Το OS Deployer είναι μια ολοκληρωμένη λύση που αυτοματοποιεί τη διαδικασία δημιουργίας ειδώλου δίσκου και την ανάπτυξη λειτουργικού συστήματος. Με λίγα απλά βήματα, οι διαχειριστές μπορούν να αποτυπώσουν το είδωλο δίσκου διαφορετικών εκδόσεων του λειτουργικού συστήματος, να προσαρμόσουν τις εικόνες σύμφωνα με τις ανάγκες των ρόλων χρήστη και των τμημάτων μιας επιχείρησης, και να αναπτύξουν τις εικόνες του λειτουργικού συστήματος σε πολλούς υπολογιστές στο δίκτυο.

Το OS Deployer παρέχει στους διαχειριστές τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες απεικόνισης και ανάπτυξης που μπορούν να βοηθήσουν τις ομάδες IT να εξοικονομήσουν χρόνο και προσπάθεια. Επιπλέον, βοηθά τις επιχειρήσεις να μειώσουν την υποστήριξη, την εκπαίδευση και το κόστος συντήρησης, επιτρέποντάς τους να τυποποιήσουν ένα μοναδικό λειτουργικό σύστημα στους υπολογιστές του δικτύου.

3 απλά βήματα για την απεικόνιση και την ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος

Δημιουργία

Δημιουργήστε ένα είδωλο του λειτουργικού συστήματος χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές δημιουργίας ειδώλου ηλεκτρονικά ή εκτός σύνδεσης.

Εξατομίκευση

Προσαρμόστε την εικόνα για ανάπτυξη σύμφωνα με τους ρόλους χρήστη και τα τμήματα της επιχείρησης.

Ανάπτυξη

Αναπτύξτε το είδωλο του λειτουργικού συστήματος σε πολλούς υπολογιστές χρησιμοποιώντας μοναδικές τεχνικές, όπως κωδικούς πρόσβασης ελέγχου ταυτότητας του OS Deployer.

Βασικές δυνατότητες

Δημιουργία ειδώλου ζωντανών μηχανημάτων

Δημιουργήστε το είδωλο ενός ζωντανού μηχανήματος που λειτουργεί στο δίκτυο χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγικότητα του τελικού χρήστη..

Αναπτύξτε με μοναδικό τρόπο το λειτουργικό σύστημα

Αναπτύξτε εύκολα τα λειτουργικά συστήματα χρησιμοποιώντας μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης ελέγχου ταυτότητας, αποχαιρετώντας τις παραδοσιακές μη αυτόματες μεθόδους ανάπτυξης.

Ανάπτυξη ανεξάρτητη από τη χρήση υλικού

Αναπτύξτε ένα τυποποιημένο είδωλο του λειτουργικού συστήματος σε οποιονδήποτε υπολογιστή, ανεξάρτητα από τον προμηθευτή ή το μοντέλο. Το OS Deployer διαμορφώνει αυτόματα τις κατάλληλες ρυθμίσεις και εγκαθιστά τα απαιτούμενα προγράμματα οδήγησης.

Προσαρμογή ανάπτυξης

Προσαρμόστε την εικόνα για ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις δραστηριότητες μετά την ανάπτυξη και τις εφαρμογές που θα εγκατασταθούν στον υπολογιστή προορισμού μετά την ανάπτυξη.

Ανάπτυξη των λειτουργικών συστημάτων οπουδήποτε

Αναπτύξτε τα λειτουργικά συστήματα σε όλους τους απομακρυσμένους υπολογιστές του γραφείου από μία κεντρική κονσόλα.

Πολλές επιλογές εκκίνησης

Πραγματοποιήστε εκκίνηση των μεμονωμένων υπολογιστών προορισμού εύκολα, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες επιλογές μέσων, όπως ISO, USB και PXE.

Το OS Deployer σάς επιτρέπει

Να ελαχιστοποιήσετε τις
μη αυτόματες προσπάθειες

Να μειώσετε
το κόστος

Να τυποποιήσετε
τα συστήματα

Να μειώσετε τις
ώρες εργασίας

Διατίθεται σε 3 εκδόσεις

Δωρεάν έκδοση

Έως 4 σταθμοί εργασίας & 1 διακομιστής
 • Κατάλληλη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Πλήρως λειτουργική
 • Έως 4 σταθμοί εργασίας & 1 διακομιστής
Ξεκίνα

Επαγγελματική έκδοση

Κατάλληλη για υπολογιστές σε δίκτυο LAN
 • Απεικόνιση εντός/εκτός σύνδεσης
 • Ανάπτυξη πολλαπλής/μοναδικής διανομής
 • Ανάπτυξη ανεξάρτητη από τη χρήση υλικού
 • Ρυθμίσεις ειδικά για τον υπολογιστή
 • Χειρισμός SID
Λήψη

Έκδοση επιχειρήσεων

Κατάλληλη για υπολογιστές σε δίκτυο WAN
 • Απεικόνιση εντός/εκτός σύνδεσης
 • Ανάπτυξη πολλαπλής/μοναδικής διανομής
 • Ανάπτυξη ανεξάρτητη από τη χρήση υλικού
 • Ρυθμίσεις ειδικά για τον υπολογιστή
 • Χειρισμός SID
 • Απομακρυσμένη ανάπτυξη γραφείου
Λήψη