Raporty skrzynek pocztowych serwera programu Exchange

Administratorzy programu Exchange muszą być dobrze poinformowani o każdym czynniku kontrolującym skrzynki pocztowe Exchange. Jednak łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Biorąc pod uwagę gigantyczną ilość informacji, trudno jest śledzić wszystkie rozmiary skrzynek pocztowych, nieaktywnych skrzynek pocztowych oraz kilka innych atrybutów.

Zadanie to znacząco upraszcza Exchange Reporter Plus ManageEngine, dzięki swoim wyczerpującym raportom o właściwościach skrzynek pocztowych. Dzięki ponad 15 raportom o właściwościach skrzynek pocztowych, zarządzanie przez administratora programu Exchange wieloma skrzynkami pocztowymi na serwerach Exchange 2003, 2007, 2010, 2013 lub 2016 staje się dużo prostsze.

Lista raportów Exchange:

Klasyfikacja raportu Raporty dostępne w danej kategorii

Raporty rozmiaru skrzynek pocztowych

 • Rozmiar skrzynek pocztowych
 • Wzrost rozmiaru skrzynek pocztowych
 • Bieżący rozmiar skrzynki pocztowej vs limit przydziału
 • Wzrost serwerowych skrzynek pocztowych
 • Wzrost skrzynek pocztowych magazynowanych lokalnie
 • Ograniczenia rozmiaru skrzynek pocztowych

Raporty stanu skrzynek pocztowych

 • Użytkownicy z włączoną skrzynką pocztową
 • Ukryte skrzynki pocztowe
 • Nieaktywne skrzynki pocztowe w oparciu o ostatnią wysłaną wiadomość
 • Nieaktywne skrzynki pocztowe w oparciu o czas ostatniego zalogowania
 • Osierocone skrzynki pocztowe
 • Skrzynki pocztowe kont, które wygasły
 • Skrzynki pocztowe kont, które wkrótce wygasną

Raporty rozmiaru archiwalnych skrzynek pocztowych

 • Szczegóły dotyczące rozmiaru archiwalnych skrzynek pocztowych

Ogólne ustawienia skrzynek pocztowych

 • Funkcje skrzynki pocztowej
 • Ustawienia dostawy skrzynki pocztowej
 • Ograniczenia wiadomości skrzynki pocztowej
 • Skrzynka pocztowa z pełnomocnikami
 • Skrzynka pocztowa z przekazywaniem dalej
 • Raport reguł przesyłania dalej skrzynki odbiorczej

Raporty skrzynek pocztowych pokoju

 • Szczegóły skrzynek pocztowych pokoju

Raporty rozmiaru skrzynek pocztowych:

Rozmiar to kluczowy aspekt skrzynek pocztowych, ponieważ jest on powiązany bezpośrednio z zarządzaniem zasobami na serwerze. Dzięki Exchange Reporter Plus możesz sprawdzić zarówno rozmiar, jak i wzrost skrzynek pocztowych. Aktualny rozmiar skrzynki pocztowej można śledzić w porównaniu z przypisanym rozmiarem skrzynki pocztowej. Możesz wygenerować raporty dla skrzynek pocztowych Outlook oraz wzrostu skrzynki pocztowej Exchange dla danych zarówno serwerowych jak i magazynowanych lokalnie. Te raporty monitorowania rozmiaru skrzynki pocztowej śledzą w sposób ciągły wydajność serwera Exchange.  

Raporty stanu skrzynek pocztowych:

Skrzynki pocztowe Exchange, jak każdy inny zasób organizacji potrzebują okresowego czyszczenia. Usuwanie niepożądanych składników jest łatwe, ale ich znalezienie jest pracochłonne. Możesz to wykonać przy pomocy Exchange Reporter Plus.

Nieaktywne skrzynki pocztowe można segregować zarówno w oparciu o ostatnią wysłaną wiadomość, jak i czas ostatniego zalogowania — śledzone są nieaktywne skrzynki pocztowe nadawcy i odbiorcy. Istnieją również raporty, które mogą izolować skrzynki pocztowe załączone do wygasłych kont oraz osieroconych skrzynek pocztowych. Raport skrzynek pocztowych, które wkrótce wygasną działa jako alarmy, pozwalające administratorom na śledzenie skrzynek pocztowych, które wkrótce przestaną działać. Raporty te przydają się przy optymalizacji pojemności i rozmiarów skrzynek pocztowych.

Raporty rozmiaru archiwalnych skrzynek pocztowych:

W środowisku Exchange, rozmiar każdej ze skrzynki pocztowej musi zostać ograniczony. Czasem konieczne jest również uzyskanie dostępu do historycznych treści w skrzynce pocztowej. Dzięki archiwizacji skrzynek pocztowych można przechowywać i odzyskiwać starsze wiadomości. W celu wydajnego administrowania archiwalnymi skrzynkami pocztowymi, administratorzy potrzebują natychmiastowego dostępu do istotnych informacji.

Tutaj przydatny staje się raport rozmiaru archiwalnych skrzynek pocztowych. Raport ten wyświetla nazwę archiwum oraz rozmiar dla każdej ze skrzynek pocztowych. Wyświetla on przypisany limit przydziału oraz odpowiadający rozmiar progu wyzwalający ostrzeżenie zużycia limitu przydziału dla każdej ze skrzynek. Pokazuje również lokalizację archiwum (lokalne/w chmurze) oraz stan procesu archiwizacji (oczekujący/zakończony).    

Ogólne ustawienia skrzynek pocztowych:

Istnieje wiele innych gotowych raportów, które pomagają administratorom programu Exchange w usprawnieniu wydajności serwera programu Exchange.

Jednym działaniem można wygenerować listę wszystkich użytkowników z włączoną obsługą skrzynek pocztowych. Raport ten zapewnia widok z lotu ptaka na wszystkich użytkowników ze skrzynkami pocztowymi w środowisku Active Directory. Przy pomocy Raportu ukrytych skrzynek pocztowych można śledzić ukryte skrzynki pocztowe i usuwać je w celu zwiększenia rozmiaru dostępnych skrzynek pocztowych. Ustawienia skrzynki pocztowej można monitorować również przy pomocy raportów dla funkcji skrzynek pocztowych, ustawień i ograniczeń dostarczania wiadomości, oraz skrzynek z pełnomocnikami, a nawet skrzynek z włączonym automatycznym przekazywaniem wiadomości dalej. Przy pomocy raportu reguł skrzynki odbiorczej możesz dowiedzieć się, które skrzynki pocztowe mają włączone reguły skrzynki odbiorczej "Przekaż do" oraz "Przekieruj do", w tym szczegółowe informacje o odbiorcach, do których wiadomości są przesyłane i przekierowywane.

Narzędzie do raportowania właściwości skrzynek pocztowych Exchange Reporter Plus, połączone z raportami zawartości skrzynek pocztowych zapewnia administratorom istotne informacje i zapewnia bezpieczne działanie środowiska Exchange. Ponadto raporty te można wyeksportować do wybranego folderu przeznaczenia lub wysłać w wiadomości e-mail w dowolnym formacie, w tym PDF (Adobe Acrobat), CSV, XLS (Excel) lub HTML.

Inne zalety programu Exchange Reporter Plus - narzędzie Exchange Reporting Tool