Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania tożsamościami dla Active Directory (AD) i aplikacjami w chmurze

AD360 pozwala bezpiecznie zarządzać tożsamościami użytkowników, kontrolować dostęp do krytycznych zasobów, wykonywać inspekcje zmian, zwiększać możliwości użytkowników stosując funkcje samoobsługowe oraz wiele innych. Można wspólnie integrować różne składniki AD360 w zależności od Twoich specyficznych potrzeb.

 

Zarządzanie i raportowanie AD i serwerów Exchange

Ten składnik AD360 pozwala na zarządzanie i uzyskiwanie z jednego miejsca raportów AD, serwerów Exchange, Office 365, G Suite i Skype dla firm. Posiada również funkcje automatyzacji, przepływu pracy i delegacji w oparciu o role w celu zminimalizowania obciążenia administracyjnego pracowników IT i techników pomocy technicznej.

 • Kompleksowe rozwiązanie do inicjowania użytkowników
 • Zarządzanie obiektami AD
 • Zarządzanie uprawnieniami udostępniania i NTFS
 • Automatyzacje i przepływ pracy do zarządzania środowiskiem AD
 • Raporty dotyczące AD, Exchange, Office 365 i G Suite
   
  Więcej
 • Kompleksowe rozwiązanie do inicjowania użytkowników: Ustanawiaj konta dla użytkowników wewnątrz AD Office 365, serwerów Exchange, Skype dla firm i G Suite korzystając z dostosowywanych szablonów tworzenia użytkowników lub przez importowanie danych z plików CSV.
 • Zarządzanie obiektami AD: Zbiorowo wyłączaj lub usuwaj konta użytkowników, resetuj hasła, odblokuj konta, modyfikuj członkostwa w grupach, twórz i edytuj GPO oraz wiele innych
 • Zarządzanie uprawnieniami plików: Ograniczaj dostęp użytkowników do kluczowych plików i folderów przez zarządzanie uprawnieniami NTFS i udziałów.
 • Automatyzacja, delegowanie i przepływ pracy: Automatyzuj powtarzalne zadania, takie jak czyszczenie przestarzałych kont AD lub delegowanie zadań dla personelu spoza działu IT; włącz zatwierdzanie przepływu pracy w celu zachowania kontroli nad kluczowymi zadaniami.
 • Wstępnie skonfigurowane raporty: W pojedynczej konsoli można znaleźć raporty na temat wszystkich głównych aspektów twojego środowiska AD, serwera Exchange, Office 365 i G Suite; Bezpośrednio z tych raportów można realizować funkcje zarządzające.
 

Inspekcje zmian w czasie rzeczywistym i alerty dla lokalnego AD i Azure AD

Ten składnik AD360 zapewnia raporty inspekcji i alerty w czasie rzeczywistym związane z krytycznymi zmianami dokonanymi w Twoich środowiskach lokalnego AD i Azure AD. Ten składnik również pomaga w wykrywaniu wewnętrznych zagrożeń, analizowania blokad i spełniania wymogów prawnych IT.

 • Inspekcje AD w czasie rzeczywistym
 • Monitorowanie działań logowania
 • Analityka zachowań użytkowników
 • Inspekcje grup z uprawnieniami
 • Wstępnie skonfigurowane raporty dla zgodności z przepisami IT
 
Więcej
 • Inspekcja zmian w czasie rzeczywistym: Dokonuj inspekcji zmian obiektów AD (użytkownicy, komputery, GPO, grupy itp.) w czasie rzeczywistym i uzyskuj natychmiastowe powiadomienia dotyczące kluczowych zmian.
 • Śledzenie logowanie i wylogowania: Śledź aktywność logowania użytkowników i rozwiązuj problemy blokad konta.
 • Analityka zachowań użytkowników: Wykrywaj i reaguj na zagrożenia przez stosowanie wbudowanego silnika analityki zachowań.
 • Inspekcje grup uprzywilejowanych: Łatwo identyfikuj uprawnienia przypisane każdemu użytkownikowi i śledź zmiany dokonane w grupach uprzywilejowanych.
 • Raporty zgodności: Przeglądaj inspekcje zgodności dzięki wstępnie skonfigurowanym raportom dla wszystkich istotnych wymogów zgodności IT.
 

