Με το OS Deployer, οι διαχειριστές σας μπορούν να δημιουργήσουν ένα κύριο είδωλο του λειτουργικού συστήματος και να το αναπτύξουν σε υπολογιστές και διακομιστές από μια κεντρική θέση.

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν