Actieve en inactieve gebruikers in Active Directory weergeven met behulp van PowerShell-scripts?

Kijk verder om te weten hoe u de lijst met actieve en inactieve gebruikers in Active Directory (AD) kunt weergeven met PowerShell en hoe u dit eenvoudiger kunt doen met ADManager Plus, een uitgebreide Active Directory-beheeroplossing.

Windows PowerShell

Rapport van actieve gebruikers:

 • Identificeer het domein waarvoor het rapport van actieve gebruikers gegenereerd moet worden.
 • Maak en compileer het script voor het genereren van het rapport van actieve gebruikers. Voer het script uit in PowerShell.
 • Voorbeeld van script voor het weergeven en exporteren van actieve AD-gebruikers:

Voorbeeld van PowerShell-script:

 Copied
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned $UserCredential = Get-Credential $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection Import-PSSession $Session -DisableNameChecking New-MailboxImportRequest -Mailbox "john@example.com" -FilePath \\SERVER01\PSTFiles\Recovered.pst -TargetRootFolder Remove-PSSession $Session
Klik om het hele script te kopiëren

Rapport van inactieve gebruikers:

 • Identificeer het domein waarvoor het rapport van inactieve gebruikers gegenereerd moet worden.
 • Maak en compileer het script voor het genereren van het rapport van inactieve gebruikers. Voer het script uit in PowerShell.
 • Voorbeeld van script voor het weergeven en exporteren van rapport met inactieve AD-gebruikers:
 Copied
PS C:\> Import-module activedirectory $DaysInactive = 30 $time = (Get-Date).Adddays(-($DaysInactive)) Get-ADUser -Filter {LastLogonTimeStamp -gt $time -and enabled -eq $true} -Properties LastLogonTimeStamp | select-object Name,@{Name="Stamp"; Expression={[DateTime]::FromFileTime
($_.lastLogonTimestamp).ToString('yyyy-MM-dd_hh:mm:ss')}}
| export-csv C:\Scripts\activeusers.csv -notypeinformation
Klik om het hele script te kopiëren

ADManager Plus

Rapport van actieve gebruikers:

 • Ga naar Rapporten > Aangepaste rapporten > Gebruikersrapporten > Actieve gebruikers
 • Selecteer het Domein waarvoor u het rapport van actieve gebruikers wilt genereren. Klik op Genereren. U kunt het rapport exporteren als CSV, PDF, XLSX of HTML.

Schermafbeelding

Active users report in active directory using powershell

Rapport van inactieve gebruikers:

 • Ga naar Rapporten > Gebruikersrapporten > Aanmeldingsrapporten > Inactieve gebruikers.
 • Selecteer het Domein waarvoor u het rapport van inactieve gebruikers wilt genereren. Klik op Genereren. U kunt het rapport exporteren als CSV, PDF, XLSX of HTML.

Schermafbeelding

inactive users report in active directory using powershell

» Start Gratis proefversie voor 30 dagen

Hoewel het genereren en exporteren van gebruikersrapporten met systeemeigen tools als PowerShell er eenvoudig uitziet, zijn er wel enkele beperkingen, zoals:

 • PowerShell-scripts kunnen alleen worden uitgevoerd vanaf computers waarop de rol Active Directory Domain Services is geïnstalleerd.
 • De syntaxis, parameters en iteraties moeten correct zijn. Een typefoutje of onjuiste syntaxis kan moeilijk te herkennen en te corrigeren zijn, vooral als het script lang is.
 • Het script moet opnieuw worden geschreven als het rapport voor een andere periode moet worden gegenereerd.

ADManager Plus helpt u om deze informatie uit de webgebaseerde GUI-console te halen door middel van vooraf gedefinieerde rapporten met een lijst van actieve en inactieve gebruikers. Verder kunt u vanuit de rapporten ook beheeracties uitvoeren, zoals wijzigen, verwijderen, enz. De rapporten in ADMP geven u ook de mogelijkheid om het verwijderen van inactieve AD-accounts te automatiseren. Hier vindt u meer informatie erover.

Bekijk meer dan 200 ingebouwde één klik-rapporten voor Active Directory.

  Gratis proefperiode starten.
 • Begin aan uw traject van AD-beheer, rapportage en automatisering zonder script met ADManager Plus.
 •  
 • Door te klikken op 'Uw gratis proefversie nu aanvragen', gaat u akkoord met de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid.
 • Danke für das Herunterladen!

  Ihr Download sollte in 15 Sekunden automatisch beginnen. Wenn nicht, klicken Sie hier, um es manuell herunterzuladen.

Ze vertrouwen ons

1 enkele oplossing voor het beheer en rapportage van uw AD