Samoobsługowe zarządzanie hasłami, synchronizacja haseł i jednokrotne logowanie.

Przez integrację AD360 z ADSelfService Plus uzyskujesz wsparcie dla samoobsługowego zarządzania hasłami AD i jednokrotnego logowania (SSO) dla aplikacji przedsiębiorstwa. Ten składnik wspiera pomoc techniczną IT przez zmniejszenie zgłoszeń o resetowanie hasła, poprawia bezpieczeństwo IT przez wymuszenie lepszych polityk związanych z hasłami oraz dzięki dwuetapowej weryfikacji i zmniejszą frustrację użytkowników końcowych zmuszonych do zapamiętania zbyt dużej ilości haseł.

 • Samoobsługowe resetowanie hasła i odblokowanie konta.
 • Powiadamianie o wygaśnięciu hasła
 • Synchronizacja haseł
 • Jednokrotne logowanie (SSO) dla aplikacji przedsiębiorstwa
 • Dwuetapowe uwierzytelnianie (TFA) logowania Windows
 • Poprawienie polityki haseł
 
Więcej
 • Samoobsługowe zarządzanie hasłami: Zwiększ możliwości użytkowników pozwalając na resetowanie haseł i odblokowanie kont bez konieczności kontaktowania się z pomocą techniczną.
 • Powiadamianie o wygaśnięciu hasła: Przypominaj użytkownikom o wygaśnięciu ich haseł korzystając z wiadomości SMS, e-maili i powiadomień push.
 • Synchronizacja haseł w czasie rzeczywistym: Synchronizuj hasła AD z innymi aplikacjami przedsiębiorstwa w tym G Suite, Office 365 i Salesforce.
 • Jednokrotne logowanie (SSO) dla aplikacji przedsiębiorstwa: Zapewnij użytkownikom dostęp jednym kliknięciem do aplikacji przedsiębiorstwa w tym do aplikacji, które były utworzone we własnym zakresie.
 • Dwuskładnikowe uwierzytelnianie (TFA) logowania Windows: Dodaj dodatkową warstwę bezpieczeństwa przy logowaniu do Windows poprzez wymuszenie na użytkownikach stosowania SMSowych lub e-mailowych haseł jednorazowych, aplikacji Google Authenticator, Duo Security lub RSA SecurID oprócz korzystania z tradycyjnych loginów i haseł.
 • Poprawienie polityki haseł: Wymuszaj silne polityki haseł w tym reguły słownikowe, sprawdzanie wzorców i wiele innych.
 

Raportowanie, inspekcje i monitorowanie serwerów Exchange i Skype dla firm

Ten składnik AD360 zapewnia wszystkie niezbędne informacje potrzebne do optymalizowania i zabezpieczenia środowiska Exchange w organizacji, niezależnie czy jest to środowisko lokalne, czy w chmurze. Nie dotyczy to wyłącznie Exchange - można również uzyskać szczegółowe raporty dotyczące aktywności na serwerach Skype dla firm.

 • Raporty dotyczące rozmiaru skrzynek pocztowych, zawartości, ruchu oraz innych parametrów
 • OWA, ActiveSync, folder publiczny i raporty list dystrybucji
 • Inspekcje Exchange dla inspekcji logowania i zmian uprawnień
 • Usługi Exchange, DAG, pamięć i monitorowanie baz danych
 • Raporty Skype dla firm
 
Więcej
 • Raporty Exchange: Uzyskaj cenny wgląd w skrzynki pocztowe środowiska Exchange, w tym statystki rozmiaru skrzynek pocztowych, wchodzący i wychodzący spam, niedostarczone e-maile oraz zawartość e-maili.
 • Raporty OWA i ActiveSync: Kontroluj wykorzystanie OWA i ActiveSync, jak również wykorzystanie folderu publicznego i list dystrybucji w Twojej organizacji.
 • Inspekcje Exchange: Dokonuj inspekcji zmian uprawnień i właściwości skrzynek pocztowych, logowań użytkowników, aktywności na skrzynkach przez osoby inne niż właściciele oraz wiele innych.
 • Monitorowanie Exchange: Monitoruj kondycję usług, DAG i bazy danych, a także uzyskuj alerty w czasie rzeczywistym w przypadku przerwy w dostawie usług.
 • Raporty serwerowe Skype dla firm: Przeglądaj szczegółowe informacje na temat najważniejszych użytkowników komunikatorów (IM), liczbę wykonanych połączeń audio i video, transferów plików, konferencji oraz innych parametrów.
 

