PowerShell-rapporten voor AD-groepen

Realtime inzichten over groepslidmaatschap, type en bereik kunnen Active Directory (AD)-beheerders helpen om groepsobjecten beter te beheren. Veel beheerders gebruiken de PowerShell-technologie van Microsoft voor algemene query's en het ophalen van gedetailleerde informatie. Hieronder staan enkele belangrijke PowerShell-scripts en -opdrachten voor het genereren van AD-groepsrapporten. Verderop vindt u een tool die het rapporteren over AD-groepen nog eenvoudiger maakt door u te helpen die AD-rapporten in een handomdraai te genereren met een intuïtieve, uniforme webconsole.

Groepslidmaatschaprapporten

Get-ADGroupMember -Identity administrators

Distributiegroeplijst

Get-ADGroup -Filter 'GroupCategory -eq 0' -Properties *

Distributiegroepsledenlijst

Get-ADGroup -Filter 'GroupCategory -eq 0' -Properties * Get-msoluser

Rapport van geneste groepen

Beperking: Kan niet genereren met een enkele cmdlet. Er moet een script worden geschreven voor het ophalen van leden en daarna het achtereenvolgens ophalen van groepen voor het resultaat. Na het vergelijken van de DN om duplicaten te elimineren, moet hetzelfde proces worden herhaald voor elk lid van de geselecteerde groep.

De methode van ADManager Plus

In organisaties komt het niet vaak voor dat we zulke eenvoudige rechttoe rechtaan scenario's tegenkomen, zoals de hierboven genoemde. Echte use-cases omvatten een veelvoud aan dingen. Vaak moeten beheerders uitgebreid programmeren in PowerShell, syntaxis onderzoeken en meerdere keren herhalen voor correctheid; al deze taken kunnen een nachtmerrie worden voor beheerders. PowerShell is zeker krachtig, maar tegen welke prijs? Vaak zijn er veel kosten voor lange werkuren die nodig zijn bij het werken met scripts.

De grootste beperking van PowerShell-rapporten is dat ze niet uitvoerbaar zijn. AD-beheerders moeten hun werk vanuit één venster kunnen doen zonder te hoeven schakelen tussen meerdere consoles.

Hier ziet u hoe u uzelf kunt behoeden voor de last en eentonigheid bij het maken, testen en uitvoeren van oneindige regels PowerShell-scripts voor het genereren van rapporten over AD-groepsobjecten.

Met Active Directory Group-rapporten kunnen beheerders met slechts een paar klikken snel een overzicht krijgen van beveiligingsgroepen, distributiegroepen, belangrijke groepen in termen van objecten, etc. AD Manager Plus vereenvoudigt rapportage voor Active Directory met op GUI gebaseerde, planbare rapporten.

ADManager Plus biedt kant-enklare groepsrapporten, waaronder recent gemaakte, gewijzigde of verwijderde groepen, die u automatisch kunt genereren en exporteren wanneer u ze nodig heeft.

Krijg inzicht in groepsgegevens op basis van het type en het bereik van de groepen. Genereer rapporten over de details van het groepstype, zoals of het een beveiligingsgroep of distributiegroep is, evenals het bereik van de groep (mondiaal, lokaal domein of universeel).

Gedetailleerde groepsledenrapporten halen het volledige overzicht op van alle objecten, zoals gebruikers, groepen, computers en contacten, die lid zijn van de opgegeven Active Directory-groep of de geneste groepen ervan.

Rapport van geneste groepen identificeren alle groepen waar een gebruiker toe behoort. Bijvoorbeeld: Gebruiker Jan is lid van de Gebruikersgroep en die groep is weer lid van Domeingebruikersgroep. ADManager Plus kan, in tegenstelling tot systeemeigen Active Directory-tools of PowerShell, inzoomen en specificeren dat Jan ook lid is van de Domeingebruikersgroep.

Naast de vooraf gemaakte groepsrapporten geeft ADManager Plus ook gebruikersrapporten, computerrapporten, GPO-rapporten en meer, voor vereenvoudigde en snelle rapportage van Active Directory. Met de rapporten die specifiek zijn voor Exchange Server, is ADManager Plus ook geschikt voor rapportage van Exchange.

Beheer Active Directory-groepen met scriptvrije rapporten van ADManager Plus.

  Gratis proefperiode starten.
  • Begin aan uw traject van AD-beheer, rapportage en automatisering zonder script met ADManager Plus.
  •  
  • Door te klikken op 'Uw gratis proefversie nu aanvragen', gaat u akkoord met de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid.
  • Danke für das Herunterladen!

    Ihr Download sollte in 15 Sekunden automatisch beginnen. Wenn nicht, klicken Sie hier, um es manuell herunterzuladen.

Ze vertrouwen ons

1 enkele oplossing voor het beheer en rapportage van uw AD