Internetowe rozwiązanie do zarządzania i raportowania Active Directory
 • Internetowe rozwiązanie do zarządzania i raportowania Active Directory
  Zarządzanie Active Directory stało się proste, łatwe i wydajne.
  Internetowe rozwiązanie do zarządzania i raportowania Active Directory
  • Optymalizacja działań IAM
  • Realizacja zadań w oparciu o przepływ pracy
  • Inicjowanie obsługi oparte o szablony
  • Inteligentne delegowanie uprawnień AD
  • Zbiorowe zarządzanie użytkownikami
  • Automatyczne czyszczenie AD
 • Monitoruj każdy aspekt twojego Active Directory
  Monitoruj każdy aspekt twojego Active Directory
  Rozwiązanie dla inspekcji Active Directory w czasie rzeczywistym
  • Inspekcja Active Directory
  • Ponad 200 raportów
  • Inspekcje serwerów plików Windows
  • Raporty zgodności IT
  • Inspekcje serwerów Windows
 • Zwiększ możliwości użytkowników. Wyeliminuj telefony do pomocy technicznej związane z hasłami.
  Zwiększ możliwości użytkowników. Wyeliminuj telefony do pomocy technicznej związane z hasłami.
  Rozwiązanie do samoobsługi zarządzania hasłami dla Active Directory
  • Samoobsługowe resetowanie hasła.
  • Synchronizacja haseł pomiędzy wieloma platformami
  • Samoczynne odblokowanie konta
  • Mobilne zarządzanie hasłami
  • Powiadomienie o wygaśnięciu hasła/konta
  • Automatyczna aktualizacja katalogu i wyszukiwanie pracowników
 • Optymalizacja infrastruktury Exchange w Twojej organizacji
  Optymalizacja infrastruktury Exchange w Twojej organizacji
  Internetowe rozwiązanie do inspekcji i raportowania
  • Raportowanie skrzynek pocztowych
  • Śledzenie zmian Exchange
  • Monitorowanie baz danych i serwerów
  • Śledzenie ruchu e-mail w czasie rzeczywistym
 • Zapewnia idealną integrację z Office 365
  Zapewnia idealną integrację z Office 365
  Rozwiązanie do automatycznego zarządzania i raportowania Office 365
  • Zarządzanie Office 365
  • Raporty użytkowników/grup Office 365
  • Inicjowanie obsługi użytkowników Office 365
  • Synchronizacja z Active Directory
  • Raporty licencji Office 365

Czym jest AD360?

AD360 jest zintegrowanym rozwiązaniem IAM służącym do zarządzania tożsamościami użytkownika, dostępem do zasobów, wdrażania zabezpieczeń i zapewniania zgodności. Umożliwia inicjowanie obsługi użytkowników, samoobsługowe zarządzanie hasłami i monitorowanie zmian Active Directory oraz pojedyncze logowanie (SSO) dla aplikacji przedsiębiorstwa. AD360 pomaga również w wykonywaniu zadań IAM dzięki prostemu i łatwemu w użyciu interfejsowi.

AD360 zapewnia wszystkie te funkcje dla Windows Active Directory, serwerów Exchange i Office 365. Dzięki AD360 można z pojedynczej konsoli wybrać potrzebne moduły i rozpocząć adresowanie wyzwań zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) w placówce, chmurze i środowiskach hybrydowych.

Kluczowe funkcje AD360
 

Usprawnij zarządzanie cyklem życiowym użytkowników

W łatwy sposób z pojedynczej konsoli ustanawiaj, modyfikuj i wycofuj konta oraz skrzynki pocztowe od razu dla wielu użytkowników wewnątrz AD, serwerów Exchange, usługach Office 365 i G Suite. Korzystaj z edytowalnych szablonów tworzenia użytkownika i importowania danych z CSV do zbiorowego ustanawiania kont użytkowników.

 

Bezpiecznie dokonuj inspekcji AD, Office 365 i serwerów plików

Uzyskaj wgląd we wszystkie zmiany dokonywane wewnątrz Twoich środowisk AD, Office 365, serwerów Windows i Exchange. Monitoruj w czasie rzeczywistym aktywność logowania użytkowników, zmiany obiektów AD oraz wiele innych. Korzystając ze wstępnie skonfigurowanych raportów uzyskuj zgodność z wymogami IT takimi jak SOX, HIPAA, PCI DSS i GLBA.

 

Jednokrotne logowanie (SSO) dla aplikacji przedsiębiorstwa

AD360 zapewnia użytkownikom, zaledwie jednym kliknięciem, bezpieczny dostęp do aplikacji przedsiębiorstw. Jednym kliknięciem użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji w tym Office 365, G Suite, Salesforce oraz każdej innej aplikacji opartej o SAML bez konieczności wprowadzania za każdym razem nazwy użytkownika i hasła.

 

Samoobsługowe zarządzanie hasłami

Dzięki samoobsługowemu zarządzaniu hasłami w AD360 użytkownicy mogą resetować swoje
hasła i odblokowywać konta bez wsparcia pomocy technicznej, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze. Włącz samoobsługę dla innych prostych, ale kluczowych zadań, takich jak aktualizacja atrybutów AD użytkownika i zapisywanie się do grup mailowych.

 

Automatyzacja z zatwierdzeniem przepływu pracy

Automatyzuj rutynowe zadania zarządzania, jak inicjowanie obsługi użytkowników oraz oczyszczanie AD i ograniczaj obciążenie administratorów IT oraz techników pomocy technicznej. Uzyskaj kontrolę nad zadaniami automatycznymi dzięki konfiguracji reguł zatwierdzania przepływu pracy, co pozwoli zagwarantować odpowiedni wynik procedur automatyzacji.

 

Delegacja pomocy technicznej w oparciu o role

Przez utworzenie dostosowanych ról pomocy technicznej deleguj zadania administracyjne dotyczące AD i Office 365 dla użytkowników bez uprawnień administracyjnych. Wybierz połączenie zadań zarządzania, raportowania, inspekcji i alertów dla AD i Office 365 i przypisuj im personel pomocy technicznej, HR i innych użytkowników bez uprawnień administracyjnych.

 

Kopie zapasowe i przywracanie po awarii

W łatwy sposób twórz kopie zapasowe i odzyskuj obiekty Active Directory i skrzynki pocztowe Exchange. Wykonuj przywracanie atrybutów dla obiektów AD, odzyskuj usunięte obiekty korzystając z kosza AD i przyspieszaj proces tworzenia kopii zapasowych przez stosowanie przyrostowych kopii zapasowych. Twórz kopie zapasowe i przywracaj elementy skrzynek pocztowych, w tym e-maile, wpisy kalendarza i kontakty.

Dzięki AD360 możesz znacząco poprawić sposób, w jaki IT wspiera różne potrzeby biznesowe. Niezależnie czy dotyczy to środowiska lokalnego, w chmurze czy hybrydowego. Korzystając z możliwości AD360 można sprawić, że środowisko IT będzie bezpieczniejsze i łatwiejsze do zarządzania.