Zarządzanie, monitorowanie, inspekcje i raportowanie Office 365

AD360 zapewnia wyczerpujące wstępnie skonfigurowane raporty dla Office 365 i pomaga wykonywać złożone zadania, takie jak zbiorowe zarządzanie użytkownikami, zbiorowe zarządzanie skrzynką pocztową, delegowanie zabezpieczeń oraz wiele innych. AD360 monitoruje bez przerwy usługi Office 365 i wysyła natychmiastowe powiadomienia e-mail w przypadku awarii. AD360 ułatwia zarządzanie zgodnością dzięki wbudowanym raportom zgodności i oferuje zaawansowane funkcje inspekcji i alertów gwarantując bezpieczną konfigurację Office 365. AD360 nadzoruje następujące usługi Office 365:

 • Exchange Online.
 • Azure Active Directory.
 • OneDrive dla firm.
 • Skype dla firm.
 • Microsoft Teams.
 • Sway.
 • Yammer.
 • i wiele innych.
 
Więcej
Zarządzanie Office 365 Raportowanie Office 365 Monitorowanie Office 365 Inspekcje Office 365 Alerty Office 365Delegowanie uprawnień pomocy technicznej

Zarządzanie Exchange Online

Wykorzystaj rozbudowane funkcje O365 Manager Plus do łatwego zarządzania Exchange Online. Zbiorowo zarządzaj skrzynkami pocztowymi w celu eliminowania powtarzalnych akcji i zaoszczędzenia czasu. O365 Manager Plus również dostarcza funkcje do zarządzania kontaktami i folderem publicznym.

Zarządzanie Azure Active Directory

Wykorzystaj O365 Manager Plus do znaczącego skrócenia czasu spędzonego na zadaniach zarządzania, umożliwiając administratorom zbiorowe zarządzanie użytkownikami, grupami i licencjami.

Raporty Online Exchange

Uzyskuj przegląd wykorzystania skrzynek pocztowych dzięki raportom ruchu, rozmiaru i zawartości skrzynek pocztowych. Identyfikuj nieaktywne i ukryte skrzynki pocztowe. Można również uzyskać szczegółowe raporty na temat udostępnionych skrzynek pocztowych, skrzynek pocztowych pokoju, skrzynek pocztowych sprzętu i folderów publicznych.

Raporty Azure AD

Uzyskaj kompletne informacje na temat użytkowników, list dystrybucyjnych, grup bezpieczeństwa, kontaktów i licencji w twoim środowisku Azure AD. Jednym kliknięciem można zidentyfikować hasła i licencje, które niedługo wygasną, co pozwala na podjęcie niezbędnych działań do zapewnienia sprawnie działającego środowiska pracy.

Raporty Skype dla firm

Dowiaduj się o użytkownikach, zastosowanych urządzeniach klientów i sesjach peer-to-peer występujących w twoim środowisku Skype dla firm. Korzystając z pomocy raportów aktywności użytkownika można uzyskać szczegółowe informacje o wykorzystaniu PSTN, wymienionych plikach i wiadomościach, ostatnim logowaniu i aktywności użytkowników, konferencjach zorganizowanych przez użytkowników lub tych, w których uczestniczyli oraz wiele innych.

Raporty OneDrive dla firm

Śledź aktywności użytkowników w odniesieniu do plików w OneDrive dla Firm. Uzyskaj szczegóły o przesyłanych i pobieranych oraz modyfikowanych plikach, a także wiele innych. Raporty dziennika zdarzeń OneDrive zapewniają historię rekordów o aktywności użytkowników, co pozwala zagwarantować, że nic nie zostanie niezauważone.

Tutaj możesz przeczytać więcej o raportach. Można eksportować te raporty do formatów PDF, XLS, HTML i CSV. Również można tworzyć harmonogram tworzenia tych raportów i określić w jakich interwałach mają być wysyłane e-mailem do administratorów. Wbudowane filtry pozwalają na dostosowanie tych raportów tak, aby można było w łatwy sposób znaleźć potrzebne dane.

