Functies van RecoveryManager Plus

  •  

    Active Directory-back-up

  •  

    Back-up van Office 365

  •  

    Exchange-back-up

Maak een back-up van alle Active Directory-objecten in uw domein. Herstel complete objecten of zelfs specifieke kenmerken van afzonderlijke objecten, afhankelijk van de situatie.
Incrementele back-ups

Maak alleen back-ups van de wijzigingen die na de laatste back-upcyclus zijn doorgevoerd, zodat het back-upproces wordt versneld.

Herstel op kenmerkniveau

Herstel afzonderlijke kenmerken van objecten die zijn aangepast.

Back-ups bewaren

Definieer een bewaarperiode voor back-ups en verwijder back-upgegevens die niet meer nodig zijn.

Herstel zonder opnieuw opstarten

Voer herstelbewerkingen uit zonder dat u uw domeincontrollers opnieuw hoeft op te starten en zodat u een continue, hoge beschikbaarheid kunt garanderen.

Wijzigingsbeheer

Draai zelfs de kleinste kenmerkwaarde wijziging terug om ongewenste wijzigingen ongedaan te maken.

Versiebeheer

Bewaar meerdere versies van een back-up voor elk object. Herstel of ga terug naar de versie die u nodig heeft.

AD terugzetten

Draai uw complete AD, alleen bepaalde organisatie-eenheden of zelfs individuele objecten terug naar de situatie op een eerder tijdstip.

Prullenbak van Active Directory

Herstel met één klik verwijderde AD-objecten en al hun kenmerken, inclusief groepslidmaatschappen en wachtwoorden. Bovendien kunnen ook de bovenliggende objecten van een verwijderd object worden hersteld.

Back-up en herstel van AD-gebruikers

Herstel alle of alleen geselecteerde kenmerken van een gebruiker, inclusief hun groepslidmaatschap, meest recent ingestelde wachtwoord, enzovoort.

Back-up en herstel van AD-groepen

Maak een back-up van alle wijzigingen die zijn doorgevoerd voor groepen, inclusief het toevoegen of verwijderen van groepsleden, aangepaste rechten en machtigingen van beveiligingsgroepen, en meer. Bij het herstellen van een groep worden ook gekoppelde objecten hersteld die eerder waren verwijderd.

Back-up en herstel van AD-groepsbeleidsobjecten

Maak back-ups en herstel alle groepsbeleidsobjecten (Group Policy Objects of GPO's) in uw domein. Houd alle voor groepsbeleidsobjecten doorgevoerde wijzigingen bij en maak afzonderlijke wijzigingen ongedaan, of maak alle wijzigingen in een keer ongedaan.

Back-up en herstel van organisatie-eenheden/containers

Maak met één klik een back-up van alle AD-objecten die aanwezig zijn in een organisatie-eenheid/container. Herstel eerder toegewezen toestemmingen voor machtigingen tijdens het herstellen van verwijderde organisatie-eenheden/containers.

Back-up en herstel van AD-computers

Maak een back-up van alle computerobjecten in uw domein. Wanneer een computeraccount wordt hersteld, wordt tevens het laatst ingestelde wachtwoord van de computeraccount hersteld waardoor de computer direct weer onderdeel wordt van het domein.

DNS back-up en herstel

Maak een back-up van DNS-zones en DNS-knooppunten in uw domein. Houd DNS-configuratiewijzigingen in uw domein bij en maak hier back-ups van om deze in noodgevallen eenvoudig te kunnen herstellen.

Groepslidmaatschap van gebruikers herstellen

Bij het herstellen van een verwijderde gebruiker, kunnen naast alle andere kenmerken ook de groepslidmaatschappen van de gebruiker worden hersteld. Beveiligingsmachtigingen kunnen snel worden hersteld zodat geautoriseerde gebruikers zonder vertraging toegang hebben tot gevoelige resources.

Back-up en herstel van Exchange-kenmerken

Volg en vind wijzigingen van postvakgebruikers, distributiegroepen en e-mailcontacten. Voer ingeplande en incrementele back-ups uit van Exchange-gerelateerde kenmerken, en herstel of maak deze wijzigingen geheel of gedeeltelijk ongedaan.

Back-up en herstel van AD-contactpersonen

Maak een back-up van alle kenmerken van een contactpersoon zodat u alle of alleen specifieke kenmerken van het betreffende object kunt herstellen. Herstel in één keer de gekoppelde kenmerken, zoals het lidmaatschap van een distributiegroep van de contactpersoon, de manager en directe rapporten.

Technici

Voeg gebruikers die geen beheerder zijn toe aan RecoveryManager Plus zodat deze bepaalde back-up- en hersteltaken kunnen uitvoeren. Wijs aan elke gebruiker een rol toe (bijv. auditor, operator of beheerder) om de gebruiker het juiste beheerderstoegangsniveau te geven.

Meer informatie