Raporty list dystrybucyjnych

Exchange Reporter Plus oferuje szeroki zestaw raportów obejmujących cały zakres listy dystrybucyjnej organizacji. Podaje on listę dystrybucji ze szczegółowymi informacjami o jej członkach; identyfikuje nieaktywne listy dystrybucyjne oraz przedstawia specjalny raport ruchu listy dystrybucyjnej.

Raporty ogólne list dystrybucyjnych

W tej kategorii znajdują się trzy raporty, mówiące nam o listach dystrybucyjnych w organizacji, ich członkach, oraz pokazujące nieaktywne listy dystrybucyjne:

 • Listy dystrybucyjne
 • Członkowie list dystrybucyjnych
 • Nieaktywne listy dystrybucyjne
 • Ograniczenia dostarczania wiadomości

Raportuj i kontroluj Exchange Online za pomocą Exchange Reporter Plus.

Listy dystrybucyjne:

Raport ten podaje wszystkie grupy dystrybucyjne (listy adresowe) dostępne w infrastrukturze Exchange, z następującymi informacjami:

 • Nazwa grupy dystrybucyjnej
 • Typ grupy
 • Zakres grupy
 • Całkowita liczba członków w grupie
 • Adres e-mail grupy
 • Właściciel listy dystrybucyjnej
 • Przez kogo grupa jest zarządzana

Poza podaniem liczby członków w grupie dystrybucyjnej, raport ten pokazuje również typ grupy i zakres grupy. Co więcej, mówi kim jest właściciel grupy oraz kto naprawdę zarządza grupą (właściciel nie musi być menedżerem listy dystrybucyjnej). Ponadto pokazuje nazwę wyróżniającą menedżera grupy.

Członkowie list dystrybucyjnych:

Zaraz po kliknięciu na raport przedstawia wszystkie listy dystrybucyjne dostępne w organizacji wykorzystującej Exchange. Wybierz grupę dystrybucji i wyświetl wszystkich jej członków.

 • Nazwisko członka
 • Adres e-mail członka
 • Typ: To pole pokazuje, czy użytkownik ma włączoną obsługę e-maila, włączoną obsługę skrzynki pocztowej, czy jest kontaktem etc.

Nieaktywne listy dystrybucyjne:

Dzięki raportom nieaktywnych list dystrybucyjnych można śledzić listy dystrybucyjne, które były nieaktywne w kwestii transakcji e-mailowych przez podany czas.

Ograniczenia dostarczania wiadomości:

Zobacz ograniczenia dotyczące wiadomości umieszczone na listach dystrybucyjnych, w tym szczegóły takie jak:

 • Nazwa, typ i zakres grupy dystrybucji.
 • Adres e-mail
 • Ograniczenia wiadomości (akceptuj wiadomości od i odrzucaj wiadomości od)
 • Czas utworzenia

Raport ten umożliwia wyświetlenie dowolnej aktywności/modyfikacji przeprowadzanej przez narzędzie zarządzania członkostwem list dystrybucyjnych na szablonie listy dystrybucyjnej. Raport list dystrybucyjnych wyświetla dane dla serwerów Exchange w wersji 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016. Można również wyeksportować raporty do pożądanego folderu docelowego lub nawet wysłać je e-mailem w formatach CSV, PDF (Adobe Acrobat), XLS (Excel) oraz HTML.