Inspekcje Exchange Online

Aby ochronić się przed problemami ze skrzynkami pocztowymi, takimi jak spam czy malware, wykonuj inspekcje Exchange Online. Dzięki O365 Manager Plus możesz dokonywać inspekcji nie tylko dostępów do skrzynek pocztowych, ale również do folderów publicznych, zmian kontaktów oraz zmian uprawnień. Inspekcje Azure Active Directory

Dzięki O365 Manager Plus można dokonywać inspekcji nieudanych prób logowania, wykonanych przez użytkownika zmian haseł oraz licencji, niedawno utworzonych, zmodyfikowanych lub usuniętych kontach użytkownika, zmian członkostwa w grupach oraz innych funkcji. Inspekcja OneDrive dla firm

Dokonuj inspekcji OneDrive dla firm, pokazując nawet najmniejsze zmiany plików. Możesz przeprowadzać inspekcje działań na plikach, działań udostępniania plików oraz aktywność synchronizacji, takie jak wysyłanie lub pobieranie plików do lub chmury, zapewniając sprawne funkcjonowanie OneDrive dla firm.

Inspekcja działań w Sway

Dzięki O365 Manager Plus, wykonuj inspekcje utworzonych, zmodyfikowanych i usuniętych Sway przez użytkowników. Uzyskaj również szczegóły inspekcji o zewnętrznie udostępnionych i zduplikowanych Sways oraz tych ze zmodyfikowanymi zakresami i uprawnieniami.

Zarządzanie zgodnością

Zarządzanie zgodnością to ciężkie, ale nieuniknione zadanie. Wymagane szczegóły inspekcji często muszą być utrzymywane ręcznie. Dzięki O365 Manager Plus generuj i zachowuj szczegółowe informacje inspekcji - niezbędne do spełnienia wymogów zgodności z przepisami, takimi jak SOX, PCI-DSS, HIPAA, FISMA i GLBA.

Alerty Office 365

Uzyskuj powiadomienia o krytycznych aktywnościach i zmianach mających miejsce w twoim środowisku Office 365. O365 Manager Plus pozwala na tworzenie dostosowanych alertów dla każdej usługi Office 365. Te dostosowane alerty pozwalają zaoszczędzić czas przez wyeliminowanie konieczności ciągłego sprawdzania raportów inspekcji pod kątem złośliwych działań.

O365 Manager Plus pozwala na:

 • Tworzenie dostosowanych alertów dla konkretnych działań.
 • Określ czy wszystkie, czy tylko wybrane, skrzynki pocztowe mają być monitorowane pod kątem podejrzanej aktywności.
 • Twórz swoje własne alerty ostrzeżeń, które będą wysyłane do administratorów.
 • Wysyłaj wiadomości email administratorom o działaniach, które doprowadziły do wywołania alertu, co pomoże im zlokalizować jak najszybciej źródło problemu.

Delegowanie uprawnień pomocy technicznej

Wybierz dowolną kombinację raportowania, zarządzania, inspekcji i wysyłania alertów w celu tworzenia własnych dostosowanych ról. Deleguj do techników różnorakie zadania, takie jak resetowanie haseł, odblokowywanie kont, adresowanie zmian atrybutów, zmiany atrybutów kontaktów itp. co pozwoli skoncentrować się na bardziej istotnych zadaniach.

O365 Manager Plus pozwala na:

 • Tworzenie kont techników w celu delegowania zadań dla użytkowników bez uprawnień administracyjnych takich jak technicy pomocy technicznej,
 • Tworzenie własnych dostosowanych ról przez wybranie dowolnej kombinacji zadań do delegowania: raportowania, zarządzania oraz inspekcji.
 • Wykonywanie inspekcji wszystkich zadań techników w twoim środowisku.
 • Śledzenie szczegółowo działań administracyjnych przez uzyskanie informacji jakie działania były wykonane i kiedy.
 • Przeglądanie podsumowań wszystkich dzierżawców Office 365, zadań zarządzania, zadań raportowania i profilowanie działań delegowanych do każdego technika.

