• Διαχείριση δικτύου, διακομιστή, κίνησης, διαμορφώσεων, αρχείων καταγραφής
  τείχους προστασίας και διευθύνσεων IP
  με το OpManager Plus Κάντε λήψη τώρα Διαχείριση δικτύου, διακομιστή, κίνησης, διαμορφώσεων, αρχείων καταγραφής τείχους προστασίας και διευθύνσεων IP με το OpManager Plus

Λογισμικό διαχείρισης δικτύου "όλα σε ένα"

Το OpManager Plus είναι μια ενσωματωμένη λύση διαχείρισης απόδοσης δικτύου που εξαλείφει την ανάγκη για πολλαπλά εργαλεία παρακολούθησης και παρέχει μεγαλύτερη ορατότητα σε ολόκληρο το δίκτυό σας. Το OpManager Plus διαθέτει προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης δικτύου για την παρακολούθηση δικτύων, διακομιστών, διευθύνσεων IP και θυρών μεταγωγέα, τη διαχείριση εύρους ζώνης και διαμορφώσεων δικτύου, και την ανάλυση των αρχείων καταγραφής τείχους προστασίας πριν από την αρχειοθέτησή τους. Απαλλαγείτε από τα τυφλά σημεία του δικτύου σας, αναπτύσσοντας αυτήν την ισχυρή, ενσωματωμένη λύση με την ενοποιημένη προσέγγιση στη διαχείριση δικτύου.

Netzwerk-Monitoring

Παρακολούθηση δικτύου

Το OpManager Plus παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία όλων των συσκευών του δικτύου σε πραγματικό χρόνο μέσω διαφόρων πρωτοκόλλων. Μπορεί:

 • Να παρακολουθεί κρίσιμες μετρήσεις δικτύου, όπως απώλεια πακέτου, σφάλματα και απορρίψεις.
 • Να παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία του υλικού των συσκευών.
 • Να παρακολουθεί την ποιότητα των συνδέσεων WAN και VoIP.
 • Να αποστέλλει ειδοποιήσεις με βάση τα καθορισμένα όρια.
 • Να προωθεί, να λαμβάνει και να παρακολουθεί αρχεία καταγραφής συστήματος και παγίδες.

Δείτε περισσότερα...

Παρακολούθηση διακομιστών

Το OpManager Plus παρακολουθεί αποτελεσματικά την κατάσταση, τη διαθεσιμότητα, την εύρυθμη λειτουργία και την απόδοση τόσο των φυσικών όσο και των εικονικών διακομιστών. Επίσης:

 • Παρακολουθεί τη χρήση της CPU και του δίσκου.
 • Παρακολουθεί τους διακομιστές Exchange, τους διακομιστές εφαρμογών και την υπηρεσία καταλόγου Active directory.
 • Παρακολουθεί τις υπηρεσίες και τις διεργασίες των Windows.
 • Παρακολουθεί δέσμες ενεργειών και URL.
 • Βοηθά στην κατανομή πόρων και τον προγραμματισμό δυναμικότητας.
 • Διαθέτει περισσότερες από 100 αναφορές διακομιστή.
Παρακολούθηση διακομιστών
Διαχείριση εύρους ζώνης

Διαχείριση εύρους ζώνης

Το OpManager Plus υποστηρίζει τα NetFlow, sFlow, cFlow, J-Flow, AppFlow, FNF, IP FIX και NetStream, για να σας βοηθήσει να διερευνήσετε το ριζικό επίπεδο της κίνησης και να διαχειριστείτε αποτελεσματικά το εύρος ζώνης. Μπορείτε επίσης:

 • Να προσδιορίσετε την κατανάλωση κίνησης ανά εφαρμογή, διεύθυνση IP ή διασύνδεση.
 • Να εντοπίσετε τη βασική αιτία ενός προβλήματος εύρους ζώνης δικτύου.
 • Να λάβετε ειδοποιήσεις βάσει ορίου, όταν η κατανάλωση εύρους ζώνης υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο όριο.
 • Να διαμορφώσετε την κίνηση αλλάζοντας τις πολιτικές.
 • Να προβλέψετε τη μελλοντική χωρητικότητα εύρους ζώνης.

Διαχείριση διαμόρφωσης δικτύου

Το OpManager Plus σάς βοηθά να αυτοματοποιήσετε τις αλλαγές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των συσκευών και παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για όλες τις συσκευές του δικτύου σας και τις διαμορφώσεις τους. Ορισμένες από τις βασικές του δυνατότητες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Υποστήριξη διαχείρισης διαμόρφωσης για πολλούς προμηθευτές υλικού εξοπλισμού.
 • Διαμόρφωση γραμμής βάσης για διαχείριση αλλαγής συσκευών.
 • Διαχείριση χρηστών.
 • Παρακολούθηση αλλαγών διαμόρφωσης σε πραγματικό χρόνο.
 • Παρακολούθηση συμμόρφωσης και δημιουργία αναφορών.
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων και αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφής.
Network Configuration Management
Ανάλυση αρχείων καταγραφής τείχους προστασίας

Ανάλυση αρχείων καταγραφής τείχους προστασίας

Το OpManager Plus επεκτείνει την υποστήριξη στα τείχη προστασίας σας, συλλέγοντας, αναλύοντας και αρχειοθετώντας δεδομένα αρχείου καταγραφής. Με την ανάλυση των αρχείων καταγραφής, είναι εύκολο:

 • Να λάβετε πληροφορίες σχετικά με πιθανές επιθέσεις δικτύου και παραβιάσεις ασφαλείας.
 • Να βελτιώσετε την ασφάλεια μέσω εκτεταμένης ανάλυσης αρχείων καταγραφής.
 • Να παρακολουθήσετε το VPN και τον διακομιστή μεσολάβησης σε πραγματικό χρόνο.
 • Να διαχειριστείτε τις πολιτικές τείχους προστασίας για βέλτιστη απόδοση.

Διαχείριση διεύθυνσης IP και θύρας μεταγωγέα

Διαχειριστείτε εύκολα διευθύνσεις IP και θύρες μεταγωγέα με το OpManager Plus:

 • Με τον εντοπισμό διαθέσιμων και χρησιμοποιημένων διευθύνσεων IP σε υποδίκτυα IPv4 και IPv6.
 • Με την προβολή των διευθύνσεων IP, Mac, VLAN, της κατάστασης και της διαθεσιμότητας κάθε θύρας μεταγωγέα.
 • Με τη διαχείριση του εύρους διακομιστή DHCP των Windows.
 • Με την παρακολούθηση δικτύων και κίνησης βάσει SNMP.
IP-Adress- und Switch-Port-Management
Διαχείριση εφαρμογών

Διαχείριση εφαρμογών

Μάθετε περισσότερα για τις κρίσιμες εφαρμογές της επιχείρησής σας και τους διακομιστές στους οποίους εκτελούνται με την προσθήκη του Applications Manager, που θα σας βοηθήσει:

 • Να παρακολουθείτε διακομιστές web, υπηρεσίες και βάσεις δεδομένων.
 • Να εκτελείτε διαγνωστικό έλεγχο σε επίπεδο κώδικα για εφαρμογές Java, .NET και Ruby.
 • Να παρακολουθείτε στοιχεία ενδιάμεσου λογισμικού και ανταλλαγής μηνυμάτων.
 • Να παρακολουθείτε την υποδομή cloud, κοντέινερ και υβριδικού IT.