Rapporter i ADSelfService Plus

ADSelfService Plus indeholder flere køreklare rapporter, der giver din administrator et helhedsbillede af brugerens adgangskodestatus i alle tilsluttede domæner. Du kan generere rapporter til bestemte OU'er eller for hele domænet. Et hurtigt øjebliksbillede af alle væsentlige og topniveauoplysninger om domænebrugernes adgangskode er tilgængelig i dashboard.

ADSelfService Plus giver administratorer mulighed til at:

  • Planlæge rapportgenerering med faste intervaller.
  • Konfigurere de genererede rapporter, der skal sendes til administratorernes mail med det samme.
  • Eksportere rapporterne til flere formater som CSV, PDF, XLS, HTML og CSVDE til offline brug.

Rapporter i ADSelfService Plus falder ind i tre forskellige kategorier:

Brugerrapporter

Disse rapporter indeholder oplysninger om status for brugerens adgangskode og kontospærring. De opregner brugere med låste konti, udløbne adgangskoder og adgangskoder, der er ved at udløbe.

Dette sæt rapporter gør det muligt for administratorer at gå ned til OU-niveau og se oplysningerne fra brugere, der er til stede i bestemte beholdere.

Liste over brugerrapporter

Blokerede brugere

Self service password Locked Out Users

Denne rapport viser listen over brugere, der er blevet blokeret. Den giver administratorer mulighed for at se listen over låste konti og køre en planlægger for regelmæssigt at kontrollere og automatisk låse dem op. Alternativt kan tilmeldte brugere manuelt låse deres konto op via ADSelfService Plus webportal, logonskærm eller mobilapplikation.

Brugere med adgangskode, der snart udløber

Self service password Soon-to-expire Password Users

Hvis du tager proaktive trin for at underrette brugere om deres udløbsdato for adgangskode, vil det betydeligt reducere spærring af domænekonto. ADSelfService Plus genererer en rapport, der angiver de brugere, hvis adgangskoder udløber om "N" antal dage (som angivet i din Active Directory adgangskodepolitik). Rapporten om brugere, hvis adgangskoder udløber, kan manuelt eller automatisk genereres på et bestemt tidspunkt på dagen. ADADSelfService Plus underretter alle domænebrugere via e-mail, sms og / eller pushmeddelelse om deres forestående udløb af adgangskode og anbefaler, at brugerne nulstiller deres domæne logon-adgangskode fra ADSelfService Plus's selvbetjeningsportal.

Brugere med udløbet adgangskode

Self service password Password Expired Users

Du kan planlægge rapporten om brugere med udløbet adgangskode og få den sendt til bestemte e-mail-adresser. Denne rapport indeholder en liste over alle brugere, hvis adgangskode er udløbet, den nuværende adgangskode, tidspunktet for adgangskodens udløb og deres sidste logon tid. Rapporten kan også tilpasses til at omfatte attributter, såsom sidste gang, brugeren indtastede en forkert adgangskode, tæller for forkert adgangskode og mere ved at klikke på knappen Tilføj / fjern kolonner.

Administratorer kan også oprette en planlægger for at kontrollere, at brugerne med udløbet adgangskode og automatisk nulstille adgangskoder til en standardværdi, som fastlagt af administratoren. Alternativt kan tilmeldte brugere manuelt nulstille deres adgangskoder gennem ADSelfService Plus's webportal, logon-skærm, eller mobil applikation. Administratorer kan også konfigurere produktet til at sende meddelelser til brugernes alternative e-mail eller mobil, når deres adgangskoder er udløbet.

Overvågningsrapporter

ADSelfService Plus gør det muligt for tilmeldte brugere at udføre flere selvbetjeningsfunktioner uden at skulle interagere med administratorer. Dette omfattende sæt af overvågningsrapporter giver administratorer mulighed for at spore alle selvbetjeningshandlinger udført af brugere i en valgt tidsperiode.

Liste over overvågningsrapporter

Overvågningsrapport om adgangskodenulstilling

Self service password Reset Password Audit Report

Denne rapport indeholder en liste over brugere, der har nulstillet deres logon-adgangskode ved hjælp af ADSelfService Plus. Du kan se oplysninger, som f.eks. tidspunktet for nulstilling af adgangskoden og maskinen og IP-adressen, hvor nulstillingsfunktionen blev udført. Den viser også måden af nulstilling af adgangskode (via GINA, webportal, mobilapplikation eller agent), som gør det muligt for administratorer at analysere den mest eftertragtede metode til nulstilling af adgangskoder.

