Back-upoplossing voor Active Directory en Exchange

Beheer back-ups van uw Active Directory en
Exchange-omgevingen vanaf één enkele console.

Active Directory-back-up

Lees meer

 

Exchange-back-up

Lees meer

 

 

rmp-active-directory-lap

 

Geen enkele IT-omgeving, locatie of cloud is immuun voor onbedoelde verwijderingen of wijzigingen. Active Directory en Exchange (zowel lokaal als Exchange Online)-omgevingen zijn geen uitzonderingen op deze regel.

Met RecoveryManager Plus kunt u elke wijziging van AD-objecten als afzonderlijke versie ongedaan maken en deze binnen enkele kliks herstellen naar een eerdere versie. Daarnaast fungeert de software als back-upoplossing voor Exchange. Zo kunt u op elk gewenst moment een back-up maken van uw e-mail, agenda, contactpersonen, journalen, notities, posts en taken en deze ook weer herstellen.

 

Vertrouwd door meer dan 200 wereldwijde ondernemingen

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Active Directory

 • Uitgebreide back-up van AD-objecten: Maak een back-up van alle AD-objecten zoals gebruikers, groepen, groepsbeleidsobjecten (GPO), organisatie-eenheden, Exchange-kenmerken, DNS-gegevens, computers, contactpersonen, groepslidmaatschappen, enzovoort. Vervolgens kunt u kiezen voor deels of compleet herstellen.

 • Herstel zonder opnieuw opstarten: Voer herstelbewerkingen uit zonder dat u uw domeincontrollers opnieuw hoeft op te starten, zodat domeincontrollers voortdurend beschikbaar zijn.

 • Incrementele back-ups: Maak van elke wijziging van objectkenmerken een incrementele back-up als afzonderlijke versie, en herstel AD-objecten met slechts enkele kliks naar de gewenste eerdere versie.

 • Herstel op kenmerkniveau: Herstel afzonderlijke kenmerken van AD-objecten naar de gewenste back-upversie.

 • Prullenbak van Active Directory: Herstel met één klik verwijderde AD-objecten en hun kenmerken, inclusief bovenliggende containers.

 • Back-ups bewaren: Definieer het aantal volledige back-ups dat moet worden bewaard en verwijder oudere volledige back-ups en alle volgende incrementele back-ups, om zo opslagruimte te besparen.

 • AD terugdraaien: Zet AD terug naar een eerder back-uppunt en maak alle wijzigingen ongedaan die na dat tijdstip voor objecten zijn doorgevoerd.

Exchange-back-up

Exchange Online | Lokale Exchange
 • Exchange Online-back-up: Maak een back-up van het complete Exchange Online-domein, inclusief de e-mail, agenda's, contactpersonen, journalen, notities, posts en taken van alle gebruikers.

 • Back-up van lokale Exchange: Maak een back-up van alle items in uw Exchange-organisatie, inclusief de e-mail, agenda's, contactpersonen, journalen, notities, posts en taken van alle gebruikers.

 • Ondersteuning van meerdere tenants: Voeg meerdere tenants/organisaties toe aan RecoveryManager Plus, en maak back-ups en herstel alle Exchange-gegevens vanaf één console.

 • Herstel op itemniveau: Herstel complete postvakken naar de back-upsituatie of herstel zelfs individuele items zoals een enkel e-mailbericht of een agendagebeurtenis uit een back-up.

 • Herstel naar verschillende postvakken: Herstel postvakitems waarvan een back-up is gemaakt naar dezelfde of een ander postvak, of zelfs naar een postvak van een andere tenant.

 • Geavanceerd zoeken: Blader door back-ups en vind specifieke postvakitems met behulp van geavanceerde zoekfilters zoals datum, onderwerp, van, aan, enzovoort.

 • Back-ups bewaren: Definieer hoelang uw Exchange-back-ups moeten worden bewaard en verwijder back-ups waarvan de bewaarperiode is verstreken.

 • Back-ups inplannen: Plan uw back-ups in zodat deze buiten werktijd worden uitgevoerd en uw netwerk zo min mogelijk wordt belast.

 

 

 

Waarom kiezen voor RecoveryManager Plus?

Snelle en eenvoudige implementatie.

Nadat de installatie is voltooid, kunt u in minder dan vijf minuten uw eerste back-up configureren.

Automatiseer uw back-ups van AD en Exchange.

Plan back-ups op vaste intervallen om ervan verzekerd te zijn dat u altijd over de meest recente versie beschikt van uw AD- en Exchange-omgeving.

Delegeer back-uptaken

Geef gebruikers die geen beheerder zijn, rechten om back-upbewerkingen te starten of controleren.

Controleer meerdere domeinen en tenants/organisaties vanaf één punt.

Configureer meerdere AD-domeinen en Exchange Online-tenants/Exchange-organisaties voor back-ups en beheer deze vanaf één dashboard.

Versiebeheer voor back-ups

Onderhoud elke back-up van een AD-object en postvak-entiteit als een aparte versie en herstel deze naar de gewenste eerdere versie.

Beheer uw meldingen.

Organiseer uw profiel voor meldingen en stel in voor welke acties u meldingen wilt ontvangen.

Incrementele back-ups

Maak alleen back-ups van de wijzigingen die na de laatste back-upcyclus zijn doorgevoerd in AD-objecten en postvakken.

Gedetailleerd online herstel van AD-objecten op kenmerkniveau.

Herstel afzonderlijke kenmerken, zelfs wanneer het object zelf niet is verwijderd.

Herstel zonder downtime

Herstel AD-objecten en postvakken zonder enige downtime.

Ontdek meer functies

 

 

Beveilig uw Active Directory- en Exchange-omgeving