Zbiorcze tworzenie użytkowników AD za pomocą szablonu

Cel: Tworzenie użytkowników w sposób zbiorczy za pomocą szablonu

Rozwiązanie: ADManager Plus pozwala tworzyć użytkowników w sposób zbiorczy z atrybutami, które można dowolnie spersonalizować, używając do tego szablonów. Istnieją dwie metody , opcja Importowanie CSV oraz opcja Dodaj użytkowników w części Zbiorcze tworzenie użytkowników w obszarze Zarządzanie użytkownikami.

Czynności wymagane do zbiorczego tworzenia użytkowników:

 1. Kliknij kartę Zarządzanie.
 2. Przejdź do Zarządzanie użytkownikami w części Tworzenie użytkowników w obszarze Zbiorcze tworzenie użytkowników (lub) Zarządzanie użytkownikami , Importowanie CSV, Tworzenie użytkowników.
 3. W oknie Zbiorcze tworzenie użytkowników wybierz domenę i szablon zbiorczego tworzenia użytkowników.
 4. Aby zmienić domyślny szablon systemowy, wybierz dowolny szablon z listy rozwijanej.
 5. Istnieją dwa sposoby dodawania danych użytkownika.
  • Kliknij polecenie „Importuj wybrany plik”, wybierz plik CSV zawierający dane użytkownika z danej lokalizacji i wybierz „Ok”. Kliknij przycisk „Dalej”.
  • Kliknij polecenie „Dodaj użytkowników”, a w polach atrybutów wpisz dane użytkownika i kliknij „Ok”. Aby dodać kolejnych użytkowników, ponownie wybierz „Dodaj użytkowników” i wpisz dane użytkownika. Po dodaniu wybranych użytkowników kliknij „Dalej”.
 6. Wybierz obiekt kontenera, w którym mają być tworzone konta użytkownika. Wybierz jednostkę organizacyjną z wyświetlanej listy lub kliknij „Utwórz nową jednostkę organizacyjną”, aby założyć nowy kontener. Kliknij „Tworzenie użytkowników”, aby w wybranym kontenerze utworzyć zdefiniowanych użytkowników ze spersonalizowanymi atrybutami.
 7. Alternatywna metoda tworzenia użytkowników w sposób zbiorczy przebiega następująco: w oknie Zbiorcze tworzenie użytkowników wybierz domenę i szablon do zbiorczego tworzenia użytkowników, wybierz polecenie „Dodaj użytkowników”, wprowadź wartości pola i kliknij „Okej”. Wybierz jednostkę organizacyjną, w której chcesz utworzyć użytkowników. Kliknij polecenie „Utwórz użytkowników”.

Uwaga: Szablon można utworzyć na dwa sposoby. Pierwsza opcja polega na użyciu przycisku „Utwórz nowy szablon”, dostępnego w prawym górnym rogu każdego okna Tworzenie użytkownika (pojedynczo/zbiorczo). Alternatywnym sposobem na utworzenie szablonu jest przejście do obszaru Zarządzanie użytkownikami, Szablony użytkownika, Szablony tworzenia użytkowników. Etapy tworzenia nowego szablonu opisano poniżej.

Czynności wymagane, aby utworzyć Nowy szablon

 1. W oknie Szablon tworzenia użytkowników wpisz „Nazwę szablonu” oraz „Opis”. Wybierz domenę, w której ma zostać utworzony szablon.
 2. Kliknij opcję „Włącz opcję przeciągania i upuszczania”, aby wybrać karty, które mają zostać zmodyfikowane/ukryte/usunięte. Nowe karty można wybrać, zaznaczając ikonę + w prawym górnym rogu.
 3. Pola można modyfikować indywidualnie, wybierając opcję „Edytuj”/„Stwórz po cichu aktywne”/ „Usuń”. Kliknij polecenie „Zapisz szablon”.

Uwaga: Aby ustawić zasady tworzenia, kliknij „Zasady tworzenia”. W oknie Zasady tworzenia wybierz opcję „Dodaj zasady”, aby móc przypisywać wartości do pól bez warunków albo po zatwierdzeniu określonych warunków. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Zasad tworzenia, kliknij tutaj.

 

Request Support

Need further assistance? Fill this form, and we'll contact you rightaway.

 • Nazwa
 • Email*
 • Telefon
 • Kraj
 • Problem Description
 •  
  Przez kliknięcie „Prześlij” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.
 •  

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

Rozpocznij darmowy okres próbny