Functies van RecoveryManager Plus

 •  

  Active Directory
  Back-up

 •  

  Azure AD
  Back-up

 •  

  Office 365
  Back-up

 •  

  Google Workspace
  Back-up

 •  

  Exchange
  Back-up

 •  

  Zoho
  WorkDrive

Maak een back-up van alle Active Directory-objecten in uw domein. Herstel volledige objecten of zelfs specifieke kenmerken van individuele objecten, afhankelijk van de situatie.
 
Incrementele back-ups

Maak alleen een back-up van de wijzigingen die zijn aangebracht na de laatste back-upcyclus, zodat het back-upproces wordt versneld.

Herstel op kenmerkniveau

Herstel de afzonderlijke kenmerken van objecten die zijn gewijzigd.

Bewaren van back-ups

Definieer een bewaarperiode voor back-ups en verwijder back-upinformatie die niet langer nodig is.

Voer herstelbewerkingen uit zonder uw domeincontrollers opnieuw te opstarten om continue, hoge beschikbaarheid te garanderen.

Wijzigingsbeheer

Draai zelfs de kleinste verandering in de kenmerkwaarde terug om ongewenste wijzigingen ongedaan te maken.

Versiebeheer

Behoud meerdere versies van een back-up voor elk object. Herstel of ga terug naar de versie die u nodig heeft.

Terugdraaien van AD

Draai uw volledige AD, bepaalde OE’s of zelfs afzonderlijke objecten terug naar een eerder moment.

AD-prullenbak

Herstel met één muisklik verwijderde AD-objecten en alle bijhorende kenmerken, inclusief groepslidmaatschappen en wachtwoorden. U kunt het bovenliggende object van een verwijderd object ook herstellen.

Back-up en herstel van AD-gebruikers

Herstel alle kenmerken van een gebruiker of slechts een beperkt aantal, inclusief hun groepslidmaatschap, het laatst ingestelde wachtwoord en nog veel meer.

Back-up en herstel van AD-groep

Maak een back-up van alle wijzigingen aan groepen, waaronder het toevoegen of verwijderen van groepsleden, wijzigingen in de rechten en machtigingen van beveiligingsgroepen, enzovoort. Bij het herstellen van een groep worden verwijderde gekoppelde objecten ook hersteld.

Back-up en herstel van AD-GPO

Back-ups en herstel uitvoeren voor alle groepsbeleidobjecten in uw domein. Houd elke wijziging aan groepsbeleidsobjecten bij en maak elke specifieke wijziging ongedaan, of zet alle wijzigingen in één keer terug.

Back-up en herstel van OE/container

Maak met één klik een back-up van alle AD-objecten in een OE/container. Herstel machtigingen voor delegeren die eerder waren toegewezen tijdens het herstellen van verwijderde OE’s/containers.

Back-up en herstel van AD-computer

Maak een back-up van alle computerobjecten in uw domein. Wanneer een computeraccount wordt hersteld, wordt ook het laatst ingestelde wachtwoord van het computeraccount hersteld. Hierdoor wordt de computer onmiddellijk opnieuw toegevoegd aan het domein.

Back-up en herstel van DNS

Maak back-ups van DNS-zones en -knooppunten in uw domein. Houd DNS-configuratiewijzigingen bij in uw domein en maak er een back-up van voor eenvoudig herstel in geval van een ramp.

Herstel groepslidmaatschap van gebruikers

Als u verwijderde gebruikers herstelt, herstelt u hun groepslidmaatschappen samen met alle andere kenmerken. Herstel de beveiligingsmachtigingen van gebruikers snel, zodat bevoegde gebruikers zonder vertraging toegang hebben tot gevoelige bronnen.

\Back-up en herstel van Exchange-kenmerken

Wijzigingen aan postvakgebruikers, distributiegroepen en e-mailcontacten bijhouden en zoeken. Voer geplande en incrementele back-ups uit van aan Exchange gerelateerde kenmerken en herstel of herstel deze wijzigingen geheel of gedeeltelijk.

Back-up en herstel van AD-contactpersonen

Maak een back-up van alle kenmerken van een contactpersoon, zodat u indien nodig alle kenmerken van dat object of slechts een paar specifieke kenmerken kunt herstellen. Herstel gekoppelde kenmerken, zoals het lidmaatschap van de distributiegroep, manager en directe ondergeschikten. En allemaal tegelijk.

Voeg niet-beheerdersgebruikers toe aan RecoveryManager Plus zodat ze bepaalde taken voor back-ups en herstel kunnen uitvoeren. Wijs aan alle gebruikers een rol toe (bijv. controleur, operator of beheerder) om hen verschillende niveaus van beheerderstoegang te bieden.