Πάρτε τον έλεγχο των ευαίσθητων δεδομένων
σας με το DataSecurity Plus

Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών

  

Έλεγχος διακομιστή αρχείων

Ελέγξτε, παρακολουθήστε και λάβετε ειδοποιήσεις για όλες τις προσβάσεις και τροποποιήσεις αρχείων που πραγματοποιούνται στο περιβάλλον του διακομιστή αρχείων σας, σε πραγματικό χρόνο.

Μάθετε περισσότερα
  

Πρόληψη διαρροής δεδομένων

Ανιχνεύστε, εμποδίστε και αποκριθείτε έγκαιρα σε πιθανές διαρροές ευαίσθητων δεδομένων μέσω συσκευών USB, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτυπωτών κ.α., παρακολουθώντας την κατάσταση ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο.

Μάθετε περισσότερα
   

Εκτίμηση κινδύνου δεδομένων

Πραγματοποιήστε έλεγχο περιεχομένου και ανάλυση σε αρχεία για να ανακαλύψετε ευαίσθητα δεδομένα και ταξινομήστε βάσει ευπάθειας.

 
 
Μάθετε περισσότερα
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ορατότητα δεδομένων και ασφάλεια σε ένα πακέτο

Μια διττή λύση για την αντιμετώπιση εσωτερικών απειλών, την πρόληψη της απώλειας δεδομένων και την ικανοποίηση των απαιτήσεων κανονιστικής συμμόρφωσης.

   
 • Ασφάλεια δεδομένων
 • Ορατότητα δεδομένων
 

Παρακολούθηση ακεραιότητας αρχείων

Προσδιορίστε και αποκριθείτε σε πιθανές απειλές ασφάλειας και θωρακίστε κρίσιμα δεδομένα, παρακολουθώντας την πρόσβαση σε αρχεία και δυνητικές τροποποιήσεις, σε πραγματικό χρόνο.

 

Καταπολέμηση ransomware

Εντοπίστε και καταστείλετε επιθέσεις ransomware εν τη γενέσει, με έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό αντιμετώπισης απειλών και ενημερωθείτε με άμεσες ειδοποιήσεις, ορισμένες βάσει χρήστη.

 

Ειδοποίηση αλλαγής αρχείου

Εντοπίστε και ειδοποιηθείτε για ακούσιες και μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές, παρακολουθώντας όλες τις δραστηριότητες αρχείων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων αρχείων, της τροποποίησης, της διαγραφής και της αλλαγής δικαιωμάτων.

 

Προστασία USB

παρακολουθήστε, ειδοποιηθείτε και αποκλείστε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση συσκευών αποθήκευσης USB και αποτρέψτε την απώλεια δεδομένων μέσω περιφερειακών θυρών.

 

Ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δημιουργήστε άμεσες ειδοποιήσεις και αποκλείστε αρχεία με εξαιρετικά ευαίσθητα δεδομένα -όπως PII ή ePHI- από τη μετακίνηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Outlook).

 

Αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας

Εντοπίστε και αποκριθείτε σε κρίσιμα συμβάντα ασφαλείας με επιλογές αποκλεισμού μεταφοράς αρχείων, διαγραφή τους ή προσθήκη στην καραντίνα.

 

Έλεγχος πρόσβασης αρχείων

Λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες για όλες τις προσβάσεις και τις τροποποιήσεις αρχείων, σχετικά με το ποιος απέκτησε πρόσβαση, σε τι, πότε και από πού.

 

Εντοπισμός δεδομένων

Βρείτε, αναλύστε και παρακολουθήστε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως PII/ePHI, που είναι αποθηκευμένα σε διακομιστές αρχείων και στο OneDrive.

 

Ταξινόμηση δεδομένων

Προσδιορίστε τα πιο ευάλωτα δεδομένα αναλύοντας το περιεχόμενό τους. Χρησιμοποιήστε αυτοματοποιημένες και μη αυτόματες δυνατότητες προσθήκης ετικετών σε αρχεία, για να τα ταξινομήσετε με βάση τη βαθμολογία κινδύνου.

 

Ανάλυση ROT

Προσδιορίστε και απορρίψτε τα περιττά, παρωχημένα και ασήμαντα αρχεία (ROT) για να αποσυμφορήσετε και να βελτιστοποιήσετε τον αποθηκευτικό σας χώρο.

 

Ανάλυση δικαιωμάτων

Προσδιορίστε τα υπερεκτεθειμένα αρχεία και τα αρχεία με ασυνεπή δικαιώματα και ανακαλύψτε ποιος έχει πρόσβαση για τροποποίηση ευαίσθητων αρχείων.

 

Αναλυτής αποθήκευσης

Αναλύστε τον χώρο αποθήκευσης αρχείων και αποκτήστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα μοτίβα χρήσης χώρου στο δίσκο. Δημιουργήστε άμεσες ειδοποιήσεις όταν ο διαθέσιμος χώρος πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο.

Λεπτομέρειες τιμολόγησης

 

Έλεγχος διακομιστή αρχείων

Ξεκινά από

$745 

Ετησίως 

 • Έλεγχος, παρακολούθηση και αναφορές σχετικά με προσβάσεις σε αρχεία και τροποποιήσεις, σε πραγματικό χρόνο.
 • Παρακολούθηση ακεραιότητας αρχείων.

 Δοκιμάστε το τώρα 

 

Πρόληψη διαρροής δεδομένων

Ξεκινά από

$345 

Ετησίως 

 • Έλεγχος, παρακολούθηση και εντοπισμός χρήσης endpoints.
 • Αποτρέψτε τις διαρροές ευαίσθητων δεδομένων μέσω endpoints, όπως συσκευές USB και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 Δοκιμάστε το τώρα 

 

Εκτίμηση κινδύνου δεδομένων

Ξεκινά από

$395 

Ετησίως 

 • Ανακαλύψτε και ταξινομήστε ευαίσθητα αρχεία όπως PII/ePHI με βάση την ευπάθεια.
 • Αναλύστε τα δικαιώματα, προσδιορίστε δεδομένα ROT και πολλά άλλα.

 Δοκιμάστε το τώρα