Monitorowanie Office 365

 • Otrzymuj powiadomienia e-mail w czasie rzeczywistym, jeżeli nastąpi przerwa w dostawie usługi i przeglądaj dostępność możliwych punktów końcowych.
 • Uzyskuj szybki pogląd z pulpitu nawigacyjnego na całkowitą liczbę incydentów oraz porad w Twojej konfiguracji Office 365.
 • Przeglądaj szczegółowe informacje, takie jak liczba użytkowników, których dotknął dany incydent, obecny stan incydentu, początek oraz koniec incydentów oraz wiele innych.
 • Uzyskaj dostęp do danych kondycji usług Office 365, historii starszej od 30 dni.
 • Przeglądaj wykresy ilustrujące kondycję i wydajność funkcji oraz punktów końcowych Office 365.
 

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie AD i Exchange

Ten składnik AD360 pozwala zadbać o Twoje potrzeby tworzenia kopii i odzyskiwania AD, Serwerów Exchange i Exchange Online. Twórz kopie zapasowe obiektów AD i elementów skrzynek pocztowych Exchange i przywracaj je do dowolnej wcześniejszej wersji zaledwie kilkoma kliknięciami.

 • Tworzenie kopii zapasowych i przywracania obiektów AD
 • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie skrzynek pocztowych Exchange
 • Przyrostowe kopie zapasowe i przechowywanie kopii.
 • Przywracanie atrybutów i elementów poziomu.
 • Wycofanie AD
 
Więcej
Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie AD Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie ExchangeKopie zapasowe i odzyskiwanie Office 365

Kompleksowe tworzenie kopii zapasowych obiektów AD

Twórz kopie zapasowe wszystkich obiektów AD, takich jak użytkownicy, grupy, GPO, jednostki organizacyjne (OU), atrybuty Exchange, informacje DNS, komputery, członkostwo w grupach oraz wiele innych i przywracaj je w całości lub częściowo.

Przywracanie poziomu atrybutów

Przywracaj indywidualne atrybuty obiektów AD do wybranego wcześniejszego stanu z utworzonych kopii zapasowych.

Wycofanie AD

Przywracaj AD do wcześniejszego punktu kopii zapasowej i wycofuj wszystkie zmiany wykonane na obiektach po danym punkcie w czasie.

Przechowywanie kopii zapasowej

Określ czas przechowywania kopii zapasowych i scalaj kopie, które utraciły ważność z pełnymi kopiami zapasowymi w celu ograniczenia przestrzeni dyskowej.

Kopie zapasowe Exchange

Twórz kopie zapasowe wszystkich elementów dzierżawy Exchange Online i serwerów Exchange, w tym wszystkich e-maili użytkowników, wpisów kalendarza, kontaktów, dzienników, notatek, postów i zadań.

Przywracaj poziom elementów.

 

Przywracaj z kopii zapasowej całe skrzynki pocztowe do stanu utworzenia kopii, a nawet przywracaj pojedyncze elementy, takie jak pojedyncze e-maile, wpisy kalendarza, kontakty, dzienniki, notatki, posty lub zadania.

Przywracaj do różnych skrzynek pocztowych

Przywracaj z kopii zapasowej elementy skrzynek pocztowych do tej samej skrzynki pocztowej, innej skrzynki pocztowej a nawet skrzynki pocztowej innego dzierżawcy.

Przechowywanie kopii zapasowej

Określ okres przechowywania kopii zapasowych Exchange i odrzucaj kopie, których czas przechowywania się skończył.

Kopie zapasowe Exchange Online

Twórz kopie zapasowe wszystkich skrzynek pocztowych w całym środowisku Exchange Online, w tym wszystkich e-maili użytkowników, wpisów kalendarza, kontaktów, dzienników, notatek, postów i zadań i przywracaj je, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Kopie zapasowe SharePoint Online

Twórz kopie zapasowe wszystkich zbiorów witryn, stron, list i bibliotek dokumentów i przywracaj je, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Kopie zapasowe OneDrive dla firm

Twórz kopie zapasowe wszystkich plików i folderów w twoim środowisku OneDrive dla Firm i szybko je przywracaj.

Więcej informacji