Overvågningsrapport om kontooplåsning

Self service password Reset Password Audit Report

Denne rapport indeholder en liste over brugere, der har låst deres domæne-adgangskode op ved hjælp af ADSelfService Plus. Du kan også se oplysninger om tidspunktet for kontooplåsning, den maskine, der bruges til at låse op for kontoen, IP-adressen på den anvendte maskine og mere, så administratorer kan analysere dine kontoadgangsmetoder.

Overvågningsrapport om selvopdatering

Self service password Reset Password Audit Report

Denne rapport indeholder en liste over brugere, der har anvendt ADSelfService Plus til at opdatere deres personlige oplysninger i Active Directory i en bestemt tidsperiode. Du kan også se information om tidspunktet for selvopdatering, IP-adresse på den anvendte maskine, antal forsøg, og status for selvopdateringshandlingen. Derudover kan et filter anvendes til kun at se de succesfulde eller mislykkede handlinger.

Overvågningsrapport om ændring af adgangskode

Self service password Reset Password Audit Report

Denne rapport indeholder en liste over brugere, der har anvendt ADSelfService Plus til at ændre deres logon-adgangskode. Rapporten viser også, hvordan brugere ændrede deres adgangskoder (via GINA, webportal, mobilapplikation eller agent), som gør det muligt for administratorer at analysere den mest eftertragtede metode til ændring af adgangskoder.

Rapport om levering af meddelelse

Self service password Reset Password Audit Report

Denne rapport fokuserer på leveringsstatus for forskellige ADSelfService Plus-meddelelser. Den indeholder oplysninger om leveringsstatus for tilmeldingsmeddelelser, meddelelser om udløb af konto eller adgangskode, meddelelser om udløbne adgangskoder og meddelelser, der sendes ud ved udførelse af selvbetjeningshandlinger.

Mislykket identitetskontrol

Self service password Reset Password Audit Report

Denne rapport indeholder antallet af mislykkede forsøg foretaget af slutbrugerne, mens de gennemfører identitetskontrol. Se denne rapport for standardperioden eller en tilpasset varighed. Den giver dig også mulighed for at se alle brugere, der er blevet blokeret på grund af gentagne mislykkede identitetskontroller inden for en bestemt periode, og gør det muligt for administratorer at blokere dem fra samme skærm.

Overvågningsrapport om brugerforsøg

Self service password Reset Password Audit Report

Denne overvågningsrapport indeholder antallet af forsøg, som en slutbruger har lavet for at logge på selvbetjeningsportalen, dato og klokkeslæt for logon-forsøg, status for logon-forsøg og maskine og IP-adresse, hvorfra forsøg stammer. Denne rapport ville være nyttig til at bestemme, hvorfor brugerens konto var spærret.

Tilmeldingsrapporter

Disse rapporter indeholder oplysninger om brugerens tilmeldingsstatus. Se oplysninger, såsom antallet af tilmeldte og ikke-tilmeldte brugere, tilmeldingsmetoden, mail-id eller mobilnummer, der er registreret for at modtage bekræftelseskode, rapporter om licenserede brugere, sikkerhedsspørgsmål og svar fra de tilmeldte brugere, og meget mere.

Liste over tilmeldingsrapporter

Rapport om tilmeldte brugere

Self service password Reset Password Audit Report

Denne rapport indeholder en liste over alle brugere, der er tilmeldt med ADSelfService Plus. Administratorer kan desuden afmelde brugere direkte fra rapporten med et enkelt klik.

Rapport om ikke-tilmeldte brugere

Self service password Reset Password Audit Report

Denne rapport fremhæver listen over brugere, der endnu ikke har tilmeldt sig ADSelfService Plus-applikationen.

Rapport om brugere med licens

Self service password Reset Password Audit Report

Denne rapport viser de brugere, der lige nu anvender ADSelfService Plus’ licenser. Oplysningerne i denne rapport er nyttige til effektiv licenshåndtering.

Den giver også administratorer mulighed for at begrænse brugere, der ikke længere har brug for licensen. Denne proces opnås ved at generere rapporten "Ikke-ejede licenser" og slette deres licenser ved hjælp af funktionen "Begræns brugere". Denne handling kan udføres manuelt eller kan planlægges til at køre med bestemte intervaller.

Rapport om sikkerhedsspørgsmål

Self service password Reset Password Audit Report

Denne rapport genererer listen over tilmeldte brugere sammen med deres respektive sikkerhedsspørgsmål og svar. Oplysningerne fra disse rapporter hjælper helpdesk-personale.

Rapport om push-registrerede enheder

Self service password Reset Password Audit Report

Denne rapport viser listen over mobilenheder, der er registreret til pushmeddelelser. Den giver administratorer mulighed for at filtrere og vise enten Android eller iPhones enheder. Administratoren kan også fjerne de registrerede enheder direkte fra rapporterne.

Download