Jak znaleźć informacje na temat ostatniego logowania Użytkownika usługi AD?

Cel: Wyświetlanie rzeczywistego czasu pomyślnego logowania użytkowników usługi Active Directory do domeny.

Rozwiązanie: ADManager Plus pozwala poznać czas ostatniego logowania użytkowników do usługi AD dzięki:

a. Raportowi dotyczącemu ostatniego rzeczywistego logowania: Wyświetlanie ostatniego czasu logowania wszystkich użytkowników AD albo użytkowników tylko w określonych jednostkach organizacyjnych lub grupach, w zależności od wymogów.

b. Raportowi o ostatnio zalogowanych użytkownikach: Wyświetlanie użytkowników, którzy zalogowali się w ciągu ostatnich „N” dni lub po określonej dacie, wraz z czasem ostatniego zalogowania.

a. Jak korzystać z raportu dotyczącego ostatniego rzeczywistego logowania:

 1. Kliknij zakładkę Raporty.
 2. Przejdź do obszaru Raporty użytkownika. W obszarze Raporty logowania kliknij Raport dotyczący ostatniego rzeczywistego logowania.
 3. Wybierz domeny, dla których chcesz wygenerować ten raport.
 4. Aby poznać czas ostatniego logowania użytkowników w określonych jednostkach organizacyjnych (OU) lub grupach, kliknij łącze Filtr zaawansowany, które znajduje się obok pola domeny. W oknie, które się otworzy, wybierz żądane grupy lub jednostki organizacyjne. Aby wybrać użytkowników z określonych grup, kliknij łącze Użytkownicy wg grup, wybierz szukaną grupę i kliknij OK. Teraz można wyświetlić listę użytkowników w zaznaczonych grupach. Kliknij OK.
  Aby wybrać użytkowników z określonych jednostek organizacyjnych, kliknij łączę Użytkownicy wg jednostek organizacyjnych, wybierz szukaną jednostkę organizacyjną i kliknij OK. Teraz można wyświetlić listę użytkowników w zaznaczonych jednostkach organizacyjnych. Kliknij OK.
 5. Naciśnij przycisk Generuj, aby wyświetlić ten raport. Aby wyeksportować ten raport, użyj opcji Eksportuj jako znajdującej się tuż nad raportem i wybierz potrzebny format raportu.

Uwaga: Domyślnie w raporcie wyświetlane są tylko określone pakiety atrybutów/pól. Jeżeli chcesz wyświetlić inne pola/atrybuty, kliknij opcję Dodaj/Usuń kolumny, znajdującą się tuż nad pierwszym rzędem raportu, i wybierz wymagane pola.

b. Raport o niedawno zalogowanych użytkownikach

Ten raport pozwala wyświetlić listę wszystkich użytkowników, którzy zalogowali się w ciągu ostatnich „N” dni, wraz z czasem ostatniego logowania.

 1. Kliknij zakładkę Raporty.
 2. Przejdź do obszaru Raporty użytkownika. W obszarze Raporty logowania kliknij Raport dotyczący ostatniego rzeczywistego logowania.
 3. Wybierz domeny, dla których chcesz wygenerować ten raport. Ten raport może być potrzebny dla określonych jednostek organizacyjnych; kliknij łączę Dodaj jednostki organizacyjne, które to łącze pojawi się po zaznaczeniu domeny.
 4. Zaznacz żądany przedział czasowy (ostatnia 1 godzina, ostatnie „N” dni, okres po wybranej dacie itp.), dla którego chcesz wygenerować raport.
 5. Kliknij Generuj, aby wyświetlić raport. Aby wyeksportować ten raport w formacie HTML, Excel, PDF lub CSV, użyj opcji Eksportuj jako, która znajduje się tuż nad raportem.

Uwaga: Domyślnie w raporcie wyświetlane są tylko określone pakiety atrybutów/pól. Jeżeli chcesz wyświetlić inne pola/atrybuty, kliknij opcję Dodaj/Usuń kolumny, znajdującą się tuż nad pierwszym rzędem raportu, i wybierz wymagane pola.

 

Request Support

Need further assistance? Fill this form, and we'll contact you rightaway.

 • Nazwa
 • Email*
 • Telefon
 • Kraj
 • Problem Description
 •  
  Przez kliknięcie „Prześlij” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.
 •  

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

Rozpocznij darmowy okres próbny