Περιπτώσεις χρήσης του εργαλείου ανάλυσης αρχείων

 • Ανάλυση δεδομένων ROT
 • Ανάλυση αποθηκευτικών χώρων
 • Διαχείριση διπλότυπων αρχείων
 • Αναφορά χρήσης δίσκων
 • Ανάλυση κοινόχρηστων αρχείων

Ανάλυση δεδομένων ROT

 • Μειώστε τα αχρείαστα έξοδα αποθήκευσης με τη διαχείριση περιττών, παρωχημένων και ασήμαντων αρχείων (ROT).
 • Εντοπίστε αχρείαστα δεδομένα όπως αρχεία πολυμέσων, ορφανά αρχεία, άδειους φακέλους και άλλα χρησιμοποιώντας το FileAnalysis.
 • Λάβετε μια συγκεντρωτική προβολή όλων των κρυφών αρχείων σε διακομιστές αρχείων Windows, συμπλέγματα ανακατεύθυνσης και διακομιστές ομάδων εργασίας.
 • Ανακτήστε τον κύριο αποθηκευτικό χώρο εντοπίζοντας και αφαιρώντας ανεπιθύμητα αρχεία από εταιρικές συσκευές αποθήκευσης.

Ανάλυση αποθηκευτικών χώρων

 • Μάθετε πότε να ελευθερώσετε χώρο παρακολουθώντας τους χώρους αποθήκευσης σε κάθε διακομιστή και ενεργοποιώντας ειδοποιήσεις για χαμηλό αποθηκευτικό χώρο.
 • Ταξινομήστε εταιρικά αρχεία με βάση τους τύπους και τις κατηγορίες τους για να κατανοήσετε την κατάσταση του αποθηκευτικού σας χώρου.
 • Δείτε λεπτομέρειες σχετικά με το μέγεθος, την τοποθεσία, τον κάτοχο και άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά για κάθε αρχείο στο περιβάλλον αποθήκευσης.
 • Παρακολουθήστε τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του συνολικού όγκου αρχείων με πληροφορίες σχετικά με τον όγκο των ανεπιθύμητων αρχείων που δημιουργούνται κάθε χρόνο.

Διαχείριση διπλότυπων αρχείων

 • Απελευθερώστε αποθηκευτικό χώρο, βελτιώστε την απόδοση και τον κατακερματισμό των δίσκων, με τον εντοπισμό διπλότυπων αρχείων.
 • Συγκρίνετε τα ονόματα αρχείων, τα μεγέθη και τον χρόνο τελευταίας τροποποίησης για να προσδιορίσετε με ακρίβεια τα διπλότυπα αρχεία.
 • Καταγράψτε όλα τα αντίγραφα των διπλότυπων αρχείων μαζί με πληροφορίες που σχετίζονται με τις τοποθεσίες τους.
 • Επιλέξτε και καταργήστε πολλαπλά διπλότυπα ταυτόχρονα απευθείας από το περιβάλλον εργασίας του FileAnalysis.

Αναφορά χρήσης δίσκων

 • Εντοπίστε εύκολα παλιά, παρωχημένα, μη τροποποιημένα, κρυμμένα και άλλα αχρείαστα αρχεία.
 • Ενεργοποιήστε την σε βάθος ανάλυση με άμεσες αναφορές για όλα τα κοινόχρηστα αρχεία, τις ενεργές περιόδους σύνδεσης, τα ανοιχτά αρχεία, τα σημεία σύνδεσης και άλλα.
 • Παρακολουθήστε τα μοτίβα αποθήκευσης των εργαζομένων και μάθετε ποιος κατέχει ποια αρχεία καθώς και πόσο χώρο καταλαμβάνουν αυτά.
 • Λάβετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περίπτωση εντοπισμού παραβίασης πολιτικής για την αποθήκευση αρχείων, όπως η αποθήκευση μεγάλων αρχείων πολυμέσων, παρωχημένων αρχείων ή άλλων ασήμαντων δεδομένων.

Ανάλυση κοινόχρηστων αρχείων

 • Εντοπίστε κάθε κοινόχρηστο αρχείο και φάκελο στο περιβάλλον αποθήκευσης αρχείων του οργανισμού σας.
 • Αναλύστε το συνολικό μέγεθος των κοινόχρηστων αρχείων σας και τον ακριβή αριθμό κάθε αρχείου και φακέλου μέσα στο κοινόχρηστο στοιχείο.
 • Προσδιορίστε εύκολα διπλότυπα και άλλα ανεπιθύμητα αρχεία μέσα σε κοινόχρηστους φακέλους.
 • Διαχειριστείτε καλύτερα τις άδειες πρόσβασης αποτυπώνοντας κι εξετάζοντας τα δικαιώματα πρόσβασης που σχετίζονται με τα κοινόχρηστα αρχεία σας

Δείτε πως λειτουργεί το εργαλείο ανάλυσης αρχείων

Εντοπίστε και διαχειριστείτε περιττά, παρωχημένα και ασήμαντα δεδομένα για να βελτιστοποιήσετε τον αποθηκευτικό σας χώρο

 • 01 Κατανοήστε τον
  αποθηκευτικό σας χώρο
 • 02 Αναγνωρίστε περιττά, παρωχημένα
  και ασήμαντα δεδομένα
 • 03 Διαχειριστείτε
  αχρείαστα αρχεία
 • 04 Δημιουργήστε αναφορές σχετικά
  με τον αποθηκευτικό χώρο
 • Κατανοήστε τον αποθηκευτικό σας χώρο

  Λάβετε χρηστικές πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία αρχείων, τον τύπο, την τοποθεσία, την τελευταία πρόσβαση και τους χρόνους τροποποίησης κ.λπ.

  Επόμενο Βήμα  
  file-analysis-solutions-screenshot1
 • Αναγνωρίστε περιττά, παρωχημένα και ασήμαντα δεδομένα

  Παρακολουθήστε τη διαθεσιμότητα του αποθηκευτικού χώρου και καταργήστε περιττά, παρωχημένα και ασήμαντα (ROT) δεδομένα.

  Επόμενο Βήμα  
  file-analysis-solutions-screenshot2
 • Διαχειριστείτε αχρείαστα αρχεία

  Καταγράψτε κάθε αντίγραφο ανεπιθύμητου και διπλότυπου αρχείου και μετακινήστε ή διαγράψτε το για να αυξήσετε την χωρητικότητα αποθήκευσης.

  Επόμενο Βήμα  
  file-analysis-solutions-screenshot3
 • Δημιουργήστε αναφορές σχετικά με τον αποθηκευτικό χώρο

  Εντοπίστε παλιά, παρωχημένα, μεγάλα, κρυμμένα, μη τροποποιημένα και μη εταιρικά αρχεία χρησιμοποιώντας λεπτομερείς αναφορές.

  Επόμενο Βήμα  
  file-analysis-solutions-screenshot4

Περιπτώσεις χρήσης του εργαλείου ανάλυσης αρχείων

 • Ανάλυση αδειών ασφάλειας
 • Ανίχνευση υπερεκτεθειμένων αρχείων
 • Αναφορές για ισχύοντα δικαιώματα
 • Αξιολόγηση δικαιωμάτων χρήσης

Ανάλυση αδειών ασφάλειας

 • Βεβαιωθείτε ότι τα εταιρικά αρχεία προστατεύονται κατάλληλα ελέγχοντας περιοδικά τα δικαιώματα NTFS και κοινής χρήσης.
 • Προσδιορίστε και απαριθμήστε όλους τους προνομιακούς χρήστες που έχουν πρόσβαση σε κρίσιμα αρχεία.
 • Εντοπίστε τους κατόχους τοπικών και κοινόχρηστων αρχείων στο περιβάλλον αποθήκευσης της επιχείρησής σας.
 • Αναλύστε τα στατιστικά στοιχεία ιδιοκτησίας αρχείων με αναφορές σχετικά με τον αριθμό, τον όγκο και τη θέση των αρχείων που ανήκουν σε κάθε χρήστη.

Ανίχνευση υπερεκτεθειμένων αρχείων

 • Εντοπίστε μη ασφαλή αρχεία που πρέπει να προστατευτούν, όπως αυτά που επιτρέπουν απεριόριστη πρόσβαση στους χρήστες.
 • Εντοπίστε υπέρμετρα ή ανεπιθύμητα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σε χρήστες βάσει της εσωτερικής πολιτικής ασφάλειας του οργανισμού σας.
 • Εντοπίστε αρχεία ανοιχτής πρόσβασης, δηλαδή αρχεία στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε.
 • Καταγράψτε τα αρχεία που επιτρέπουν πλήρη πρόσβαση ρητώς σε συγκεκριμένους εργαζόμενους.

Αναφορές για ισχύοντα δικαιώματα

 • Καταγράψτε τις ισχύουσες άδειες για να γνωρίζετε τα σωρευτικά δικαιώματα που έχει ένας χρήστης ή μια ομάδα χρηστών σε ένα συγκεκριμένο αρχείο.
 • Βεβαιωθείτε ότι διατηρείται η αρχή του ελάχιστου δικαιώματος επαληθεύοντας εάν ο διαμοιρασμός διαθέτει τα πλέον περιοριστικά δικαιώματα.
 • Επιτύχετε συμμόρφωση με κανονιστικά πρότυπα, επιβεβαιώνοντας ότι μόνο οι προνομιακοί χρήστες έχουν πρόσβαση σε κρίσιμα εταιρικά αρχεία.
 • Περιορίστε τους κινδύνους ασφάλειας και την επιφάνεια επιθέσεων, ελέγχοντας περιοδικά τα ισχύοντα δικαιώματα και πραγματοποιώντας αλλαγές όπου απαιτείται.

