Διαχείριση δικαιωμάτων ταυτότητας

Ισχυρές λύσεις για την καλύτερη διαχείριση προνομιακών λογαριασμών χρηστών, τον πλήρη έλεγχο διαχειριστικής πρόσβασης σε κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία IT και την επιτυχή αντιμετώπιση των απαιτήσεων συμμόρφωσης.

Password Manager Pro

Προστασία προνομιακού λογαριασμού και διαχείριση πρόσβασης για επιχειρήσεις

Password Manager Pro

 • Ανακαλύψτε, αποθηκεύστε, ελέγξτε, επιθεωρήστε και παρακολουθήστε προνομιακούς λογαριασμούς.
 • Αποθηκεύστε κεντρικά τους κωδικούς πρόσβασης και αυτοματοποιήστε τις συχνές αλλαγές κωδικών πρόσβασης σε κρίσιμα συστήματα, για να βελτιώσετε την παραγωγικότητα IT.
 • Καθιερώστε προληπτικούς και διερευνητικούς ελέγχους ασφαλείας με ροές εργασιών έγκρισης και ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την πρόσβαση με κωδικό πρόσβασης.
 • Ελέγξτε την πρόσβαση σε πόρους IT και σε εφαρμογές με βάση τους ρόλους και τις αρμοδιότητες της εργασίας.
 • Ξεκινήστε άμεσες συνδέσεις RDP, SSH και SQL με απομακρυσμένα συστήματα από μια ασφαλή πύλη.
 • Καταγράψτε και ελέγξτε όλα τα δικαιώματα πρόσβασης για πλήρη καταγραφή κάθε δραστηριότητας χρήστη.
 •  
 • Αξιοποιήστε την υποστήριξη εικονικής διαμόρφωσης για να προστατεύσετε την υποδομή σας που εκτελείται σε συστήματα AWS και Azure.
Password Manager Pro MSP

Ολοκληρωμένη διαχείριση ταυτότητας με δικαιώματα για τους παρόχους υπηρεσιών

Password Manager Pro MSP

 • Αποθηκεύστε με ασφάλεια και διαχειριστείτε τους προνομιακούς λογαριασμούς πελατών από μια κεντρική κονσόλα, η οποία υποστηρίζεται από την αρχιτεκτονική πολλών μισθωτών για τον σαφή διαχωρισμό των δεδομένων.
 • Κοινοποιήστε επιλεκτικά τα διαπιστευτήρια μεταξύ των τεχνικών MSP για τον έλεγχο της πρόσβασης στα δίκτυα των πελατών.
 • Παρέχετε προστασία κρίσιμων δεδομένων που ξεπερνά τις οδηγίες ασφαλείας βέλτιστης πρακτικής των πελατών για ευαίσθητες πληροφορίες.
 •  
 • Αποδείξτε την ασφάλεια με λεπτομερείς αναφορές σχετικά με τις λεπτομέρειες πρόσβασης, την επιβολή πολιτικών και την τήρηση αυστηρών ελέγχων, για να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των πελατών.
ADManager Plus

Διαχείριση δικαιωμάτων ταυτότητας και πρόσβασης για επιχειρήσεις.

ADManager Plus

 • Παρέχετε μαζικά τους λογαριασμούς χρηστών και εκχωρήστε τους τα δικαιώματα που χρειάζονται με μία μόνο ενέργεια.
 • Παρέχετε προνομιακή πρόσβαση just in time (JIT) στους χρήστες μέσω αυτοματισμών και ροών εργασιών.
 • Χρησιμοποιήστε ενσωματωμένες αναφορές για να αποκτήσετε αναλυτική προβολή των προνομιακών δικαιωμάτων που έχουν χρήστες και ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών που έχουν αποκτήσει προνομιακή πρόσβαση ως μέλη ένθετων ομάδων.
 • Διαχειριστείτε και δημιουργήστε αναφορές για δικαιώματα φακέλου (κοινόχρηστους και NTFS) που διατηρούν προνομιούχοι χρήστες και ομάδες.
 • Κλειδώστε αυτόματα προνομιακούς λογαριασμούς που είναι ανενεργοί για κάποιο χρονικό διάστημα.
 •  
 • Δημιουργήστε προνομιακούς ρόλους για ανάθεση εργασιών και ελέγξτε τις ενέργειες που εκτελούνται από αυτούς τους πληρεξούσιους, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που εκτελέστηκαν, του αντικειμένου στο οποίο εκτελέστηκαν και του χρόνου κατά τον οποίο εκτελέστηκαν.
ADSelfService Plus

Ασφάλεια προνομιακής πρόσβασης και προνομιακού λογαριασμού από το χρήστη.

ADSelfService Plus

 • Δώστε τη δυνατότητα στους χρήστες να ζητούν πρόσβαση σε προνομιακές ομάδες.
 • Ενεργοποιήστε μια ροή εργασιών έγκρισης πολλαπλών επιπέδων για αιτήματα από το χρήστη σε προνομιακούς λογαριασμούς.
 • Ενισχύστε την ασφάλεια των προνομιακών λογαριασμών, ενεργοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων.
 •  
 • Προστατέψτε τους προνομιακούς λογαριασμούς από επιθέσεις κωδικών πρόσβασης, ενεργοποιώντας τις απαιτήσεις της πολιτικής σύνθετων κωδικών πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένου ενός κανόνα λεξικού.
Key Manager Plus

Διαχείριση κλειδιού SSH και κύκλου ζωής πιστοποιητικού SSL

Key Manager Plus

 • Ανακαλύψτε όλα τα κλειδιά SSH και τα πιστοποιητικά SSL στο δίκτυό σας και ενοποιήστε τα σε ένα ασφαλές, κεντρικό αποθετήριο.
 • Δημιουργήστε και αναπτύξτε νέα ζεύγη κλειδιών στα συστήματα προορισμού και εναλλάσσετέ τα περιοδικά.
 • Διαχειριστείτε κεντρικά τη διαδικασία δημιουργίας πιστοποιητικού και CSR. Εντοπίστε και εξαλείψτε τα αδύναμα πιστοποιητικά SHA-1.
 • Αυτοματοποιήστε τη λήψη, την ανάπτυξη, την ανανέωση και την ανάκληση πιστοποιητικών SSL για δημόσιους τομείς μέσω μιας ενοποίησης με το Let's Encrypt.
 • Αναπτύξτε τα νέα πιστοποιητικά στους αντίστοιχους τελικούς διακομιστές τους. Εντοπίστε και αποκαταστήστε τυχόν ευπάθειες στη διαμόρφωση, αδύναμες οικογένειες προγραμμάτων κρυπτογράφησης κ.λπ.
 •  
 • Ξεκινήστε απευθείας συνδέσεις SSH με συστήματα προορισμού, ελέγξτε και παρακολουθήστε όλη τη δραστηριότητα των χρηστών.