Dlaczego Applications Manager?

Ponieważ ponad 5000 administratorów w ponad 100 krajach mówi TAK!

Oprogramowanie Applications Manager od ManageEngine to rozwiązanie do zarządzania wydajnością aplikacji, które aktywnie monituruje aplikacje biznesowe i pomagające biznesom w zapewnieniu, że aplikacje kluczowe dla ich przychodów spełniają oczekiwania użytkowników końcowych. Applications Manager oferuje fabryczne wsparcie dla monitorowania ponad 100 aplikacji i serwerów.

Applications Manager

Najważniejsze cechy

Czego oczekiwać od rozwiązania do zarządzania wydajnością aplikacji

Monitoruj ponad 100 kluczowych wskaźników wydajności aplikacji — w tym czas odpowiedzi dostępność zasobów, wykorzystanie pamięci/CPU i wiele innych.

Elastyczny wgląd w Twoje zasoby IT

Zarządzaj szeroką gamą aplikacji biznesowych i usług sieciowych. Osiągnij elastyczność pozwalającą na grupowanie aplikacji i powiązanych z nimi usług w celu monitorowania ich jako pojedynczej jednostki.

Odnajdywanie aplikacji i mapowanie zależności (ADDM)

Odnajduj swoje aplikacje jednym kliknięciem i w łatwy sposób mapuj ich powiązania w celu uzyskania wyczerpującego wglądu w złożoną infrastrukturę IT.

Wykrywanie anomalii

Wykrywaj anomalie w wydajności Twoich aplikacji i serwerów przez ustalenie wartości bazowych dla metryk. Wykrywaj je w jednej chwili i naprawiaj w następnej!

Zarządzanie błędami dzięki analizie głównej przyczyny

Identyfikuj błędy aplikacji i rozwiązuj je, zanim dowie się o nich użytkownik końcowy. Pozyskuj zawiadomienia o problemach przez e-mail oraz przez alerty SMS. Zautomatyzuj rozwiązywanie problemów przez wykonywanie korygujących programów/skryptów, wysyłanie pułapek SNMP. Wyzwalaj działania, takie jak automatyczne uruchomienie/zatrzymanie/ponowne uruchomienie usług Windows, VM oraz instancji Amazon EC2 w oparciu o naruszenia progu.

Mocne funkcje raportowania

Moduł raportowania zwiększa możliwości menedżerów biznesowych. Szeroki zasięg pomaga administratorom w rozwiązywaniu problemów i planowaniu wydajności aplikacji.

Zarządzanie umowami SLA

ManageEngine Applications Manager może pomóc w zarządzaniu SLA przez monitorowanie dostępności i wydajności aplikacji krytycznych dla twojego biznesu i upewnienie się, że osiąga się wyższą wartość biznesową dzięki lepszemu zarządzaniu IT i procesami IT.

Różne wersje dla różnych potrzeb

Monitoruj do 50.000 serwerów lub aplikacji dzięki możliwościom rozproszonego monitorowania Applications Manager w wersji Enterprise. Uzyskaj skonsolidowany widok zasobów obecnych w różnych sieciach z ograniczeniami/lokalizacjach geograficznych

REST API

ManageEngine Applications Manager zapewnia REST API dla pobierania danych z menedżera aplikacji. Te API powodują, że łatwo jest integrować menedżer aplikacji z wewnętrznymi portalami i innymi narzędziami monitorującymi.

APM dla urządzeń mobilnych | klient Windows mobile

Pozwala na monitorowanie i wyświetlanie atrybutów wydajności, tworzenie indywidualnych pulpitów nawigacyjnych oraz wykonywanie działań administracyjnych przez interfejs przeglądarki sieci Web. Można również uzyskać dostęp do klienta przez smartfony oraz natywną aplikację iPhone lub Android.

Widok biznesowej mapy świata

Widok biznesowej mapy świata w Applications Manager pozwala administratorom sieci na uzyskanie ogólnego zrozumienia, jak mocno rozproszona jest zarządzana sieć. Można wizualnie reprezentować stan wszystkich monitorowanych grup na całym świecie.

Dostęp przez wielu użytkowników

Przydzielaj różne role użytkowników, takie jak użytkownik, operator, administrator czy menedżer i umożliwiaj ograniczony dostęp.

Obsługa wielu języków

Poza wersją w języku angielskim, program Applications Manager jest dostępny również w języku niemieckim, francuskim, hiszpańskim, chińskim, koreańskim, węgierskim, japońskim i wietnamskim.

Integracja z innym oprogramowaniem

Servicedesk Plus — oprogramowanie dla pomocy technicznej

ServiceDesk Plus to oferowane przez ManageEngine internetowe oprogramowanie dla pomocy technicznej i zarządzania zasobami. Przez integrację z ServiceDesk Plus można śledzić alarmy generowane w Applications Manager jako zgłoszenia w ServiceDesk Plus.

Site24x7 - Usługa monitorowania infrastruktury sieci Web

Site24x7 jest usługą oferowaną przez ManageEngine do monitorowania sieci web na żądanie. Przez integrację z nią, można synchronizować alerty z menedżera aplikacji Site 24x7 i przeglądać metryki wydajności w dostosowanych pulpitach nawigacyjnych.

Integracja z ServiceNow

ServiceNow to internetowe oprogramowanie dla pomocy technicznej i zarządzania zasobami. Dzięki ServiceNow można w automatyczny sposób tworzyć dzienniki zgłaszanych problemów dla wybranych alarmów i zarządzać incydentami z menedżera aplikacji.

Analytics Plus

Uzyskaj ogólny widok aplikacji, serwerów i systemów w infrastrukturze fizycznej, wirtualnej i w chmurze. Dzięki tej integracji można analizować dane menedżera aplikacji korzystając z ponad 100 KPI i przedstawiać wnioski korzystając z interaktywnych pulpitów nawigacyjnych i raportów.

Więcej informacji