Αξιολόγηση δικαιωμάτων χρήσης

 • Πραγματοποιήστε τακτική επιθεώρηση των διακιωμάτων που σχετίζονται με προνομιακούς χρήστες για να διασφαλίσετε ότι ευθυγραμμίζονται με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και τους ρόλους εργασίας.
 • Εντοπίστε ενεργά αρχεία που ανήκουν σε απενεργοποιημένους ή διαγραμμένους χρήστες και ανακτήστε τα εύκολα, διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητά τους σε ενεργούς χρήστες.
 • Προσδιορίστε ασυνέπειες αδειών όπως κατεστραμμένα ή λανθάνοντα δικαιώματα για να ενεργοποιήσετε ταχύτερες αναλύσεις.
 • Εντοπίστε ορφανά αρχεία και λάβετε γρήγορες αποφάσεις σχετικά με το εάν θα τα ανακτήσετε ή θα τα απορρίψετε οριστικά.

Δείτε πώς λειτουργεί το εργαλείο ανάλυσης αρχείων

Εντοπίστε γρήγορα τις ευπάθειες δικαιωμάτων για να μειώσετε την έκθεση των εταιρικών αρχείων

 • 01 Αναλύστε τα δικαιώματα χρήσης του αρχείου
 • 02 Βρείτε υπερεκτεθειμένα αρχεία
 • 03 Εντοπίστε ζητήματα δικαιωμάτων χρήσης
 • 04 Καταγραφή αδειών σε ισχύ
 • Αναλύστε τα δικαιώματα χρήσης του αρχείου

  Εντοπίστε ασυνέπειες δικαιωμάτων, μη ασφαλή αρχεία, αναλύστε την ιδιοκτησία τους και άλλα.

  Επόμενο Βήμα  
  file-analysis-solutions-screenshot5
 • Βρείτε υπερεκτεθειμένα αρχεία

  Εντοπίστε αρχεία που επιτρέπουν απεριόριστη πρόσβαση και ενημερώστε τους κατόχους τους για να τα ασφαλίσουν ανάλογα.

  Επόμενο Βήμα  
  file-analysis-solutions-screenshot6
 • Εντοπίστε ζητήματα δικαιωμάτων χρήσης

  Προσδιορίστε ορφανά αρχεία, αρχεία με κατεστραμμένα δικαιώματα χρήσης και αρχεία που ανήκουν σε ανενεργούς χρήστες.

  Επόμενο Βήμα  
  file-analysis-solutions-screenshot7
 • Καταγραφή αδειών σε ισχύ

  Επαληθεύστε ότι διατηρείται η αρχή ελάχιστου δικαιώματος, ελέγχοντας αποτελεσματικά τα δικαιώματα χρήσης.

  Επόμενο Βήμα  
  file-analysis-solutions-screenshot8

Μειώστε την αναποτελεσματική αποθήκευση και διασφαλίστε την εύρυθμη χρήση των αδειών πρόσβασης με το FileAnalysis της ManageEngine

Δοκιμάστε το δωρεάν Προγραμματίστε μια επίδειξη  

Λογισμικό ανάλυσης αρχείων που ενσωματώνει πανίσχυρες δυνατότητες

 

Ανάλυση αποθηκευτικών χώρων

Αναλύστε τα μεταδεδομένα αρχείων και λάβετε λεπτομερείς αναφορές για τύπους αρχείων, κατηγορίες, μεγέθη και ιδιοκτησία.

 

Αναφορά χρήσης δίσκων

Παρακολουθήστε τους τόμους αποθήκευσης αρχείων των χρηστών και μάθετε πού να ελευθερώσετε χώρο για να διασφαλίσετε τη συνολική διαθεσιμότητα του χώρου αποθήκευσης.

 

Διαχείριση διπλότυπων αρχείων

Εντοπίστε διπλότυπα αρχεία, κατηγοριοποιήστε τα και διαγράψτε αχρείαστα αντίγραφά στους, στη στιγμή.

 

Ανάλυση περιττών, παρωχημένων και ασήμαντων (ROT) δεδομένων

Πραγματοποιήστε περιοδική ανάλυση για περιττά, παρωχημένα και ασήμαντα αρχεία, για να επιβραδύνετε το ρυθμό αύξηση των δεδομένων και να μειώσετε τα κόστη αποθήκευσης.

 

Ανάλυση δικαιωμάτων ασφάλειας

Λάβετε αναφορές για την ιδιοκτησία των αρχείων, καταγράψτε τα δικαιώματα NTFS και κοινής χρήσης και αναλύστε αποτελεσματικά τα δικαιώματα πρόσβασης, συνολικά.

 

Αξιολόγηση κατάστασης δικαιωμάτων αρχείων

Βρείτε αρχεία χωρίς περιορισμούς, ορφανά αρχεία, αρχεία με σπασμένα δικαιώματα και άλλα ζητήματα που άπτοντα στα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης των αρχείων.

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν