Funkcje ADManager Plus

 •  

  Zarządzanie Active Directory

 •  

  Raporty Active Directory

 •  

  Delegowanie uprawnień/przepływ pracy AD

 •  

  Zarządzanie MS Exchange

Zarządzanie Active Directory

Uprość zarządzanie Active Directory dzięki wdrożeniu zbiorowego tworzenia i modyfikowania kont, delegowania i raportowania.

Dowiedz się więcej ⟩

Zbiorowe zarządzanie użytkownikami AD

Przy pomocy plików CSV możesz zbiorowo modyfikować atrybuty, resetować hasła i zbiorowo przenosić użytkowników i obiekty użytkowników.

Dowiedz się więcej ⟩

Zbiorowe tworzenie użytkowników Active Directory

Zbiorowo twórz i wdrażaj użytkowników z wszystkimi atrybutami, w tym usługami terminalowymi i skrzynkami pocztowymi Exchange oraz przypisuj ich do grup importując CSV.

Dowiedz się więcej ⟩

Zbiorowa modyfikacja użytkowników Active Directory

Zbiorowo resetuj hasła, odblokowuj użytkowników, przenoś użytkowników, usuwaj/ włączaj/ wyłączaj użytkowników, dodawaj do grup i usuwaj z nich oraz modyfikuj atrybuty, w tym dla Exchange oraz usług terminalowych.

Zarządzanie nieaktywnymi/wyłączonymi kontami użytkowników

Oczyść AD generując listę nieaktywnych lub wyłączonych kont i łatwo je usuwaj, włączaj lub przenoś.

Dowiedz się więcej ⟩

Zarządzanie hasłami Active Directory

Resetuj hasła do wielu kont użytkowników, konfiguruj ustawienia hasła i włączaj/ wyłączaj użytkowników, których hasła wygasły.

Dowiedz się więcej ⟩

Mobilne zarządzanie użytkownikami Active Directory

Resetuj hasła, włączaj, wyłączaj, odblokowuj i usuwaj konta użytkowników z mobilnego urządzenia pracującego pod kontrolą systemu iOS lub Android.

Zarządzanie komputerami Active Directory

Zbiorowo twórz, włączaj, wyłączaj i przenoś komputery oraz zmieniaj ich atrybuty ogólne oraz członkostwa w grupach.

Dowiedz się więcej ⟩

Zarządzanie i raportowanie MS Office 365

Zarządzaj i generuj raporty użytkowników i grup w swojej konfiguracji Office 365 oraz Active Directory z jednej konsoli przy pomocy ADManager Plus.

Dowiedz się więcej ⟩
 
Załaduj więcej 

Zarządzanie z raportów

Generuj, planuj i eksportuj ponad 150 pełnych, wszechstronnych zainstalowanych raportów o infrastrukturze Active Directory.

Dowiedz się więcej ⟩

Zarządzanie oparte o szablony/CSV

Twórz i modyfikuj zbiorowo konta użytkowników w tym atrybuty Exchange przez zastosowanie zindywidualizowanych szablonów lub przez zaimportowanie danych z CSV.

Dowiedz się więcej ⟩

Zarządzanie grupą

Zarządzaj zbiorowo grupami przez tworzenie/ przenoszenie/ usuwanie/ modyfikowanie grup, członków grup oraz list dystrybucyjnych i konfiguruj atrybuty Exchange oraz organizacji.

Dowiedz się więcej ⟩

Zarządzanie kontaktami usługi Active Directory

Zbiorowo twórz, modyfikuj i usuwaj kontakty usługi Active Directory przy pomocy szablonów lub importując pliki CSV; eksportuj kontakty

Dowiedz się więcej ⟩

Zarządzanie zasadami grup Active Directory

Zarządzaj wieloma obiektami GPO w AD przez włączanie/ wyłączanie ich, wymuszanie/anulowanie wymuszania, zarządzanie dziedziczeniem GPO i połączeniami.

Dowiedz się więcej ⟩

Zarządzanie usługami terminalowymi

Modyfikuj folder macierzysty, ścieżkę profilu, programy startowe, czas trwania sesji i ustawienia zdalne usług terminalowych dla wielu kont użytkowników.

Dowiedz się więcej ⟩

Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi (OU) Active Directory

‎‎Łatwo zarządzaj zbiorowo jednostkami organizacyjnymi (OU) w Active Directory; twórz, modyfikuj, przenoś lub usuwaj wiele OU na raz z konsoli sieci Web przy pomocy kilku kliknięć myszką.

Dowiedz się więcej ⟩

Inicjowanie obsługi G Suite

Inicjuj obsługę kont użytkowników w G Suite oraz Active Directory, zbiorowo lub pojedynczo, w tym samym czasie przy pomocy jednej konsoli.

Dowiedz się więcej ⟩

Zarządzanie zdjęciami użytkownika AD

Przesyłaj, przycinaj lub edytuj, zmieniaj lub usuwaj zdjęcia profilowe pojedynczego użytkownika AD, wielu użytkowników jednostki organizacyjnej (OU) lub wszystkich użytkowników Active Directory w tym samym czasie.

Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie AD

Chroń się przeciwko niefortunnej utracie danych przez tworzenie kopii zapasowych obiektów AD i odzyskuj je nienaruszone wraz z atrybutami.

Zarządzanie uprawnieniami plików AD

Zarządzanie uprawnieniami plików Active Directory

Zarządzaj uprawnieniami NTFS i udziałów dla folderów i plików przez zbiorowe zwiększenie kontroli nad dostępem użytkowników do Active Directory.

Dowiedz się więcej ⟩

Zarządzanie uprawnieniami NTFS Active Directory

Zarządzaj zbiorowo uprawnieniami NTFS użytkowników przez modyfikowanie, odwoływanie i organizowanie uprawnień kilkoma kliknięciami.

Dowiedz się więcej ⟩

Zarządzanie uprawnieniami udziałów Windows

Kontroluj dostęp i aktywność użytkowników na udziałach wewnątrz organizacji modyfikując i odwołując uprawnienia dostępu do folderów i udziałów serwerowych.

Więcej informacji