Ανά λύση

 •  

  Έλεγχος διακομιστών αρχείων

  Παρακολουθήστε, ειδοποιηθείτε και λάβετε αναφορές για όλες τις προσβάσεις και τροποποιήσεις αρχείων. Διασφαλίστε συμμόρφωση με κανονισμούς Πληροφορικής κ.α.

 •  

  Ανάλυση αρχείων

  Αναλύστε και λάβετε αναφορές για τα μεταδεδομένα αρχείων, εξετάστε τα δικαιώματα για να βρείτε ασυνέπειες, εντοπίστε και απορρίψτε αρχεία ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και βελτιστοποιήστε τη χρήση του δίσκου.

 •  

  Πρόληψη διαρροής δεδομένων

  Ανιχνεύστε, εμποδίστε και αποτρέψτε πιθανές διαρροές ευαίσθητων δεδομένων μέσω των endpoints, ταξινομήστε τα αρχεία με βάση την ευαισθησία τους και ελέγξτε τη δραστηριότητα των αρχείων στους σταθμούς εργασίας.

 •  

  Εκτίμηση κινδύνου δεδομένων

  Εντοπίστε και ταξινομήστε αυτόματα τα ευαίσθητα αρχεία, αναλύστε το επίπεδο ευπάθειας και βεβαιωθείτε ότι είναι επαρκώς ασφαλή.

 •  

  Απόκριση σε ransomware

  Αξιοποιήστε αυτοματοποιημένους μηχανισμούς απόκρισης σε απειλές για να εντοπίσετε και να τερματίσετε άμεσα τις επιθέσεις ransomware.

Ανά κλάδο

 •  

  Υγειονομικής περίθαλψης

  Εντοπίστε αρχεία που περιέχουν ηλεκτρονικά προστατευμένες πληροφορίες υγείας (ePHI), επαληθεύστε τα δικαιώματα πρόσβασης σε αυτά και διασφαλίστε την προστασία τους.

 •  

  Χρηματοπιστωτικός

  Ενισχύστε την ασφάλεια των αρχείων και διασφαλίστε την ακεραιότητα των οικονομικών δεδομένων με ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, απόκριση σε συμβάντα και λεπτομερείς αναφορές για κανονιστική συμμόρφωση του IT.

 •  

  Τεχνολογικός

  παρακολουθήστε στενά την πρόσβαση των εργαζομένων σε δεδομένα πελατών και κρίσιμες επιχειρησιακές πληροφορίες και αποκριθείτε έγκαιρα σε κυβενοαπειλές με την βοήθεια ειδοποιήσεων και δεσμών ενεργειών (scripts).

 •  

  Εκπαιδευτικός

  παρακολουθήστε την ακεραιότητα των αρχείων των μαθητών, εντοπίστε και αποκριθείτε σε εσωτερικές και εξωτερικές επιθέσεις, διατηρήστε κανονιστική συμμόρφωση του ΙΤ κ.α.

 •  

  Κυβερνητικός

  Παρακολουθήστε τις προσβάσεις σε αρχεία, τερματίστε επιθέσεις που στοχεύουν πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης (PII) και παρέχετε λεπτομερείς αναφορές στους ελεγκτές.

 •  

  Μέσα Ενημέρωσης

  Διασφαλίστε ότι η πρόσβαση σε κρίσιμα αρχεία ελέγχεται κατάλληλα και  εντοπίστε δυνητικές απειλές σε  δεδομένα υψηλής αξίας όπως ακυκλοφόρητο περιεχόμενο, λεπτομέρειες πελατών κ.α.

Ανά κανονιστικό πλαίσιο

 •  

  Συμμόρφωση με το HIPAA

  Δρομολογήστε τις απαιτήσεις του HIPAA σχετικά με την ταυτοποίηση, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των ηλεκτρονικά προστατευόμενων πληροφοριών υγείας.

 •  

  Συμμόρφωση με το PCI DSS

  Εντοπίστε, παρακολουθήστε την πρόσβαση και διασφαλίστε την προστασία των δεδομένων κατόχων καρτών με το λογισμικό κανονιστικής συμμόρφωσης PCI DSS.

 •  

  Συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ

  Εντοπίστε, αναλύστε και παρακολουθήστε τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που διέπονται από τον Γενικό Κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ).

 •  

  Συμμόρφωση με το SOX

  Παρακολουθήστε ανελλιπώς, λάβετε αναφορές και ειδοποιήσεις για την πρόσβαση και τα δικαιώματα χρήσης κρίσιμων αρχείων, ώστε να επιτύχετε συμμόρφωση με το SOX.

 •  

  Συμμόρφωση με το FISMA

  Ελέγξτε την πρόσβαση σε αρχεία, αναλύστε τον χώρο αποθήκευσης και τα δικαιώματα πρόσβασης, εντοπίστε και αποκριθείτε σε δυνητικές απειλές κ.α., για να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με το FISMA.

 •  

  Συμμόρφωση με το GLBA

  Εξετάστε τις επιτυχημένες και αποτυχημένες προσβάσεις αρχείων, αναλύστε τα δικαιώματα κ.α., με το εργαλείο αναφοράς συμμόρφωσης με το GLBA.

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν