Inspekcje serwerów Exchange

IExchange Reporter Plus to więcej niż proste rozwiązanie do raportowania. Oferuje wbudowane, mocne możliwości przeprowadzania inspekcji, pomagając w spełnieniu potrzeb związanych z bezpieczeństwem. Konieczność przeprowadzenia inspekcji zasobów Exchange rośnie, wraz z rosnącą liczbą skrzynek pocztowych oraz delegowaniem uprawnień dostępu do skrzynek pocztowych. Skrzynki pocztowe często padają ofiarą hackerów z uwagi na fakt, że zawierają poufne informacje o działalności firmy. W związku z tym istotne jest nie tylko monitorowanie dostępu do skrzynki pocztowej, ale również pełna analiza całej występującej komunikacji.

EExchange Reporter Plus oferuje organizacji funkcje inspekcji serwerów Exchange, dzięki swoim prostym, inteligentnym raportom obsługującym automatyczne planowanie generowania raportów. Raport ten oszczędza administratorom konieczności ręcznego pisania skryptów w PowerShell w celu przeprowadzania inspekcji Exchange. Najbardziej kluczowe informacje są podawane na tacy. Rozwiązanie do inspekcji można najlepiej zrozumieć w oparciu o następujące kwestie.

Inspekcje uprawnień dostępu do skrzynek pocztowych

Przy pomocy raportu uprawnień skrzynek pocztowych, w prosty sposób można szybko uzyskać wgląd w uprawnienia dostępu do skrzynek powiązane z dowolną skrzynką pocztową. Przy zasobach udostępnianych, takich jak udostępniane skrzynki pocztowe, prawa odstępu będą się różnić. Raport ten działa jako narzędzie monitorowania dostępu do skrzynek pocztowych, pozwalające na identyfikację użytkowników autoryzowanych powiązanych z daną skrzynką pocztową i zapewnia bezpieczeństwo oraz integralność danych skrzynki pocztowej. Można uzyskać i skontrolować uprawnienia udzielone osobom niebędącym właścicielami skrzynek pocztowych.

Inspekcja zawartości skrzynek pocztowych Możliwość inspekcji danych skrzynek pocztowych wykracza ponad dostęp do skrzynek pocztowych, zapewniając dogłębne, inteligentne raporty o komunikacji skrzynek pocztowych. Te Raporty zawartości skrzynek pocztowych śledzą wszystkie wiadomości e-mail w oparciu o słowo kluczowe w temacie lub w treści, nazwę pliku załącznika, rozszerzenie lub rozmiar załącznika. Informacje takie mogą być wykorzystane do identyfikacji wszelkich problemów związanych z Exchange i mogą działać jako narzędzie do monitorowania serwerów programu Exchange.Inspekcje folderów publicznych

Poza inspekcjami skrzynek pocztowych, można dokonać również inspekcji folderów publicznych pod kątem rozmiaru i treści. Te raporty folderów publicznych pomagają w śledzeniu rozmiarów i replik folderów. Przy pomocy raportów zawartości folderów publicznych można dokonać inspekcji zawartości folderu publicznego w oparciu o słowa kluczowe i załączniki.

Inspekcja dostępu pełnomocników do skrzynek pocztowych

Częste jest znalezienie skrzynek pocztowych z powiązanymi z nimi uprawnieniami do wysyłania w imieniu lub wysyłania jako. Możliwe jest również, że niektóre z tych uprawnień mogą być nieautoryzowane. Raport skrzynek pocztowych z pełnomocnikami ułatwia śledzenie wszystkich skrzynek pocztowych ze skonfigurowanymi uprawnieniami wysyłania w imieniu. Podaje również autoryzowanych użytkowników z takimi uprawnieniami, co eliminuje możliwość jakichkolwiek niespójności.

Możliwości dokonywania inspekcji znacząco ułatwiają kontrolowanie środowiska Exchange składającego się z serwerów programu Microsoft Exchange 2003, 2007, 2010, 2013 lub 2016. Exchange Reporter Plus działa jako rozwiązanie do inspekcji, monitorowania i raportowania, zapewniając zorganizowane, czyste środowisko Exchange.