Δυνατότητες του Password Manager Pro

 

Διαχείριση προνομιακών λογαριασμών

 

Εντοπισμός λογαριασμών, προστασία και διαχείριση κωδικών πρόσβασης

 • Εντοπισμός προνομιακών λογαριασμών
 • Κεντρικός θάλαμος κωδικών πρόσβασης
 • Ψηφιακά κλειδιά, έγγραφα, λογαριασμοί web
 

Παροχή πρόσβασης, έλεγχοι και προνομιακή διαχείριση

 • Κυριότητα κωδικών πρόσβασης και λεπτομερής κοινή χρήση
 • Ενσωμάτωση AD/LDAP
 • Έλεγχος αποδέσμευσης και προηγμένη ροή εργασιών
 

Απομακρυσμένος συγχρονισμός κωδικών πρόσβασης

 • Αυτοματοποιημένες επαναφορές κωδικών πρόσβασης
 • Ευρύ φάσμα συστημάτων προορισμού
 • Διαχείριση κωδικών πρόσβασης υποδομής Windows
 • Επιβολή πολιτικών
 • Κατάργηση διαπιστευτηρίων που είναι ενσωματωμένα στον κώδικα
 • Δέσμες ενεργειών μετά την επαναφορά
 
 

Διαχείριση προνομιακών περιόδων λειτουργίας

 
 • Κορυφαία απομακρυσμένη πρόσβαση
 • Διαμόρφωση διακομιστή jump
 • Εγγραφή προνομιακών περιόδων λειτουργίας
 • Διπλοί έλεγχοι
 • Πλήρης έλεγχος περιόδου λειτουργίας, αναπαραγωγή
 • Αυτόματη σύνδεση σε ιστοτόπους, εφαρμογές

Ασφαλές και έτοιμο για επιχειρήσεις

 
 • Μηχανισμός δημιουργίας θαλάμου
 • Ασφαλής μετάδοση δεδομένων
 • Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων
 • Λειτουργία συμβατή με FIPS 140-2
 • Ενσωμάτωση συστήματος καταγραφής και διαχείρισης προβλημάτων μέσω δελτίων
 • Διαχείριση ομόσπονδης ταυτότητας
 • Κλειδί SSH και πιστοποιητικό SSL
 • Ενοποίηση διαχείρισης
 

Έλεγχος, διαχείριση σε πραγματικό χρόνο, αναφορές και συμμόρφωση

 
 • Ολοκληρωμένα ίχνη ελέγχου
 • Αναφορές πρόσβασης και δραστηριοτήτων
 • Προσαρμοσμένες αναφορές
 • Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο
 • Έτοιμες αναφορές συμμόρφωσης
 • Ενσωμάτωση SIEM

Αποκατάσταση καταστροφής, υψηλή διαθεσιμότητα και φορητότητα

 
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο
 • Γρήγορη αποκατάσταση
 • Αρχιτεκτονική υψηλής διαθεσιμότητας
 • Πρόσβαση από κινητές συσκευές
 • Ασφαλής πρόσβαση εκτός σύνδεσης
 • Προβλέψεις για λογαριασμούς έκτακτης ανάγκης (breakglass)

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν