Back-up- en hersteloplossing voor ondernemingen

Active Directory

 

Office 365

 

Lokale Exchange

 

Geen enkele IT-omgeving is gevrijwaard van onbedoelde verwijderingen of wijzigingen; de Active Directory- (AD), Office 365-, en Exchange-omgeving vormen daarop geen uitzondering.

RecoveryManager Plus kan u helpen bij het verhelpen van alle calamiteiten die worden veroorzaakt door ongewenste veranderingen in uw IT-omgeving. Maak back-ups van uw AD-, Office 365-, en Exchange-omgeving vanaf één enkele console en herstel op elk gewenst moment alle objecten, sites of postvakken.

Active Directory-back-up

 • Uitgebreide back-up van AD-objecten: Maak een back-up van alle AD-objecten zoals gebruikers, groepen, groepsbeleidsobjecten (GPO), organisatie-eenheden, Exchange-kenmerken, DNS-gegevens, computers, contactpersonen, groepslidmaatschappen, enzovoort. Vervolgens kunt u kiezen voor deels of compleet herstellen.

 • Back-up van AD-schema: Maak een back-up van alle wijzigingen in de schemaklassen en -kenmerken en voer indien nodig onmiddellijk een herstelactie uit.

 • Herstel zonder opnieuw opstarten: Voer herstelbewerkingen uit zonder dat u uw domeincontrollers opnieuw hoeft op te starten, zodat domeincontrollers voortdurend beschikbaar zijn.

 • Incrementele back-ups: Maak van elke wijziging van objectkenmerken een incrementele back-up als afzonderlijke versie, en herstel AD-objecten met slechts enkele kliks naar de gewenste eerdere versie.

 • Herstel op kenmerkniveau: Herstel afzonderlijke kenmerken van AD-objecten naar de gewenste back-upversie.

 • Prullenbak van Active Directory: Herstel met één klik verwijderde AD-objecten en hun kenmerken, inclusief bovenliggende containers.

 • Back-ups bewaren: Definieer het aantal volledige back-ups dat moet worden bewaard en verwijder oudere volledige back-ups en alle volgende incrementele back-ups, om zo opslagruimte te besparen.

 • AD terugdraaien: Zet AD terug naar een eerder back-uppunt en maak alle wijzigingen ongedaan die na dat tijdstip voor objecten zijn doorgevoerd.

 

Back-up van Office 365

 
 • Back-up van Exchange Online: Maak een back-up van alle postvakken in uw Exchange Online-omgeving, inclusief de e-mail, agenda-items, contactpersonen, journalen, notities, posts en taken van alle gebruikers en voer indien nodig een herstelactie uit.
 • Back-up van SharePoint Online: Maak een back-up van alle sitecollecties, sites, lijsten en documentbibliotheken en voer indien nodig een herstelactie uit.
 • Back-up van OneDrive voor Bedrijven: Maak een back-up van alle bestanden en mappen in uw OneDrive voor Bedrijven-omgeving en voer snel een herstelactie uit.
 • Incrementele back-ups: Maak alleen back-ups van de wijzigingen die na de laatste back-upcyclus zijn doorgevoerd in postvakken en sites.
 • Herstel op itemniveau: Herstel individuele postvakitems, SharePoint Online-documentbibliotheken of zelfs een los bestand voor OneDrive voor Bedrijven.
 • Herstelvoorbeeld: Bekijk een voorbeeld van content, bijlagen en documenten in back-ups van Exchange Online, SharePoint Online en OneDrive voor Bedrijven voordat u een herstelactie uitvoert.
 • Back-ups bewaren: Definieer hoelang uw Office 365-back-ups moeten worden bewaard en verwijder oudere back-ups automatisch.
 • Back-ups inplannen: Plan uw back-ups in zodat deze buiten werktijd worden uitgevoerd en uw netwerk zo min mogelijk wordt belast.

Back-up van lokale Exchange

 • Uitgebreide back-up van postvak: Maak een back-up van alle items in uw lokale Exchange-postvakken, inclusief alle e-mails, agenda-items, contactpersonen, journalen, notities, posts en taken.
 • Ondersteuning voor meerdere organisaties: Voeg meerdere Exchange-organisaties toe aan RecoveryManager Plus en voer vanaf één console back-ups en herstel uit van Exchange-gegevens in alle organisaties.
 • Herstel op itemniveau: Herstel complete postvakken naar een back-upsituatie of herstel zelfs individuele items zoals een enkel e-mailbericht of een agendagebeurtenis.
 • Herstel naar verschillende postvakken: Herstel postvakitems waarvan een back-up is gemaakt naar hetzelfde of een ander postvak, of zelfs naar een postvak van een andere tenant.
 • Herstel voor meerdere platforms: Herstel back-ups van lokale Exchange-postvakken naar een postvak in uw Exchange Online-tenant en omgekeerd.
 • Geavanceerd zoeken: Blader door back-ups en vind specifieke postvakitems met behulp van geavanceerde zoekfilters zoals Datum, Onderwerp, Van en Aan.
 • Back-ups bewaren: Definieer hoelang uw Exchange-back-ups moeten worden bewaard en verwijder back-ups waarvan de bewaarperiode is verstreken.
 • Back-ups inplannen: Plan uw back-ups in zodat deze buiten werktijd worden uitgevoerd en uw netwerk zo min mogelijk hinder ondervindt.
 
 

Waarom kiezen voor RecoveryManager Plus?

Snelle en eenvoudige implementatie.

Nadat de installatie is voltooid, kunt u in minder dan vijf minuten uw eerste back-up configureren.

Uniforme back-upoplossing.

Configureer meerdere AD-domeinen, Office 365-tenants en Exchange-organisaties voor back-ups en beheer deze vanaf één dashboard.

Aanpasbare berichten.

Organiseer uw profiel voor meldingen en kies voor welke acties u via e-mail meldingen wilt ontvangen.

Ransomwarebedreigingen afwenden.

Betaal nooit losgeld voor uw bestanden. Herstel eenvoudig en direct uw getroffen bestanden vanuit uw back-up.

Automatische back-ups van AD, Office 365 en Exchange.

Plan back-ups met vaste intervallen om ervan verzekerd te zijn dat u altijd een back-up hebt gemaakt van de meest recente versie van uw AD-, Office 365- en Exchange-omgeving.

Delegeer back-uptaken en controleer deze.

Geef gebruikers die geen beheerder zijn, rechten om back-upbewerkingen te starten en controleer hun acties.