Διαχείριση απόδοσης δικτύου και διακομιστή

Λύσεις για τη διαχείριση κάθε πτυχής της απόδοσης δικτύου, από την υποδομή του δικτύου και του κέντρου δεδομένων μέχρι την κίνηση, το εύρος ζώνης, τη διαμόρφωση και άλλα πολλά.

OpManager

Διαχείριση υποδομής δικτύου και κέντρου δεδομένων

OpManager

 • Λογισμικό διαχείρισης υποδομής δικτύου και κέντρου δεδομένων για μεγάλες επιχειρήσεις, παρόχους υπηρεσιών και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Αυτοματοποιημένες ροές εργασιών, έξυπνοι μηχανισμοί ειδοποιήσεων, κανόνες εντοπισμού με δυνατότητα διαμόρφωσης και επεκτάσιμα πρότυπα
 • Προσθήκες για τη διαχείριση αλλαγών και διαμόρφωσης δικτύου, τη διαχείριση διευθύνσεων IP, καθώς και για το δίκτυο, την εφαρμογή, τη βάση δεδομένων, την αναπαράσταση και την παρακολούθηση εύρους ζώνης βάσει NetFlow
 • Εύχρηστο περιβάλλον εργασίας για γρήγορη λειτουργία
OpManager Plus

Ενσωματωμένη διαχείριση δικτύου, διακομιστή, κίνησης και διαμόρφωσης.

OpManager Plus

 • Το OpManager Plus παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης, της διαθεσιμότητας, της εύρυθμης λειτουργίας και της απόδοσης όλων των συσκευών δικτύου, τόσο για φυσικούς όσο και για εικονικούς διακομιστές, μέσω διαφόρων πρωτοκόλλων.
 • Υποστηρίζει τα NetFlow, sFlow, cFlow, J-Flow, AppFlow, FNF, IP FIX και NetStream, για να σας βοηθήσει να κάνετε λεπτομερή διερεύνηση στο ριζικό επίπεδο της κίνησης και να διαχειριστείτε αποτελεσματικά το εύρος ζώνης.
 • Σας βοηθά να αυτοματοποιήσετε τις αλλαγές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας της συσκευής και παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για όλες τις συσκευές του δικτύου σας και τις διαμορφώσεις τους.
 • Το OpManager Plus επεκτείνει την υποστήριξη στα τείχη προστασίας σας, συλλέγοντας, αναλύοντας και αρχειοθετώντας δεδομένα αρχείου καταγραφής. Διαχειρίζεται επίσης εύκολα διευθύνσεις IP και θύρες μεταγωγής.
NetFlow Analyzer

Ανάλυση κίνησης δικτύου και διαχείριση εύρους ζώνης

NetFlow Analyzer

 • Το εργαλείο ανάλυσης κίνησης/ασφάλειας και παρακολούθησης εύρους ζώνης παρέχει ορατότητα σε πραγματικό χρόνο στην απόδοση εύρους ζώνης του δικτύου
 • Συλλέγει και αναλύει δεδομένα σχετικά με το ποιος χρησιμοποιεί το εύρος ζώνης δικτύου και τον λόγο που χρησιμοποιείται
 • Επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό και την ταχύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων επιβράδυνσης δικτύου, προβλημάτων QoS και SLA, ανωμαλιών ασφάλειας και άλλων πολλών
 • Υποστηρίζει τις τεχνολογίες Cisco και είναι συμβατό με τη Cisco (NetFlow, IP SLA, WAAS και Medianet)
Network Configuration Manager

Διαχείριση διαμόρφωσης δικτύου

Network Configuration Manager

 • Λύση διαχείρισης αλλαγής, διαμόρφωσης και συμμόρφωσης δικτύου (NCCM) πολλών προμηθευτών που βασίζεται στο web
 • Υπηρεσίες NCCM που παρέχονται για μεταγωγείς, δρομολογητές, τείχη προστασίας και άλλες συσκευές δικτύου
 • Ενσωματωμένη λύση για αυτοματοποίηση και έλεγχο ολόκληρου του κύκλου ζωής της διαχείρισης διαμόρφωσης της συσκευής
 • Ενιαίο, κεντρικό GUI (Γραφικό περιβάλλον χρήστη) για διαχείριση διαμορφώσεων, έλεγχο αλλαγών, διασφάλιση συμμόρφωσης και αυτοματοποίηση εργασιών
OpUtils

Διαχείριση θύρας μεταγωγής και διεύθυνσης IP

OpUtils

 • Εντοπίζει, σαρώνει και διαχειρίζεται διευθύνσεις IP σε ένα εταιρικό δίκτυο
 • Αντιστοιχίζει κάθε θύρα μεταγωγέα στη συνδεδεμένη συσκευή της, έως και τη φυσική του θέση
 • Αναγνωρίζει και αποκλείει παράνομα συστήματα και συσκευές πριν διεισδύσουν στο δίκτυο
 • Δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων διαμόρφωσης εκκίνησης και χρόνου εκτέλεσης των δρομολογητών και μεταγωγέων Cisco
 • Παρακολουθεί και αναλύει τη χρήση του εύρους ζώνης δικτύου πραγματικού χρόνου οποιασδήποτε συσκευής SNMP
Applications Manager

Παρακολούθηση απόδοσης διακομιστή και εφαρμογής

Applications Manager

 • Ανακαλύψτε διακομιστές εφαρμογών, βάσεις δεδομένων διακομιστών, υπηρεσίες web, συναλλαγές και εφαρμογές σε cloud στο ετερογενές κέντρο δεδομένων σας
 • Εντοπίστε συμφορήσεις στην απόδοση έγκαιρα, βρείτε γρήγορα τη βασική αιτία και επιλύστε εκ των προτέρων τα προβλήματα, προτού επηρεάσουν τους τελικούς χρήστες
 • Ανακαλύψτε με ακρίβεια πώς οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές σας με τη βοήθεια της πραγματικής παρακολούθησης χρήστη. Εξασφαλίστε βέλτιστη εμπειρία χρήστη για τις εφαρμογές σας web
 • Αποκτήστε προγραμματισμό δυναμικότητας και πληροφορίες για διάφορες τάσεις, ώστε να σχεδιάσετε καλύτερα την επέκταση της επιχείρησής σας
OpManager MSP

Λογισμικό παρακολούθησης δικτύων και διακομιστών για MSPs

OpManager MSP

 • Η αρχιτεκτονική πολλαπλών μισθωτών του OpManager MSP, σας βοηθά να χειρίζεστε τις λειτουργίες δικτύου πολλαπλών πελατών ταυτόχρονα, από μια κεντρική κονσόλα.
 • Έχοντας συμβατότητα με συσκευές όλων των μεγάλων κατασκευαστών της αγοράς, το OpManager MSP είναι ένα από τα πλέον προσαρμόσιμα εργαλεία για τη διαχείριση του δικτύου.
 • Ενσωματώνοντας λειτουργίες διαχείρισης χρηστών, εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον εργαλείο διαχείρισης ταυτότητας από τρίτους κατασκευαστές.
 • Δημιουργήστε αναφορές απόδοσης και διαθεσιμότητας για συγκεκριμένους πελάτες κατά παραγγελία ή προγραμματίστε τη δημιουργία αναφορών σε προκαθορισμένο χρόνο.
 • Δημιουργήστε πίνακες ελέγχου για συγκεκριμένους πελάτες για να παρακολουθείτε όλα τα κρίσιμα δεδομένα που σχετίζονται με την απόδοση και την εύρυθμη λειτορυγία του δικτύου, σε μία οθόνη.