Realtime auditing van Windows Active Directory

Zorg ervoor dat belangrijke resources binnen het netwerk, zoals domeincontrollers, in realtime worden gecontroleerd, bewaakt en gerapporteerd met complete informatie over gebruikers, groepen, GPO, computer, wijzigingen van de organisatie-eenheid, met ruim 200 gedetailleerde gebeurtenisspecifieke rapporten en directe e-mailwaarschuwingen.

 • Auditing van Active Directory
 • Active Directory-auditrapporten
 • Acties voor gebruikersbeheer bijhouden
 • Auditrapporten voor gebruikersbeheer
 • Auditing van Active Directory-machtigingswijzigingen
 • Accountvergrendelingen analyseren
 • SIEM-auditoplossing
 • Auditrapporten voor Active Directory-groepen
 • Werkuren medewerkers
 • Realtime AD-bewaking
 • Bewaking van geprivilegieerde gebruikers
 • Gebruikersaanmeldingen volgen
 • Auditrapporten voor gebruikersaanmeldingen
 • Auditing van GPO-wijzigingen
 • Geavanceerde GPO-auditrapporten
 • Wijzigingen van nieuwe/oude AD-kenmerken
 • Active Directory waarschuwingen en e-mailmeldingen
 • Auditing van Windows-beveiligingslogboek
 • Auditing van Active Directory LAPS
 • Active Directory-beveiligingscontrole
 • Detectie van interne bedreigingen
 • Controle van wijzigingen in Active Directory

Auditing van Windows aan-/afmeldingen

Controleer de kritieke aan-/afmeldingen bij werkstations in combinatie met de tijdsduur. Bekijk en plan grafische rapporten met e-mailwaarschuwingen voor periodieke analyses en snelle reacties bij beveiligingsrisico's.

 • Auditing van Windows-werkstations
 • Rapporten omtrent aanmeldhistorie van gebruikers
 • Gebruikersaanmeldingen volgen
 • Auditing van lokaal aan-/afmelden van gebruikers
 • Auditing van verwijderbare opslag
 • Bewaking van bestandsintegriteit
 • Auditing van geplande taken en processen
 • Alle auditrapporten voor wijzigingen van Windows-werkstations
 • Auditrapporten en directe waarschuwingen

Auditing van Windows-bestandsservers

Volg op een veilige manier het aanmaken van bestanden, aanpassen en verwijderen van een (niet-)geautoriseerde toegang. En dit alles met gedetailleerde forensische gegevens van de wijzigingen in de documenten met betrekking tot hun bestands- en mapstructuur, shares en machtigingen.

 • Auditing van Windows-bestandsservers
 • Wijzigingen en toegangsmachtigingen
 • Auditing van NetApp-filer
 • Bewaking van bestandswijzigingen
 • Auditor van bestandssystemen
 • Auditing van EMC-bestandsservers
 • Ingeplande rapporten en waarschuwingen
 • Auditing van bestandsserverclusters
 • Bewaking van bestandstoegang
 • Compliance-auditrapporten
 • Alle auditrapporten voor wijzigingen van Windows-bestandsservers
 • Auditing van bestandsshares

Auditing van Windows-servers

Volg aan- en afmeldingen, plan het tracken van gebeurtenissen zoals RADIUS-logon, Terminal Services-activiteit, aanmeldduur en aanmeldhistorie. Audit gerelateerde processen door tracking van taken voor Windows-schema's.

 • Auditing van geplande taken en processen
 • Auditing van gebruikersrechten en lokaal beleid
 • Bewaking van bestandsintegriteit
 • ADFS-auditing
 • Printerauditing
 • Compliance-auditrapporten
 • Alle auditrapporten voor wijzigingen van lidservers

Compliance-auditrapporten

Voldoe aan de compliance-eisen van SOX, HIPAA, PCI-DSS, FISMA en GLBA die een effectieve controle van informatiebeveiliging vereisen met voortdurende monitoring, auditing en rapportage van elke wijziging in de Windows Active Directory en Server-omgeving.

 • SOX-compliance
 • PCI-DSS-compliance
 • HIPAA-compliance
 • FISMA-compliance
 • GLBA-compliance
 • GDPR-compliance

Meer informatie

ADAudit Plus Trusted By

Eén enkele oplossing voor volledige audit en rapportage van Active Directory