for MSI-, EXE-, MSU-, APPX- og MSP-applikationer.

Planlæg implementering udenfor arbejdstid

Download af softwarepakker og kørsel af eksekverbare enheder tager en masse processorressourcer, hvilket kan føre til reduceret ydelse under implementeringen og dermed tab af produktivitet for medarbejderne. For at forhindre dette kan du implementere softwarepakker inden for et passende tidsinterval ved at konfigurere en implementeringspolitik. Dette giver dig mulighed for at installere applikationer på den/det ønskede dag/dato/klokkeslæt inden for et forudindstillet tidsvindue. Planlægning af softwareimplementering uden for arbejdstiden hjælper med at tilvejebringe de ønskede resultater med hensyn til omkostninger såvel som performance i dit miljø.

Desktop Central giver dig mulighed for at kopiere de nødvendige installationsfiler til klientcomputere inden installation eller afinstallation af applikationer. Dette kan konfigureres under opsætningen af implementeringspolitikken. Det er valgfrit, og når det er valgt , fremskyndes installations-/afinstallationsprocessen.

Installer applikationer som bruger

Desktop Central understøtter installation eller afinstallation af applikationen som en specifik bruger. Som standard er alle applikationer installeret som "Systembruger", som Desktop Central-agenten har adgang til.

Desktop Central har fungeret virkelig godt for os. Vi bruger meget ofte softwareimplementeringsværktøjet til at rulle eksterne softwareinstallationer ud til flere computere. Det har sparet os meget tid og mange kræfter. Supporten er fremragende, teknikere diagnosticerer hurtigt problemet, og få gange havde jeg brug for en patch, som var tilgængelig dagen efter. Virkelig fantastisk. Michel Sargentini, Certis Europe B.V.

Hvad er softwareimplementering?

Softwareimplementering er processen med installation af software på flere eller alle computere i et netværk fra et centralt sted. Softwareimplementering består af følgende aktiviteter:

 1. Oprettelse og vedligeholdelse af ajourførte og installationsklare softwarepakker
 2. Konfiguration af computeren inden installation eller afinstallation af pakken
 3. Installation eller afinstallation af softwaren på målcomputere
 4. Konfiguration af målcomputere efter installation eller afinstallation