Veel organisaties wenden zich tot gebruikers- en entiteitsgedragsanalyses (User and Entity Behavior Analytics, UEBA) en gebruikersgedragsanalyses (User Behavior Analytics, UBA) om hun SIEM-technologie te helpen aanvallen nauwkeuriger en breder te detecteren. UEBA en UBA kunnen detecteren wat een traditionele SIEM niet kan door te zoeken naar vreemd gedrag van gebruikers, anomalieën genoemd, Deze kunnen wijzen op duidelijke aanvallen.

In dit korte e-book leert u hoe u interne bedreigingen en aanvallen met 100 procent nauwkeurigheid kunt detecteren via traditionele SIEM-technologieën en UEBA- en UBA-technologieën en -concepten.

U zult leren over:

Aanmeldingsaanvallen
detecteren

SIEM-technologieën gebruiken en uitbreiden

UEBA en UBA
gebruiken

Top tien tips om interne bedreigingen en
aanvallen te voorkomen

Dit gratis e-book 'For Dummies' (Engels), geschreven door Derek Melber, MVP bij Microsoft, bevat praktijkcasussen, populaire tips en lijsten met beste werkwijzen om het detecteren van bedreigingen met voorkennis en aanvallen te vereenvoudigen.

Ontvang uw gratis exemplaar nu!