Active Directory-beheer

Oplossingen voor identiteit en toegangsbeheer in Windows-omgevingen.

ADManager Plus

Beheer van en rapportage over Active Directory

ADManager Plus

 • Hulpmiddel via het web voor het beheren van Active Directory met opties voor mobiel beheer via iPhone- en Android-apps.
 • Beheer met één enkele console van Active Directory, Office 365 en Exchange.
 • Gebruikers voor AD, O365, Exchange, Google Apps en Skype voor Bedrijven/Lync eenmalig aanmaken, bulksgewijs, via sjablonen en .csv-bestanden.
 • Meer dan 150 vooraf gedefinieerde, gebruiksklare rapporten inclusief beveiliging, conformiteit (SOX/HIPAA), distributielijsten en geneste rapporten over groepslidmaatschap.
 • Vanuit rapporten wachtwoorden opnieuw instellen, accounts en meer ontgrendelen/in-/uitschakelen.
 • Delegatie van gedetailleerde helpdesk op basis van rol en OE.
 • Automatiseer cruciale routines, zoals het opschonen van verouderde AD-accounts.
ADSelfService Plus

Beheer wachtwoord Active Directory

ADSelfService Plus

 • Wachtwoordbeheer via self-service voor on-premise Active Directory en cloudapplicaties.
 • Meldingen voor gebruikers via e-mail-/sms-berichten over dreigend verval van wachtwoord en account.
 • Dwingt gedetailleerd wachtwoordbeleid af in Active Directory en verbonden on-premises en cloud-applicaties.
 • Synchroniseert automatisch Active Directory-wachtwoorden in realtime in meerdere applicaties.
 • Biedt op Active Directory gebaseerde enkelvoudige aanmelding (SSO) voor cloudapplicaties.
ADAudit Plus

Audits van en rapportages over Active Directory

ADAudit Plus

 • Active Directory-hulpmiddel via web voor het volgen van alle domeingebeurtenissen, inclusief veranderingen in gebruiker, groep, computer, GPO, en OE.
 • Controleert Windows-bestandsservers, failover-clusters, NetApp voor documentveranderingen aan bestanden en mappen, audits van toegang, en meer.
 • Bewaakt elk aan- en afmelding door gebruikers, inclusief elke gelukte en mislukte aanmelding op werkstations in het netwerk.
 • Volgt veranderingen in Windows-lidservers, FIM, printers, en USB met gebeurtenisoverzichten; volgt gebeurtenissen in applicatie, beleid en systeem.
 • Biedt meer dan 150 direct te gebruiken auditrapporten met directe e-mailmeldingen voor garanderen van naleving van beveiligingen voldoen een vereisten voor IT-naleving.
Exchange Reporter Plus

Audits van en rapportages over veranderingen in Exchange-server

Exchange Reporter Plus

 • Oplossing via het web voor controleren van veranderingen en rapportage voor MS Exchange-omgevingen.
 • Volg en controleer ActiveSync-infrastructuur van bedrijf en de inventaris van gerelateerde smart-apparaten.
 • Rapporten over gebruik van Outlook Web Access, postvakverkeer, en groei van postvakken.
 • Ondersteunt aangepaste rapporten die gegevensfilters gebruiken, automatisch plannen, en genereren van rapporten in meerdere opmaken.
 • Levert audits voor het inschakelen van onderzoek van ongemachtigde aanmeldingen bij postvakken en andere kritieke veranderingen.
SharePoint Manager Plus

Beheer en audits van SharePoint

SharePoint Manager Plus

 • Hulpmiddel via het web voor het beheren en controleren van lokale SharePoint-servers en Office 365-configuraties.
 • Biedt volledig inzicht in de infrastructuur van componenten van zowel on-premise als online SharePoint-servers.
 • Inclusief kant-en-klare rapporten voor het bewaken van SharePoint-componenten zoals farms, inhoudsdatabases, webapplicaties, websiteverzamelingen, websites, lijsten en documentbibliotheken.
 • Voert controles op niveau van component en beveiliging uit. Volgt wijzigingen in toestemmingen, groepen en nieuwe rollen onmiddellijk met waarschuwingen.
 • Helpt bij het voldoen aan eisen uit hoofde van conformiteit door gegevens uit het controlelogboek een flexibele periode te archiveren.
RecoveryManager Plus

Back-up en herstel van Active Directory

RecoveryManager Plus

 • Geautomatiseerde, incrementele back-ups van Active Directory-objecten.
 • Eenvoudig en gedetailleerd herstel tot op kenmerkniveau.
 • Wijzig traceren om wijzigingen ongedaan te maken.
 • Gedetailleerd versiebeheer van elke verandering aan kenmerken.
 • inrichting om Active Directory terug te zetten naar een eerdere staat.
DataSecurity Plus

Controle van bestandsserver en gegevensdetectie

DataSecurity Plus

 • Hulpmiddel via het web voor realtime toegangscontrole van Windows-bestandsserver en opslaganalyse, waarmee u kunt voldoen aan eisen op het gebied van gegevensbeveiliging, informatiebeheer en conformiteit.
 • Volg en analyseer de toegang tot bestanden en mappen door naar anomalieën te zoeken, toegangspatronen vast te leggen en de machtigingen voor share en NTFS te onderzoeken.
 • Optimaliseer opslagruimte door oude, inactieve en niet-zakelijke bestanden te isoleren, inzichten te krijgen in het gebruik van schijfruimte en de eigenschappen van bestanden en mappen te bekijken.
 • Reageer actief op beveiligingsinbreuk met onmiddellijke e-mailmeldingen. Detecteer en voorkom ransomware met massale toegangsmeldingen en automatisering van reacties.
 • Blijf voldoen aan SOX, HIPAA, FISMA, PCI, GLBA, AVG en andere wettelijke mandaten.
AD360

Beheer van geïntegreerde identiteit en toegang

AD360

 • Oplossing voor beheer van geïntegreerde identiteit en toegang (IAM).
 • Voor het inrichten van gebruikers, evenals self-service voor wachtwoorden, Windows-beveiliging, audits van bestandsserver en Exchange-rapportage.
 • Met een enkele, geïntegreerde console om Active Directory-omgevingen veiliger, meer conform, en gemakkelijker te beheren maken.
O365 Manager Plus

Office 365-beheer, -rapportage en -bewaking.

O365 Manager Plus

 • Een hulpmiddel voor Office 365-rapportage, -bewaking, -beheer en -audits.
 • Gebruik kant-en-klare rapporten voor Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive voor Bedrijven en Skype voor Bedrijven, evenals rapporten over beveiliging, conformiteitsbeheer en licenties voor Office 365.
 • Bewaak de status van Office 365-diensten de hele dag door en ontvang direct e-mailmeldingen bij servicestoringen.
 • Bewaak uw Office 365-installatie moeiteloos met een breed scala aan functies voor Exchange Online en Azure Active Directory-beheer.
 • U kunt zelfs de minst beduidende gebruikersactiviteiten bijhouden in Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive voor Bedrijven, Sway en andere diensten.
 • Controleer kritieke activiteiten en wijzigingen die plaatsvinden in uw Office 365-omgeving met aangepaste meldingen voor elke Office 365-dienst.
 • Delegeer taken voor Office 365-beheer gedetailleerd om helpdeskmedewerkers en andere niet-IT-gebruikers te helpen door op rollen gebaseerde delegatie.